IMiK zrealizuje projekt w ramach CyberSecIdent IV

    Wydział Cybernetyki WAT jako partner konsorcjum rozpoczął realizację projektu pt. „Uniwersalny system wczesnej detekcji i unieszkodliwiania złośliwego oprogramowania typu ransomware” w ramach IV konkursu programu strategicznego CyberSecIdent. Do głównych celów projektu należy m.in. opracowanie nowych, innowacyjnych metod wykrywania nieznanych wersji oprogramowania typu ransomware. Projekt odpowiada na aktualne wyzwania związane z  cyberbezpieczeństwem oraz gwałtownym wzrostem liczby skutecznych ataków przeprowadzanych z wykorzystaniem tego typu złośliwego oprogramowania. Wytworzone w ramach realizacji projektu oprogramowanie zostanie bezpłatnie udostępnione wszystkim obywatelom RP do celów niekomercyjnych.

    Za realizację całości prac projektowych odpowiadają eksperci z Instytutu Matematyki i Kryptologii – Kamil Kaczyński (kierownik projektu) oraz Michał Glet (ekspert ds. ransomware).

 

Konferencja MC&C 2020

W dniach 16-17.01.2020 r., w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Mathematical Cryptology and Cybersecurity (MC&C 2020). Współorganizatorami konferencji byli: Wojskowa Akademia Techniczna, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne. Patronat nad konferencją objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Główne cele konferencji to:

  • przegląd, prezentacja i publikacja najnowszych wyników badań w zakresie kryptologii matematycznej oraz prezentacja problematyki związanej z cyberbezpieczeństwem;
  • umożliwienie wymiany doświadczeń naukowcom z kraju i zagranicy oraz pracownikom instytucji związanych z cyberbezpieczeństwem;
  • zainicjowanie współpracy kryptologów, matematyków i przedstawicieli podmiotów z obszaru kryptologii i cyberbezpieczeństwa;
  • prezentacja wyników projektów rozwojowych realizowanych przez organizatorów konferencji i zaproszone podmioty.

 

Konferencję rozpoczął współprzewodniczący komitetu programowego konferencji, prof. Andrzej Paszkiewicz z WAT. Następnie głos zabrał dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, gen. bryg. Karol Molenda, który w swym wystąpieniu podkreślił istotną rolę cyberbezpieczeństwa oraz kryptologii we współczesnym świecie. Rektora – Komendanta WAT reprezentował Prorektor ds. naukowych, prof. Krzysztof Czupryński.

Konferencja miała charakter naukowy, a wykłady w jej trakcie przedstawiło wielu znakomitych naukowców z całego świata, jak chociażby prof. Antoine Joux z Université Paris Sorbonne (Francja), prof. Josef Pieprzyk z Queensland University of Technology (Australia), prof. Kris Gaj z George Mason University (USA), a także wielu innych uczonych, z czołowych uniwersytetów z Polski oraz z zagranicy. Warto podkreślić, że swoje wystąpienia w trakcie konferencji miało także wielu pracowników badawczo-dydaktycznych WAT, głównie z Instytutu Matematyki i Kryptologii, Wydziału Cybernetyki.

Konferencję podsumował i zakończył współprzewodniczący komitetu programowego konferencji, prof. Jacek Pomykała z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponieważ konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego, administracji państwowej oraz przemysłu obronnego, w 2021 roku planowana jest kolejna edycja konferencji, na którą serdecznie zapraszamy.

dr Leszek Brzeźny

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji MC&C 2020

zdjęcia: mjr mgr inż. Krzysztof Mańk

 

Złote medale konkursu EUREKA 2019

walencja medale   W dniach 17-19 października br. w Walencji miała miejsce międzynarodowa misja gospodarcza I&BS 2019 połączona z Międzynarodowymi Targami Biznesu SIF oraz 68 Międzynarodowym Konkursem Wynalazczości Eureka 2019. Reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej – Michał Glet i Kamil Kaczyński dokonali prezentacji dwóch wynalazków wytworzonych przez Instytut Matematyki i Kryptologii, Wydział Cybernetyki. Pierwszy z nich – opracowany wspólnie przez Michała Gleta i Kamila Kaczyński – „System optycznego uwierzytelniania DotAuth” został nagrodzony medalem złotym z wyróżnieniem. Drugi wynalazek – opracowany przez Kamila Kaczyńskiego „System steganograficzny oparty o losowe kody liniowe” został nagrodzony medalem złotym. Dodatkowo, w uznaniu dotychczasowego dorobku oraz wkładu w rozwój europejskiej innowacyjności, jury przyznało Europejski Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości dla Kamila Kaczyńskiego.

   System steganograficzny wykorzystujący losowe kody liniowe pozwala na poprawę podstawowych parametrów algorytmów steganograficznych na których bazuje. Główną zaletą zastosowania losowych kodów liniowych jest możliwość dostosowania parametrów pracy do wymagań użytkownika końcowego. System pozwala zatem na zagwarantowanie wysokiej pojemności, przy wprowadzaniu minimalnej liczby zmian do nośnika. Opracowany system cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, będąc odpornym już w wersji podstawowej na ataki wizualne i stegoanalizę Chi-kwadrat. Zastosowanie funkcji kompresji pozwala na uzyskanie odporności także na stegoanalizę RS. Opracowany stegosystem może zostać z powodzeniem wykorzystany w procesach ochrony własności intelektualnej oraz w procesie tworzenia ukrytych kanałów łączności, np. w popularnych komunikatorach internetowych.

   DotAuth to system pozwalający na uwierzytelnianie elementów fizycznych posiadających płaską strukturę. System wykorzystuje proces rozpoznawania obrazów w nowoczesnych smartfonach, w wyniku którego rozpoznaniu ulega umieszczony w obrazie mikrokod uwierzytelniający znakowany przedmiot. Mikrokod jest nanoszony w postaci, która nie wymaga stosowania mechanizmów synchronizacji – może zostać odczytany w dowolnej orientacji, jednocześnie nie obniżając czytelności oznakowanego przedmiotu. Wprowadzony mikrokod ma postać mikrokropek rozmieszczonych w sposób pozwalający na odtwarzanie struktury geometrycznej, w którą jest wpisany, co przekłada się na odtworzenie wartości kodu uwierzytelniającego. Kod jest rozmieszczony w wielu fragmentach struktury przedmiotu, co zwiększa jego odporność na usunięcie.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.