Informacje o projektach

Projekty zrealizowane i realizowane przez pracowników Instytutu Matematyki i Kryptologii:


Projekty rozwojowe 2008-2014:

 1. Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej, z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologiczym i firmą Unizeto Technologies S. A, 2012-2015, kierownik prof. dr hab. inż. J. Gawinecki.
 2. Ochrona informacji istotnych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, w tym o klauzuli „Ściśle Tajne” - Budowy narodowego centrum kryptografii i dekryptażu, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i firmą Krypton Polska Sp. z o. o. 2011-2015, kierownik prof. dr hab. inż. J. Gawinecki.
 3. Nr O R00 0031 06, (Szyfrator Narodowy) Implementacja systemu kryptograficznego w oparciu o innowacyjne technologie półprzewodnikowe, z firmą WASKO S.A., 2008–2010, kierownik prof. dr hab. inż. J. Gawinecki
 4. Nr O R00 0043 07, Demonstrator technologii generatora koprocesora kryptograficznego operującego na elementach z ciała GF(2n), z firmą WASKO S.A., 2009–2011, kierownik prof. dr hab. inż. J. Gawinecki
 5. Nr O R00 0058 08, System ochrony kryptograficznej łączności radiowej ZT, z firmą KENBIT, 2009–2011, kierownik prof. dr hab. inż. J. Gawinecki
 6. Nr O R00 0069 07, Kryptografia wykorzystująca krzywe eliptyczne w zastosowaniach do terminali telefonicznych i radiostacji IP przeznaczonych do pracy w sieciocentry-cznych systemach koalicyjnych i narodowych, z firmą TRANSBIT Sp. z o.o., 2009–2011, kierownik dr inż. P. Bora
 7. Nr O R00 0111 12, Opracowanie demonstratora technologii na potrzeby wykonania prototypu systemu monitorowania lotnisk, z firmą ENTE Sp. z. o.o., 2010 – 2012, kierownik mjr dr inż. Michał Misztal
 8. Strategiczny Program Badań Naukowych „SYNAT” Etap B19 „Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług” , 2010-2013
 9. Projekt badawczy „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli” ; podtemat 3.1. - Narodowy algorytm kryptograficzny (projekt zakończony)

Granty kryptologiczne:

 1. grant Nr 0T00A01011 pt.” Badanie i implementacja systemów kryptograficznych opartych na problemach trudnych obliczeniowo”,(1996-1999)
 2. grant Nr 0T00A02218 pt. "Badanie i projektowanie algorytmów kryptograficznych" (2000-2002)
 3. grant Nr 0T00A02025 pt. „Metody badania i konstruowania bezpiecznych algorytmów kryptograficznych wraz z ich implementacją i realizacją sprzętową”, (2003 - 2006)
 4. grant Nr O N516005733 pt. „Metoda wyznaczenia wymaganej liczby tekstów jawnych i szyfrogramów do przeprowadzenia skutecznej kryptoanalizy różnicowej wybranych szyfrów blokowych”, (2007-2008)
 5. grant rektorski „Najlepszy bierze wszystko” pt. Kryptoanaliza różnicowa nowych funkcji skrótu”2008-2010

Granty matematyczne:

 1. podtemat w CPBP 01 pt. “Metody matematyczne” (1988-1995)
 2. grant Nr 211659101pt. ”Liniowe i nieliniowe układy równań różniczkowych cząstkowych dla ośrodków sprężystych i termosprężystych” (1991 - 1994)
 3. grant 2 1141 91 01 pt. ”Problemy istnienia rozwiązań oraz badanie ich własności dla równań ośrodka ciągłego. Zagadnienia początkowo-brzegowe ze swobodna powierzchnią (1991-1994)
 4. grant 2P03A 065 08 pt. “Badanie istnienia i własności rozwiązań równań ewolucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem równań parabolicznych (1995-1997)
 5. grant 2P03A 03816 pt. “Badanie własności rozwiązań nieliniowych układów ewolucyjnych. Zastosowanie w fizyce, chemii, biologii i mechanice ośrodków ciągłych (1999-2002)
 6. grant 2P03A 002 23 pt. “Nieliniowe układy ewolucyjne-globalne - własności” (2002-2005)
 7. grant Nr 0 T00B 001 27 pt. „Identyfikacja właściwości dynamicznych obiektów latających na podstawie badań w locie” 2004-2007
 8. grant Nr N 507 (T08Apt. „Weryfikacja wpływu sprężystości powierzchniowej opisywanej stałymi K13 i K24 na mierzone stałe materiałowe nematycznych ciekłych kryształów” (2006-2008).
 9. grant 1 P03A 021 30 pt. “Równania ośrodków ciągłych: własności i struktura rozwiązań (2006-2009)

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.