Sesja naukowa w Wojskowej Akademii Technicznej poświęcona 100 rocziny urzodzin Mariana Rejewskiego

SESJA NAUKOWA W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ POŚWIĘCONA 100. ROCZNICY URODZIN MARIANA REJEWSKIEGO. W HOŁDZIE TEMU, KTÓRY ZŁAMAŁ ENIGMĘ.

Marian Rejewski

26 września 2005 r., pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego oraz ministra nauki i informatyzacji prof. Michała Kleiberga, odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej uroczysta sesja naukowa poświęcona setnej rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego – bydgoszczanina, wybitego polskiego matematyka i kryptologa, który wspólnie z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim w styczniu 1933 r. złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma i zbudował jej działającą kopię.

Rozszyfrowanie kodu Enigmy to jeden z największych sukcesów kryptologicznych w historii drugiej wojny światowej. To polski wkład w zwycięstwo nad niemiecką III Rzeszą- mówił podczas ceremonii otwierającej sesję rektor WAT, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski. – (…) Miejsce dzisiejszego spotkania nie jest przypadkowe. Wojskowa Akademia Techniczna, jako jedyna w kraju i jako jedna z dwu uczelni europejskich, oferuje dziś kształcenie na kierunku kryptologia. Jest więc dzięki temu swoistą kuźnią spadkobierców Mariana Rejewskiego - dodał.

Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński zaproponował budowę pomnika poświęconego uczonym, którzy złamali niemieckie szyfry: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu. Potrzeba było, aż pół wieku, by prawda o Enigmie ujrzała światło dzienne. (…) Enigma to była krótsza wojna, przewaga nad przeciwnikiem, zwycięstwo. (…) Dziś już nikt nie kwestionuje roli trzech Polaków w wydarzeniach z tamtych lat - powiedział minister, przypominając, że zasługi polskich matematyków przez wiele lat pozostawały niedocenione, a sami bohaterowie nigdy nie domagali się uznania. Tym wielkim Polakom należy się pomnik od wszystkich rodaków. Niech będzie wyrazem pamięci i wdzięczności - powiedział minister, podkreślając, że pomnik ten - jeśli powstanie - będzie wyjątkowy, gdyż stanie się wspomnieniem wojennego epizodu, który być może zmienił losy świata…

Sesja, zorganizowana przez Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT (dyrektor IMiK, prof. dr hab. n. mat. Jerzy Gawinecki był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego), Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Wojskowe Służby Informacyjne oraz Centrum Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego, zgromadziło wielu znamienitych gości zarówno z kraju, jaki i z zagranicy.

Obok szefa resortu obrony Jerzego Szmajdzińskiego, ministra nauki i informatyzacji prof. Michała Kleiberga, generalnego inspektora ochrony danych osobowych dr Ewy Kuleszy, rektorów Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej, uczestniczyli m.in., tworząc tzw. komitet honorowy: prof. Andy Clark - prezydent International Association for Cryptology Research, prof. Eli Biham, prof. Peter Landrock, dr Nicolas Courtois, prof. Bogdan Bojarski, prof. Stanisław Janeczko, mgr Ryszard Raczyński, gen. bryg. Marek Dukaczewski, gen. broni Lech Konopka, gen. dyw. Stanisław Krysiński, gen. bryg. Edmund Smakulski, gen. dyw. Marian Pasternak.

W skład komitetu honorowego weszli także: prof. Ron Rivest, prof. Adi Shamir, prof. Josef Pieprzyk, prof. Dawid Kahn oraz prof. Andrzej Odłyżko. Komitet organizacyjny pod przewodnictwem Dyrektora Instytutu matematyki i Kryptologii Wydziału cybernetyki WAT prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzego Gawineckiego utworzyli: płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, dr inż. Andrzej Witczak, prof. Tadeusz Niezgoda, prof. Leszek Jaroszewicz, prof. Radosław Trębiński, prof. Eugeniusz Fidelis, prof. Maciej Mączyński, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, dr hab. Grzegorz Różański, płk mgr inż. Krzysztof Polkowski, dr inż. Janusz Pieniak, kpt. mgr inż. Tomasz Kijko, kpt. mgr inż. Michał Misztal, kpt. mgr inż. Krzysztof Mańk, kpt. mgr inż. Jarosław Łazuka, chor. inż. Paweł Fiodorów, dr Aleksander Wittlin, dr inż. Ryszard Kossowski, dr Janusz Szmidt, dr inż. Piotr Bora, dr Leszek Brzeźny, Grażyna Biernacka, Paweł Sołtysiak.

Organizację sesji umożliwili jej sponsorzy, a byli nimi: COMP S.A., Bumar, Wydział Elektroniki WAT, Wojskowy Instytut Łączności z Zegrza, Agencja Mienia Wojskowego, Radwar, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji. Spon-sorzy ci mieli możliwość prezentacji swoich firm i ich produktów na stosikach umieszczonych obok Sali obrad sesji.

W sesji, podczas której wygłoszono 13 referatów naukowych, wzięło udział ogółem 158 uczestników, wśród nich także córka Mariana Rejewskiego, Janina Sylwestrzak. Wyraźnie wzruszona, dziękowała za pamięć o dokonaniach jej ojca. Wyraziła nadzieję, że być może w niedalekiej przyszłości stanie w Warszawie pomnik ku czci polskich kryptologów pracujących nad Enigmą oraz zostanie wydana książka zawierająca wspomnienia jej ojca z pracy w Biurze Szyfrów.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.