Złote medale konkursu EUREKA 2019

walencja medale   W dniach 17-19 października br. w Walencji miała miejsce międzynarodowa misja gospodarcza I&BS 2019 połączona z Międzynarodowymi Targami Biznesu SIF oraz 68 Międzynarodowym Konkursem Wynalazczości Eureka 2019. Reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej – Michał Glet i Kamil Kaczyński dokonali prezentacji dwóch wynalazków wytworzonych przez Instytut Matematyki i Kryptologii, Wydział Cybernetyki. Pierwszy z nich – opracowany wspólnie przez Michała Gleta i Kamila Kaczyński – „System optycznego uwierzytelniania DotAuth” został nagrodzony medalem złotym z wyróżnieniem. Drugi wynalazek – opracowany przez Kamila Kaczyńskiego „System steganograficzny oparty o losowe kody liniowe” został nagrodzony medalem złotym. Dodatkowo, w uznaniu dotychczasowego dorobku oraz wkładu w rozwój europejskiej innowacyjności, jury przyznało Europejski Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości dla Kamila Kaczyńskiego.

   System steganograficzny wykorzystujący losowe kody liniowe pozwala na poprawę podstawowych parametrów algorytmów steganograficznych na których bazuje. Główną zaletą zastosowania losowych kodów liniowych jest możliwość dostosowania parametrów pracy do wymagań użytkownika końcowego. System pozwala zatem na zagwarantowanie wysokiej pojemności, przy wprowadzaniu minimalnej liczby zmian do nośnika. Opracowany system cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, będąc odpornym już w wersji podstawowej na ataki wizualne i stegoanalizę Chi-kwadrat. Zastosowanie funkcji kompresji pozwala na uzyskanie odporności także na stegoanalizę RS. Opracowany stegosystem może zostać z powodzeniem wykorzystany w procesach ochrony własności intelektualnej oraz w procesie tworzenia ukrytych kanałów łączności, np. w popularnych komunikatorach internetowych.

   DotAuth to system pozwalający na uwierzytelnianie elementów fizycznych posiadających płaską strukturę. System wykorzystuje proces rozpoznawania obrazów w nowoczesnych smartfonach, w wyniku którego rozpoznaniu ulega umieszczony w obrazie mikrokod uwierzytelniający znakowany przedmiot. Mikrokod jest nanoszony w postaci, która nie wymaga stosowania mechanizmów synchronizacji – może zostać odczytany w dowolnej orientacji, jednocześnie nie obniżając czytelności oznakowanego przedmiotu. Wprowadzony mikrokod ma postać mikrokropek rozmieszczonych w sposób pozwalający na odtwarzanie struktury geometrycznej, w którą jest wpisany, co przekłada się na odtworzenie wartości kodu uwierzytelniającego. Kod jest rozmieszczony w wielu fragmentach struktury przedmiotu, co zwiększa jego odporność na usunięcie.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.