Sukcesy pracowników IMiK

logo-impan   W dniach 02-09.09.2014 r. odbył a się w Zakopanem – Kościelisku XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki. Konferencja była bardzo mocno obsadzona, wzięło w niej bowiem udział 94 uczestników: 25 profesorów tytularnych, 6 doktorów habilitowanych, 27 doktorów, 28 magistrów oraz 8 studentów.

W tak elitarnym gronie nie mogło zabraknąć pracowników Wydziału Cybernetyki w składzie:

- prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki

- prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski

- prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński

- płk dr Jarosław Łazuka

- dr inż. Piotr Bora

- por. dr Mariusz Jurkiewicz

- ppor. mgr inż. Michał Wroński

 

   Jak co roku, tak i tym razem wszyscy pracownicy Wydziału zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.

   Dziekan WCY, prof. Jerzy Gawinecki, oprócz przewodniczenia w sesji niestandardowych zastosowań matematyki i udziału w szeregu przedsięwzięć związanych z posiedzeniami Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN, był także współautorem dwóch referatów (jednego z matematyki i jednego z kryptologii):

- wraz z płk dr Jarosławem Łazuką i dr Józefem Rafą – „Oszacowania Lp–Lq rozwiązania zagadnienia Cauchy'ego dla układu równań nielokalnego modelu termosprężystości

- wraz z dr Piotrem Borą, por. dr Mariuszem Jurkiewiczem i mjr mgr inż. Tomaszem Kijko – „Zastosowanie krzywych eliptycznych do konstrukcji bezpiecznych algorytmów i protokołów kryptograficznych

Swoje wystąpienia wygłosili także pozostali profesorowie tytularni:

- prof. Wojciech Zajączkowski – „Stabilność rozwiązań dwuwymiarowych równań Naviera-Stokesa

- prof. Zbigniew Peradzyński – „Modelowanie szybkich (CICI) fal wapniowych w komórkach” (wraz z P. Bogdanem Kaźmierczakiem)

   Dużą wszechstronnością wykazał się por. dr Mariusz Jurkiewicz, który oprócz wygłoszenia wymienionego wcześniej referatu współautorskiego, wygłosił samodzielne referaty, jeden z równań różniczkowych, drugi z kryptologii:

- „Istnienie co najmniej trzech rozwiązań dla pewnej klasy zagadnień brzegowych wyższego rzędu

- „Kilka uwag dotyczących bezpieczeństwa RSA

   W sobotni wieczór, w czasie uroczystej kolacji zostały ogłoszone wyniki konkursu dla młodych matematyków (do 32 lat) na najlepszą i najlepiej wygłoszoną pracę w czasie konferencji. Jedno z dwóch równorzędnych pierwszych miejsc zajął ppor. mgr inż. Michał Wroński, który wygłosił pracę:

- „Zastosowanie ciał rozszerzonych w celu przyspieszenia obliczeń na krzywych eliptycznych

   Wszystkie prezentowane przez pracowników WCY zostało bardzo dobrze przyjęte, a o wadze kryptologii i konieczności udziału w tego rodzaju konferencjach niech najlepiej świadczą słowa jednego z profesorów, który słuchając z wielkim zainteresowaniem wystąpień z kryptologii stwierdził, że jest to jedna z nielicznych nauk matematycznych, w których teoria równa się praktyce.

 

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.