Pracownicy – struktura IMK X.2018

INSTYTUT MATEMATYKI I KRYPTOLOGII

 • dr hab. Marek Kojdecki dyrektor instytutu, profesor nadzwyczajny
 • dr Piotr Kacprzyk  zastępca dyrektora instytutu ds. kształcenia i rozwoju, adiunkt
 • dr Leszek Brzeźny  zastępca dyrektora instytutu ds. techniczno-ekonomicznych, st. specjalista
 • mgr Jakub Słowik  samodzielny referent ds. administracyjnych
 • mgr inż. Małgorzata Świerczyńska  specjalista ds. administracji

ZAKŁAD ANALIZY MATEMATYCZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

 • dr Arkadiusz Szymaniec kierownik zakładu, starszy wykładowca
 • prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski profesor zwyczajny
 • prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński profesor zwyczajny
 • dr hab. Włodzimierz Domański profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Marek Kojdecki profesor nadzwyczajny
 • dr hab Leszek Pysiak - profesor nadzwyczajny
 • dr Jarosław Łazuka adiunkt
 • dr Bernard Nowakowski - adiunkt
 • dr inż. Józef Rafa adiunkt
 • dr Krystyna Jaworska starszy wykładowca
 • dr Joanna Napiórkowska starszy wykładowca
 • dr inż. Henryk Burlaga starszy wykładowca
 • dr Jan Nawrocki - starszy wykładowca
 • dr inż. Jerzy Ploch starszy wykładowca
 • dr Bohdan Wieprzkowicz starszy wykładowca
 • mgr Robert Kozarzewski  starszy wykładowca

ZAKŁAD ALGEBRY I TEORII LICZB

 • dr hab. inż. Andrzej Paszkiewicz kierownik zakładu, profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Kazimierz Napiórkowski profesor nadzwyczajny
 • dr Piotr Kacprzyk adiunk
 • dr Adam Kubica asystent
 • mgr Piotr Kozarzewski asystent
 • dr Joanna Piasecka starszy wykładowca
 • dr inż. Krzysztof Pszczoła starszy wykładowca
 • dr Paweł Lubowiecki wykładowca

ZAKŁAD PROBABILISTYKI

 • dr Lucjan Kowalski kierownik zakładu, starszy wykładowca
 • prof. dr hab. Irena Pawłow-Niezgódka profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Aleksander Strasburger profesor nadzwyczajny
 • dr Justyna Kurkowiak adiunkt
 • dr Ewa Łakoma adiunkt
 • dr Matylda Jakubowska starszy wykładowca
 • dr inż. Monika Pszczoła starszy wykładowca
 • dr Ryszard Kopiecki starszy wykładowca
 • dr Adrian Łydka - starszy wykładowca
 • dr Piotr Multarzyński starszy wykładowca
 • mgr Iwona Brzozowska starszy wykładowca

ZAKŁAD KRYPTOLOGII

 • dr inż. Piotr Bora kierownik zakładu, adiunkt
 • prof. dr hab. Jerzy Gawinecki profesor zwyczajny
 • dr Robert Dryło adiunkt
 • dr inż. Krzysztof Kanciak - adiunkt
 • dr inż. Piotr Kowaleczko asystent
 • mgr inż. Michał Glet asystent
 • mgr inż. Michał Miarowski - asystent
 • dr Jerzy Różański starszy wykładowca
 • mgr Jarosław Jędrzejewski starszy wykładowca
 • mgr Wojciech Matuszewski starszy wykładowca
 • mgr inż. Stanisław Zoń wykładowca

LABORATORIUM BADAWCZE KRYPTOLOGII

 • mjr mgr inż. Krzysztof Mańk kierownik laboratorium, asystent
 • ppłk dr inż. Michał Misztal adiunkt
 • mjr mgr inż. Tomasz Kijko asystent
 • kpt. dr Mariusz Jurkiewicz asystent
 • kpt. dr inż. Michał Wroński asystent
 • st. chor. mgr inż. Paweł Fiodorów kierownik kancelarii kryptograficznej
 • mgr inż. Łukasz Dzieł zastępca kierownika kancelarii, wykładowca

PRACOWANIA MATEMATYKI STOSOWANEJ

 • mgr inż. Kamil Kaczyński kierownik pracowni, asystent
 • Bogdan Miszczak  samodzielny referent techniczny

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.