Konferencja o bezpieczeństwie informacji

O intelektualnym wkładzie Polaków w rozwój kryptologii i bezpieczeństwie przesyłania danych oraz informacji przez narodowe systemy telekomunikacyjne, a także o możliwościach zwiększenia ochrony zasobów informacyjnych przed osobami nieuprawnionymi, mówiono na międzynarodowej konferencji naukowej p.t. "Recent Advances in Cryptology and National Telecommunication Security Systrems" zorganizowanej przez Instytut Matematyki i Kryptologii WAT, która odbyła się w naszej uczelni w środę, 25 maja br.

 

Na konferencję organizowaną pod patronatem honorowym prof. Stanisława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, przybyli praktycy ze wszystkich służb korzystających na co dzień z urządzeń kryptograficznych, naukowcy z wielu ośrodków naukowych za granicą i w Polsce oraz przedstawiciele firm produkujących te urządzenia. Ze strony ministerstwa Obrony Narodowej obecni byli gen. bryg. Artur Kołosowski, szef Departamentu Kadr oraz dr inż. Romuald Hoffmann, dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. Sztab Generalny WP reprezentowany był przez gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego, szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień, gen. bryg. Andrzeja Kaczyńskiego, szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności, gen. bryg. Stanisława Butlaka, szefa Zarządu Szkolenia. Wśród gości zagranicznych, będących niekwestionowanymi autorytetami w tej dziedzinie wiedzy, którzy na konferencji wygłosili referaty znaleźli się profesorowie: Nicolas Courtois z University College London (W. Brytania), Kris Gaj z George Mason University (USA) i Josef Pieprzyk z Macquaire University (Australia). Obecna była również p. Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego, wybitnego kryptologa, który wydatnie przyczynił się do złamania przed 79 laty kodu słynnej niemieckiej Enigmy.

W trakcie konferencji jej uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą znajdującą się w Akademii i upamiętniającą to wydarzenie.

Miejsce, w którym odbyła się konferencja, znane jest powszechnie w środowisku kryptologów. Wojskowa Akademia Techniczna bowiem jako jedyna w kraju i jako jedna z dwu uczelni europejskich oferuje dziś kształcenie na kierunku kryptologia. Jest więc dzięki temu swoistą kuźnią, spadkobiercą dokonań Mariana Rejewskiego. W WAT znajduje się jedyne w Polsce Centrum Doskonałości Kryptologii z Laboratorium Badawczym Kryptologii wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt do tworzenia i łamania algorytmów oraz badania urządzeń kryptologicznych.

Udział w konferencji, otwartej przez dyrektora IMiK prof. Jerzego Gawineckiego, wielu znakomitych kryptologów podniosło nie tylko znaczenie konferencji, ale również było świadectwem uznania dla zespołu kryptologów WAT. W holu Akademii przez cały czas trwania konferencji czynne były stoiska polskich firm proponujących systemy urządzeń kryptograficznych i do bezpiecznego przesyłu danych takie jak m.in. WASKO, Enigma, KenBit, Transbit.

Niewątpliwie konferencja była kolejnym krokiem przyczyniającym się do rozwoju tej jakże mało znanej, ale niezwykle potrzebnej w dobie współczesnej do sprawnego funkcjonowania państwa dziedziny, jaką jest kryptologia.

Jerzy Markowski

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.