Otrzymane nagrody

 1. prof. J. Gawinecki - nagroda Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniu dokonań w zakresie kryptologii, 2009
 2. prof. J. Gawinecki i zespół z IMK WAT i firmy WASKO S.A. - nagroda Grand Prix, dyplom i złoty medal za „National Encryption Device” na IV International Warsaw Invention Show IWIS 2010, Warszawa 20-22.10.2010r.
 3. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze (za Narodowy Szyfrator) na 18 Giełdzie Wynalazków, Warszawa 7.03.2011r.
 4. Złoty medal i dyplom za Szyfrator Narodowy, INTARG, Katowice 15-17.04.2011
 5. Złoty medal za Szyfrator Narodowy, na 110 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS-LEPINE, 27.04. – 8.05. 2011 Paryż

Nagrody rektorskie

 1. prof. J. Gawinecki i zespół z IMK - nagroda rektorska (zespołowa) „Za utworzenie Laboratorium Badawczego Kryptologii w Instytucie Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki”, 2006
 2. mgr inż. M. Buczek - nagroda Rektora WAT III stopnia za najlepszą pracę dyplomową pt. „Analiza bezpieczeństwa szyfrów w oparciu o twierdzenie Luby-Rackoffa”, 2008
 3. mgr inż. M. Glet - wyróżnienie Rektora WAT dla za pracę dyplomową pt. „Analiza metod projektowania funkcji skrótu oraz możliwości zastosowania w projekcie przekształceń trójkątnych”, 2008
 4. mjr dr inż. M. Misztal - nagroda rektorska za rozprawę doktorską pt. „Metoda wyznaczania wymaganej liczby tekstów jawnych i szyfrogramów do przeprowadzenia skutecznej kryptoanalizy różnicowej wybranych szyfrów blokowych”, 2009
 5. mjr dr J. Łazuka, nagroda rektorska za cykl prac poświęconych zbadaniu rozwiązalności i własności rozwiązań zagadnień granicznych dla równań teorii sprężystości i termosprężystości materiałów nieprostych, 2009

Wyróżnienie zagraniczne:

 1. prof. J. Gawinecki - Outstanding Scholar of the 20th Century in the Field of Mathematics, International Biographical Centre, Cambridge, Wielka Brytania, 1999
 2. prof. J. Gawinecki - Diploma for Contribution to the Worldwide Cryptologic Community - as General Chair EUROCRYPT, President International Association for Cryptologic Research, 2003
 3. Międzynarodowa konferencja EUROCRYPT 2003 (Warszawa 4-8.05.2003), której prof. J. Gawinecki był General Chair okazała się sukcesem naukowym i organizacyjnym. Brało w niej udział ok. 400 kryptologów z całego świata. Prezydent RP objął patronatem honorowym ww. konferencję i przysłał list do uczestników konferencji i organizatorów. Również Prezydent IACR prof. A. Clark wyróżnił prof. J. Gawineckiego dyplomem „za wielki wkład w rozwój światowej kryptologii”.
 4. prof. J. Gawinecki - International Educator of the year 2006 in Mathematical Sciences, International Biographical Centre, Wielka Brytania, 2006
 5. mjr M. Misztal - Srebrny Medal za Kryptoanalizę różnicową szyfru Q, na 58. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009”, Bruksela 19-21.11.2009
 6. prof. J. Gawinecki - Nominacja i publikacja życiorysu w „A Who’s Who in America” Publication, 2010, pp.886.
 7. prof. J. Gawinecki – dyplom za organizację Seventh International Symposium on Impact Engineering, Warszawa 4-7.07.2010r.

Inne nagrody:

 1. mgr inż. M. Buczek, mgr inż. M. Glet – czołowe miejsca w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską i Inżynierską z zakresu Kryptologii i Ochrony Informacji. Wręczone w czasie trwania XIII Krajowej Konferencji Kryptografii i Ochrony Informacji ENIGMA, 27-28.05.2009 Warszawa
 2. mgr inż. Tomasz Jarocki, mgr inż. Arkadiusz Gąsecki – I i II nagroda w konkursie prac dyplomowych zorganizowanego w ramach XIV Krajowej konferencji Kryptologii i Ochrony Informacji ENIGMA w Warszawie w dniach 26-27.05.2010r. :
 3. mgr inż. Łukasza Dzieł - nagroda I-go stopnia w konkursie dla młodych matematyków na najlepszą i najlepiej prezentowaną pracę. Konkurs zorganizowano na 39 Ogólnopolskiej konferencji Zastosowań Matematyki, 7-14.09.2010 w Zakopanym

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.