Obrady Komitetu Sterującego projektu SYNAT w WAT.

W dniu 20.06.2012 r. uczelnia nasza była gospodarzem Komitetu Sterującego projektu "SYNAT". Przewodniczącym obrad był Dyrektor IMiK prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki. W obradach wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce: Biblioteki Narodowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego, Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas spotkania uzgodnione zostały kwestie kluczowe dla dalszego rozwoju projektu. Pani prof. PW dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz z Politechniki Warszawskiej przekazała uczestnikom obrad informację na temat organizowanych w najbliższym czasie Warsztatów Synat 2012, podczas których uczestnicy projektu będą mogli przedstawić osiągnięcia naukowe związane z realizacją projektu. Poprzednio gospodarzami Komitetów Sterujących były Biblioteka Narodowa, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jagielloński.

 

Zadanie Badawcze o nazwie roboczej SYNAT (System Nauki i Techniki) będzie realizowane w latach 2010-2013 przez sieć naukową zrzeszającą 16 instytucji krajowych. Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz wdrożenie sieciowej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla zdigitalizowanej wiedzy wykorzystywanej przez badaczy, jednostki naukowe, studentów itp.

Zadanie Badawcze jest częścią Programu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju noszącego nazwę: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr Umowy SP/I/1/77065/10.

Wojskowa Akademia Techniczna jest wykonawcą etapu B19 - "Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług.". Kierownikiem etapu jest prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.