Warsztaty wymiany dobrych praktyk.

W dniu 23 października 2010 r. Wydział Cybernetyki WAT zorganizował „Warsztaty Wymiany dobrych praktyk”, w ramach projektu edukacyjnego „Archimedes” realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne, w oparciu o program Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Ludzki”. W warsztatach udział wzięło 56 nauczycieli oraz 46 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Głównym wykonawcą warsztatów był Wydział Cybernetyki przy udziale Instytutu Matematyki i Kryptologii. Prodziekan ds. Studenckich Pani dr Ewa Łakoma Nauczyciele i uczniowie słuchający wykładu prof. zw. dr hab. n. mat. inż. Jerzego Gawineckiego na temat 'Czym zajmuje się kryptologia?'przeprowadziła prezentację naszej Alma Mater nauczycielom szkół średnich oraz forum dyskusyjne nt. „Kształcenie matematyczne dla potrzeb uczelni technicznych”. Następnie dr Lucjan Kowalski wygłosił wykład z prezentacją „Nauczanie statystyki opisowej z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL”. Równolegle odbywały się zajęcia z uczniami szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez mgr Wojciecha Matuszewskiego oraz mgr Roberta Kozarzewskiego. Przedstawili oni uczniom specyfikę studiów technicznych, kierunki kształcenia w WAT, a także zapoznali z przykładami zadań i testami konkursowymi.

Zwieńczeniem „Warsztatów Wymiany dobrych praktyk” był wykład wygłoszony przez Dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii prof. zw. dr hab. n. mat. inż. Jerzego Gawineckiego na temat: „Czym zajmuje się kryptologia?”, który spotkał się z dużym aplauzem słuchaczy. Przeprowadzone zajęcia zebrały pozytywne opinie zarówno wśród kadry dydaktycznej, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kamil Kaczyński

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.