Laboratorium Badawcze Kryptologii

Laboratorium Badawcze Kryptologii posiada certyfikaty wydane przez Szefa SKW na pomieszczenia do klauzuli "Ściśle Tajne". Posiada komorę bezechową oarz komorę szczelną elektromagnetycznie oraz urządzenia i oprogramowanie do badań implementacji programowych i sprzętowych algorytmów szyfrowania, w tym do prowadzenia zajęć dla studentów kierunku "Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo" oraz dla studentów w ramach wymiany międzynarodowej. W jego skład wchodzą trzy pracownie wyposażone w 99 komputerów z oprogramowaniem do nauczania kryptologii i cyberbezpieczeństwa, służących poza godzinami zajęć do prowadzenia obliczeń naukowych.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.