Pracownicy – struktura IMK IX.2020

INSTYTUT MATEMATYKI I KRYPTOLOGII

 • dr hab. Marek Kojdecki dyrektor instytutu, profesor uczelni
 • dr Piotr Kacprzyk  zastępca dyrektora instytutu ds. kształcenia i rozwoju, adiunkt
 • dr Leszek Brzeźny  zastępca dyrektora instytutu ds. techniczno-ekonomicznych, st. specjalista
 • mgr Jakub Słowik  specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Małgorzata Świerczyńska  specjalista ds. administracyjnych

ZAKŁAD ANALIZY MATEMATYCZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

 • dr Arkadiusz Szymaniec kierownik zakładu, adiunkt dydaktyczny
 • prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski profesor
 • prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński profesor
 • dr hab. Włodzimierz Domański profesor uczelni
 • dr hab. Marek Kojdecki profesor uczelni
 • dr hab Leszek Pysiak profesor uczelni
 • dr Jarosław Łazuka adiunkt
 • dr Bernard Nowakowski adiunkt
 • dr inż. Józef Rafa adiunkt
 • dr Jan Nawrocki adiunkt dydaktyczny
 • dr Krystyna Jaworska starszy wykładowca
 • dr Joanna Napiórkowska starszy wykładowca
 • dr inż. Jerzy Ploch starszy wykładowca
 • mgr Robert Kozarzewski  starszy wykładowca

ZAKŁAD ALGEBRY I TEORII LICZB

 • ppłk dr inż. Michał Misztal kierownik zakładu, adiunkt dydaktyczny
 • dr hab. inż. Andrzej Paszkiewicz profesor uczelni
 • dr hab. Ryszard Smarzewski profesor uczelni
 • dr hab. Kazimierz Napiórkowski profesor uczelni dydaktyczny
 • dr Piotr Kacprzyk profesor uczelni dydaktyczny
 • dr inż. Andrzej Ossowski adiunkt dydaktyczny
 • mgr Piotr Kozarzewski asystent
 • mgr Tomasz Żynda asystent
 • dr Robert Drozdowski starszy wykładowca
 • dr Adam Kubica starszy wykładowca
 • dr Joanna Piasecka starszy wykładowca
 • dr inż. Krzysztof Pszczoła starszy wykładowca
 • dr Paweł Lubowiecki wykładowca

ZAKŁAD PROBABILISTYKI

 • dr Lucjan Kowalski kierownik zakładu, profesor uczelni dydaktyczny
 • dr hab. Aleksander Strasburger profesor uczelni dydaktyczny
 • dr Justyna Kurkowiak adiunkt
 • dr Ewa Łakoma adiunkt dydaktyczny
 • dr Piotr Mularczyk adiunkt dydaktyczny
 • dr Michał Szostakiewicz asystent dydaktyczny
 • dr Matylda Jakubowska starszy wykładowca
 • dr inż. Monika Pszczoła starszy wykładowca
 • dr Jerzy Chmaj starszy wykładowca
 • dr Tadeusz Jagodziński starszy wykładowca
 • dr Ryszard Kopiecki starszy wykładowca
 • dr Adrian Łydka starszy wykładowca
 • dr Piotr Multarzyński starszy wykładowca
 • mgr Iwona Brzozowska starszy wykładowca

ZAKŁAD KRYPTOLOGII

 • dr inż. Piotr Bora kierownik zakładu, adiunkt dydaktyczny
 • prof. dr hab. Jerzy Gawinecki profesor
 • dr Robert Dryło adiunkt
 • dr inż. Krzysztof Kanciak adiunkt
 • mgr inż. Alicja Kida asystent
 • mgr inż. Michał Glet asystent
 • mgr inż. Michał Miarowski asystent
 • dr Jerzy Różański starszy wykładowca
 • mgr Jarosław Jędrzejewski starszy wykładowca
 • mgr Wojciech Matuszewski starszy wykładowca
 • mgr inż. Stanisław Zoń wykładowca

LABORATORIUM BADAWCZE KRYPTOLOGII

 • mjr mgr inż. Krzysztof Mańk kierownik laboratorium, asystent dydaktyczny
 • mjr dr Mariusz Jurkiewicz asystent
 • mjr mgr inż. Tomasz Kijko asystent dydaktyczny
 • kpt. dr inż. Michał Wroński asystent
 • kpt mgr inż. Elżbieta Burek asystent dydaktyczny
 • mgr inż. Marta Turowska samodzielny referent techniczny
 • st. chor. mgr inż. Paweł Fiodorów kierownik kancelarii kryptograficznej
 • mgr inż. Łukasz Dzieł zastępca kierownika kancelarii, wykładowca

PRACOWNIA MATEMATYKI STOSOWANEJ

 • mgr inż. Kamil Kaczyński kierownik pracowni, asystent
 • Bogdan Miszczak  samodzielny referent techniczny

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.