Synat

Synat logo

„Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy”.

Zadanie Badawcze o nazwie roboczej SYNAT (System Nauki i Techniki) jest realizowane w latach 2010-2013 przez sieć naukową zrzeszającą 16 instytucji krajowych. Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz wdrożenie sieciowej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla zdigitalizowanej wiedzy wykorzystywanej przez badaczy, jednostki naukowe, studentów itp.

Zadanie Badawcze jest częścią Programu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju noszącego nazwę: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr Umowy SP/I/1/77065/10.

Kierownik etapu B19: Prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki

Instytut Matematyki i Kryptologii wraz z Instytutem Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT realizuje etap B19: „Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług.”

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.