Recent Advances in Cryptology and National Telecommunication Security Systems

“Recent Advances in Cryptology and National Telecommunication Security Systems”

Konferencja odbyła się 25 maja 2011r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w sali Senatu w godz. 9:00 - 19:00.

Konferencja jbyła organizowana przez zespół kryptologów z Instytutu Matematyki i Kryptologii w ramach obchodów 60-lecia Wojskowej Akademii Technicznej.

Wysoką rangę wydarzeniu nadał patronat honorowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a także obecność najwybitniejszych specjalistów z zakresu kryptologii z kraju i zagranicy.

Celami konferencji były:

  • przegląd wyników najnowszych badań związanych z bezpieczeństwem algorytmów i protokołów kryptograficznych,
  • umożliwienie naukowcom z różnych ośrodków naukowych i pracownikom firm związanych z kryptologią i bezpieczeństwem państwa prezentacji swoich najnowszych wyników,
  • prezentacja prac kryptologicznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, w szczególności w przemyśle i telekomunikacji,
  • zgromadzenie razem kryptologów, matematyków, przedstawicieli firm zainteresowanych systemami bezpieczeństwa,
  • wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami naukowymi, a biznesem,
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy naukowcami z Polski i świata,
  • prezentacja wyników projektów rozwojowych realizowanych przez Instytut Matematyki i Kryptologii oraz innych wydziałów WAT z zakresu kryptologii we współpracy z firmami zewnętrznymi.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.