Konferencja MC&C 2020

W dniach 16-17.01.2020 r., w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Mathematical Cryptology and Cybersecurity (MC&C 2020). Współorganizatorami konferencji byli: Wojskowa Akademia Techniczna, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne. Patronat nad konferencją objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Główne cele konferencji to:

  • przegląd, prezentacja i publikacja najnowszych wyników badań w zakresie kryptologii matematycznej oraz prezentacja problematyki związanej z cyberbezpieczeństwem;
  • umożliwienie wymiany doświadczeń naukowcom z kraju i zagranicy oraz pracownikom instytucji związanych z cyberbezpieczeństwem;
  • zainicjowanie współpracy kryptologów, matematyków i przedstawicieli podmiotów z obszaru kryptologii i cyberbezpieczeństwa;
  • prezentacja wyników projektów rozwojowych realizowanych przez organizatorów konferencji i zaproszone podmioty.

 

Konferencję rozpoczął współprzewodniczący komitetu programowego konferencji, prof. Andrzej Paszkiewicz z WAT. Następnie głos zabrał dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, gen. bryg. Karol Molenda, który w swym wystąpieniu podkreślił istotną rolę cyberbezpieczeństwa oraz kryptologii we współczesnym świecie. Rektora – Komendanta WAT reprezentował Prorektor ds. naukowych, prof. Krzysztof Czupryński.

Konferencja miała charakter naukowy, a wykłady w jej trakcie przedstawiło wielu znakomitych naukowców z całego świata, jak chociażby prof. Antoine Joux z Université Paris Sorbonne (Francja), prof. Josef Pieprzyk z Queensland University of Technology (Australia), prof. Kris Gaj z George Mason University (USA), a także wielu innych uczonych, z czołowych uniwersytetów z Polski oraz z zagranicy. Warto podkreślić, że swoje wystąpienia w trakcie konferencji miało także wielu pracowników badawczo-dydaktycznych WAT, głównie z Instytutu Matematyki i Kryptologii, Wydziału Cybernetyki.

Konferencję podsumował i zakończył współprzewodniczący komitetu programowego konferencji, prof. Jacek Pomykała z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponieważ konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego, administracji państwowej oraz przemysłu obronnego, w 2021 roku planowana jest kolejna edycja konferencji, na którą serdecznie zapraszamy.

dr Leszek Brzeźny

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji MC&C 2020

zdjęcia: mjr mgr inż. Krzysztof Mańk

 

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.