Finał II Konkursu Matematycznego „Archimedes” im. gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestra Kaliskiego

3 marca 2011r. na terenie WAT odbył się finał II Konkursu Matematycznego „Archimedes” im. gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestra Kaliskiego dla uczniów szkół średnich.
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki oraz rozwój zainteresowań matematycznych uczniów szkół średnich, a także zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów na naszej uczelni.
W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 1000 uczniów z 66 szkół średnich z 11 województw. W październiku na terenie każdej z tych szkół zostały przeprowadzone eliminacje, w wyniku których do finału zakwalifikowało się 86 uczniów – zwycięzcy eliminacji szkolnych oraz 20 uczniów z najlepszymi wynikami spośród tych, którzy zajęli dalsze miejsca. 83 zakwalifikowanych do finału przyjechało do Warszawy, by wziąć udział w finale.

 

Prof. Jerzy Gawinecki wraz z członkami komisji konkursowejFinał składał się z dwóch części. W pierwszej z nich przez 75 minut uczestnicy rozwiązywali trzy zadania tekstowe, a w drugiej – przez godzinę – 10 krótkich zadań o charakterze testowym (test wielokrotnego wyboru).
Zadania, zarówno eliminacyjne jak i finałowe, przygotowała Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli akademickich z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT pod kierownictwem dyrektora IMiK, prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzego Gawineckiego.

W konkursie zwyciężył Tymoteusz Soszka, uczeń I LO w Sokołowie Podlaskim. Drugie miejsce zajął Jakub Kołodziej – uczeń I LO w Giżycku. Trzecie miejsce przypadło w udziale Tomaszowi Wawerowi z I LO w Puławach.
Oprócz nich nagrodami rzeczowymi zostali nagrodzeni: Adrian Boguszewski, LO w Sejnach – czwarte miejsce; Mateusz Wielgosz, I LO w Łukowie – piąte miejsce; Bartosz Kozioł, I LO w Puławach – szóste miejsce; Patryk Lelmacher, I LO w Ełku – nagroda specjalna za oryginalne rozwiązanie zadania; Jakub Ostrowski, Zespół Szkół Technicznych w Turku – nagroda specjalna dla najlepszego finalisty ze szkół im. gen. S. Kaliskiego; Paulina Malik, LO w ZSO w Orzyszu – nagroda specjalna dla najlepszego finalisty ze szkoły o profilu wojskowym; Michał Złotorzyński, XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie – nagroda specjalna dla najlepszego finalisty z województwa mazowieckiego; Tomasz Kowalewski, III LO w ZS nr 1 w Suwałkach – nagroda specjalna dla najlepszego finalisty z województwa podlaskiego; Brygida Bocian, I LO w ZS nr 2 w Lubartowie – nagroda specjalna dla najlepszego finalisty z województwa lubelskiego; Wojciech Kaczmarski, LO im. WP w Nowym Dworze Mazowieckim – nagroda specjalna dla najlepszego finalisty z powiatu nowodworskiego.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w konkursie, oprócz nagród rzeczowych ufundowanych przez firmę WASKO S.A., otrzymali promesy ufundowania stypendium przez firmę Bumar sp. z o.o. ważne w roku kalendarzowym zdania matury. Warunkiem wypłacenia stypendium będzie podjęcie przez laureatów cywilnych studiów stacjonarnych na dowolnym kierunku technicznym w Wojskowej Akademii Technicznej, odbycie w trakcie studiów dwóch praktyk zawodowych w spółkach Grupy Bumar (łącznie przez okres co najmniej 2 miesięcy), uzgodnienie tematów prac dyplomowych z firmą Bumar sp. z o.o. oraz uzyskiwanie średniej studiów za semestr powyżej 4,20 (stypendium w I semestrze bez średniej).
Wysokość stypendium uzależniona będzie od średniej studiów: za średnią od 4,20 do 4,49 student otrzyma stypendium w wysokości 600 zł/mies.; za średnią od 4,50 do 4,79 stypendium w wysokości 700 zł/mies.; za średnią od 4,80 do 5,00 stypendium w wysokości 800 zł/mies. Na uwagę zasługuje fakt, iż stypendia te będą wypłacane przez cały rok kalendarzowy, a nie tylko przez dziesięć miesięcy, jak to ma miejsce w przypadku stypendiów wypłacanych przez uczelnie. Bumar sp. z o.o. zobowiązała się ponadto do udzielenia pierwszeństwa zatrudnienia stypendystów podczas prowadzenia rekrutacji pracowników do firm z Grupy Bumar. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał dodatkowo Nagrodę JM Rektora-Komendanta WAT w postaci bezpłatnego zakwaterowania w akademiku podczas pierwszego roku studiów.

W ubiegłym roku w Finale I Konkursu Matematycznego uczestniczyli tylko uczniowie z sześciu szkół, które Wojskowa Akademia Techniczna objęła swoim patronatem. W tegorocznym Finale II Konkursu Matematycznego udział wzięli uczniowie z 66 szkół średnich. Fakt ten napawa mnie optymizmem. To dowód na to, że zwiększa się poziom wiedzy matematycznej wśród uczniów. Mam nadzieję, że spora część z dzisiejszych finalistów wybierze się na studia techniczne, w tym na studia do Wojskowej Akademii Technicznej – powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Wojciech Matuszewski

Wróć do poprzedniej strony

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.