Warsztaty kryptologiczne w Zakopanem

W dniach 30 sierpnia-6 września 2011 r. odbyła się w Zakopanem XL Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki. Poza obchodzonym w tym roku jubileuszem, wyjątkowa była też oprawa konferencji, wynikająca z odbywającej się równolegle XVII Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie. W obu imprezach udział wzięło niemal 200 naukowców. Już tradycyjnie, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej, w sumie 15 osób. Przełożyło się to na kilkanaście referatów z różnych dziedzin matematyki stosowanej. Najszerszą reprezentację wystawił Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT, który zdominował dwie sesje konferencji.

 

Swoje referaty przedstawili m.in.: Wojciech Zajączkowski – „Globalne regularne rozwiązania niejednorodnych równań Naviera–Stokesa”, Irena Pawłow – „Zagadnienia początkowo-brzegowe dla równań typu Cahna–Hilliarda”, Michał Misztal – „Kryptoanaliza różnicowa szyfru PP-1”, Mateusz Buczek – „Dobre, bo polskie – analiza polskich konstrukcji funkcji skrótu”, Piotr Bora, Tomasz Kijko, Łukasz Dzieł – „Koprocesor klucza publicznego dla ciała GF(p)”, Marek Grądzki – „Rozkład złożoności baz normalnych wciałach charakterystyki 2”, Michał Glet – „Kryptoanaliza strukturalna sieci SAN”, Jarosław Łazuka, Henryk Kołakowski – „Własności rozwiązania zagadnienia początkowego dla układu równań sprężystości materiałów nieprostych”, Jerzy Kapelewski, Przemysław Błachnio – „Kształtowanie efektywnych parametrów elektrodynamicznych i sprzężonych w planarnych kompozytach magnetodielektrycznych”. Poza referatami wygłaszanymi w trakcie sesji głównych, w konkursie o nagrodę dla młodych matematyków (do 35 lat) za najlepszy referat wygłoszony na konferencji wziął udział Kamil Kaczyński z referatem „Implementacja algorytmu SOSEMANUK w strukturze FPGA”.

W trakcie sesji poświęconej kryptologii prowadzonej przez dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii WCYWAT prof. dr. hab. n. mat. Jerzego Gawineckiego, podobnie jak przed rokiem, zostały zaprezentowane wspólne projekty realizowane przez IMiK oraz firmy KenBIT i Transbit, które spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności.

 

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.