Wydział Cybernetyki na XXI MSPO.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) zalicza się do trzech naj-ważniejszych imprez o charakterze militarnym w Europie. Tegoroczna XXI edycja tych prestiżowych Targów przyciągnęła do Kielc blisko 400 wystawców reprezentujących 24 kraje z całego świata, wśród których znalazły się delegacje m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Turcji, Rosji, Izraela. 2 września miało miejsce uroczyste otwarcie Targów, którego dokonał Prezydent RP Bronisław Komorowski. Całość imprezy trwała do 5 września i była doskonałą okazją do zapoznania się z nowinkami technologicznymi, które są lub będą w najbliższej przyszłości używane w wojskowości.

 

Na Targach nie mogło zabraknąć Wojskowej Akademii Technicznej, która zaprezentowała wybrane osiągnięcia naukowo- badawcze realizowane na potrzeby przemy-słu obronnego. Nasz Wydział pochwalił się trzema wynalazkami:

  • Terminalem SCIP;
  • Projektem SAPER, czyli mobilnym urządzeniem identyfikującym niewybuchy wykorzystującym urządzenia typu smartphone;
  • Systemem COPE ( ang. Common Operational Picture Environment) będącym informatyczną platformą wspierającą koordynację osób i jednostek uczestniczących w dowolnej operacji/ akcji.

Najbardziej zaawansowanym urządzeniem spośród trzech wyżej wymienionych jest terminal SCIP (Secure Communitation Interoperability Protocol). Sprzęt ten jest owocem projektu pt. „Kryptografia wykorzystująca krzywe eliptyczne w zastosowaniu do terminali telefonicznych i radiostacji IP przeznaczonych do pracy w sieciocentrycznych systemach koalicyjnych i narodowych”, który Wydział Cybernetyki realizował z firmą TRANSBIT Sp. z o. o. Projektem kierował dr inż. Piotr Bora, zwierzchnictwo naukowe sprawował Dziekan Wydziału Cybernetyki, prof. dr hab. n. mat. Inż. Jerzy Gawinecki. W maju tego roku SCIP zdobył brązowy medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lépine w Paryżu.

Fenomen terminala SCIP polega na tym, że jest to pierwsze na świecie rozwiąza-niem zapewniające transmisję mowy i danych, które wykorzystuje medium o małej przepływności i jest przeznaczone do montażu w wozach bojowych. SCIP daje możli-wość przesyłania danych i fonii, które są zabezpieczone kryptograficznie zapewniając tym samym ich poufność, integralność i niezaprzeczalność. Terminal przystosowano do zasilania z sieci pokładowej o napięciu 27V i wyposażono w światłowodowy interfejs komunikacyjny z wyjściami do słuchawek i mikrofonu. Od marca tego roku terminal SCIP jest obowiązującym standardem w NATO, obligatoryjnie będzie używany podczas misji koalicyjnych państw członkowskich Sojuszu od 2016 r.

ckziu

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.