Złoto, srebro i dwa brązy.

Aż cztery medale zdobyła Wojskowa Akademia Techniczna na 111. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lepine” na początku maja tego roku w Paryżu. Podczas tej prestiżowej imprezy, nad którą honorowy patronat sprawował prezydent Francji, wynalazki naszej Alma Mater zostały wyróżnione kolejny rok z rzędu. 111. Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lepine” odbyły się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym Porte de Versailles w Paryżu. Zgromadziły ponad 500 innowacyjnych rozwiązań, prezentowanych przez wystawców z 14 krajów świata, m.in. Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Rosji, Iranu, Monako, Tajwanu i Chin. W pawilonie polskim prezentowano 29 wynalazków z różnych branż i dziedzin. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbyło się 7 maja. W czasie uroczystości przewodniczący jury podkreślił bardzo wysoki poziom polskich wynalazków i profesjonalne przygotowanie ekspozycji.

 

Wszystkie wynalazki wysłane na targi przez Wojskową Akademię Techniczną zostały nagrodzone. Otrzymaliśmy złoty medal za rozwiązanie prezentujące sposób termokatalitycznego oczyszczania powietrza z niebezpiecznych związków chemicznych, dekontaminacji czynników biologicznych i uniwersalny reaktor do realizacji tych procesów. Srebrny medal został przyznany demonstratorowi technologii systemu monitorowania lotnisk, a dwa brązowe medale – za uniwersalny system ochrony kryptograficznej łączności radiowej oraz generator koprocesora kryptograficznego operującego na elementach z ciała GF(2n). W ubiegłym roku na paryskich targach złoty medal przyznano WAT za „Szyfrator Narodowy”, brązowy – za wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową, a medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów – za projekt: panel energochłonny poprawiający bezpieczeństwo bierne uczestników zdarzenia drogowego.

Targi Concours Lepine są organizowane od 1901 r. W czasie swej ponad stuletniej działalności zaprezentowano na nich i wypromowano takie wynalazki, jak: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, sztuczne serce, aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe, odkurzacz elektryczny, zmywarkę, pralkę i maszynę do pisania. A oto nagrodzone wynalazki z WAT:

    • Złoty medal: Sposób termokatalitycznego oczyszczania powietrza z niebezpiecznych związków chemicznych, dekontaminacji czynników biologicznych i uniwersalny reaktor do realizacji tych procesów przygotowany przez Wydział Nowych Technologii i Chemii (twórcy: dr inż. Paweł Jóźwik, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar). Wynalazek z elementami czynnymi w postaci szczelinowych struktur przestrzennych z aktywnych termokatalitycznie cienkich taśm Ni3Al zapewnia wysoką skuteczność zarówno dezaktywacji toksycznych związków chemicznych (BST i TSP), jak i dekontaminacji czynników biologicznych (imitator wąglika).
    • Srebrny medal: Demonstrator technologii systemu monitorowania lotnisk przygotowany przez Wydział Cybernetyki, Instytut Matematyki i Kryptologii (twórcy: mjr dr inż. Michał Misztal z zespołem kryptologów IMK WCY WAT oraz inżynierowie firmy ENTE Sp. z o.o.). System monitorujący krytyczne elementy infrastruktury portów lotniczych jest demonstratorem technologii wraz z dokumentacją techniczną. Pozwala on także na weryfikację tożsamości pasażerów na bazie identyfikacji cech biometrycznych.
    • Brązowy medal oraz nagroda specjalna – dyplom i medal Departamentu ds. Ochrony Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej INEUREKA: Uniwersalny System Ochrony Kryptograficznej Łączności Radiowej przygotowany przez Wydział Cybernetyki, Instytut Matematyki i Kryptologii (twórcy: prof. zw. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki z zespołem kryptologów IMK WCY WAT oraz inżynierowie firmy KenBIT Sp.j.). Wynalazek stanowi Uniwersalny System Ochrony Kryptograficznej Łączności Radiowej Związku Taktycznego. Składa się m.in. z uniwersalnych modułów kryptograficznych, bloków interfejsów radiowych, stanowiska generacji i dystrybucji kluczy kryptograficznych oraz nośników tych kluczy. Wynalazek jest przełomem w kryptografii dla KF i UKF.
    • Brązowy medal: Generator koprocesora kryptograficznego operującego na elementach z ciała GF(2n) przygotowany przez: Wydział Cybernetyki, Instytut Matematyki i Kryptologii (twórcy: prof. zw. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki z zespołem kryptologów IMK WCY WAT oraz inżynierowie firmy WASKO SA). Generator stanowi unikatowe narzędzie wspomagające projektanta systemów kryptograficznych z zakresu projektowania implementacji rozwiązań klucza publicznego na krzywych eliptycznych oraz służące do wytwarzania implementacji systemów kryptograficznych dla struktur FPGA i ASIC wykonujących obliczenia na krzywych eliptycznych projektowanych systemów.

Mateusz Buczek
Anna Józwik

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.