Medale na IWIS 2014.

iwis logoW dniach 14-16.10.2014 w budynach Politechniki Warszawskiej - odbyła się 8 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, na której naukowcy i wynalazcy z Polski oraz świata mieli okazję prezentować swoje odkrycia, wynalazki i patenty. W wystawie uczestniczyły również prace naukowców z Instytutu Matematyki i Kryptologii. 

IWIS to jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno-wynalazczej, która ma charakter międzynarodowy. Gośćmi w poprzednich edycjach wystawy byli wynalazcy z ponad 20 krajów, w tym z: Arabii Saudyjskiej, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Iranu, Kanady, Korei Południowej, Malezji, Rosji, Rumunii, Słowenii, Tajwanu, Ukrainy i Węgier.

Impreza pozwala zaprezentować dorobek naukowy polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań, umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach, kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki.

 

 

Na wystawie zaprezentowane zostały następujace projekty:

AC-16SCIP wojskowy terminal VoIP/SCIP (autorzy: prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki, dr inż. Piotr Bora, zespół pracowników Instytutu Matematyki i Kryptologii WCY WAT oraz inżynierów Transbit sp. z o. o. ) - Terminal AC-16SCIP (Secure Communication Interoperability Protocol) jest pierwszym na świecie rozwiązaniem przeznaczonym do wozów bojowych zapewniającym transmisję mowy i danych z wykorzystaniem medium o małej przepływności. Terminal umożliwia realizację przesyłania danych i fonii zabezpieczonych kryptograficznie z zapewnieniem poufności, integralności i niezaprzeczalności. Fonia jest kodowana z wykorzystaniem wokodera MELPe, umożliwiającego uzyskanie strumienia danych o minimalnej przepływności 2400 bps. Takie szybkości przesyłu informacji umożliwiają wykorzystanie cyfrowych kanałów radiowych radiostacji wojskowych KF i UKF, gdzie mówi się o granicznej górnej szybkości rzędu 9600 bps. Maksymalna szybkość transmisji danych z i do terminala wynosi 6 Mbps. Umożliwia to transmisję danych, obrazów poprzez system kryptograficzny urządzenia. Terminal jest przystosowany do zasilania z sieci pokładowej 27V i posiada światłowodowy interfejs komunikacyjny oraz wyjście do słuchawek i wejście mikrofonu.

Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej. (autorzy: prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawineckiwraz z zespołem Instytutu Matematyki i Kryptologii WCY WAT,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Unizeto Technologies S.A.) - Podstawę mobilnego urządzenia do ochrony informacji niejawnej stanowią dwa elementy: 

·       specjalizowany moduł kryptograficzny klasy SP stanowiący źródło zaufania poprzez zapewnienie kontroli integralności kodu i danych konfigurujących urządzenie.

·       struktury dostępu, które pozwolą generować odpowiednie mechanizmy ochrony informacji. Do tego celu wykorzystywane są m.in. schematy szyfrowania grupowego dowolnie predefiniowaną strukturą przywilejów.

Urządzenie składa się z internetowej aplikacji oraz sprzętu, który swoim kształtem przypominał będzie pastylkę, która będzie podłączana do urządzenia mobilnego. To właśnie kolor tej pastylki (zielony- urządzenie bezpieczne, czerwony- urządzenie zhakowane) będzie stanowił dla użytkownika informację na temat bezpieczeństwa jego urządzenia.

 

Prezentacje przed komisją zostały bardzo pozytywnie odebrane co przełożołyo się na wysoką ocenę zaprezentowanych wynalazków: 

·       AC-16SCIP wojskowy terminal VoIP/SCIP - Złoty medal z wyróżnieniem 

·       Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej - Złoty medal.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.