1998

1998

I) artykuł naukowy opublikowany w zagranicznym czasopiśmie naukowym

 1. J. Pusz, Regressional characterization of the generalized inverse gaussian population, Ann. Inst. Statist. Math. Vol. 49, no 2, 1997, s. 315-319
 2. J. Pusz, A note a characterization of the poisson and uniform distributions, Journal of Mathematical Sciences, Vol. 76, No 2, 1995, s. 2327-2329
 3. J. Rutkowski, A. Jóźwikowska „Izotype heterojunction in the HgCdTe photodiodes”. Proc. SPIE vol. 3178 (235-241),1997
 4. J. Gawinecki, P. Kacprzyk, Initial boundary value problem in nonlinear thermodiffusion in solid body, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), ISSUE 5, Applied Science, Especially Mechanics, 76, 1996, s.163-164
 5. M. Kojdecki i inni, Frédericksz thesholds in nematics as eigenvalues, Proceedings of SPIE vol.3318, 1998, s. 278-287
 6. M. Kojdecki i inni, Determination of the liquid crystal - substrate interaction potential by optical and dielectric methods, Proceedings of SPIE vol.3318, 1998, s. 304-311
 7. E. Zadarzyńska, W. Zajączkowski, Local existence of solutions of a free boundary problem for equations of compressible viscous heat-conducting fluids, Applicationes Mathematicae, vol. 25, 1998
 8. E. Zadrzyńska, W. Zajączkowski, On local motion of a viscous barotropic compressible fluid bounded by a free surface, Applicationes Mathematicae, vol. 25, 2, 1998, s. 179-220
 9. J. Rencławowicz, W. Zajączkowski, Local existence of solutions for equations of ideal relativistic hydrodynamics, Applicationes Mathematicae, vol. 25, 2, 1998, 221-252
 10. J. Gawinecki, L. Kowalski, Mathematical Aspect of the Boundary-Initial-Value Problems for Nonsimple Materials with Control for Temperature theory”, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg , 1998

II) artykuł opublikowany w krajowym obcojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. Piskorek, A. Szymaniec, Local in time existence of solutions to the Dirichlet initial-boundary value problem in nonlinear hypoelasticity, preprint Institute of Applied Mathematics and Mechanics Warsaw University, 1997.
 2. Z. Tarapata,The method of evaluation the characteristics of confliet situation modelled by operational game, Biu. WAT nr 3, 1998, s. 21-40
 3. J. Gawinecki, P. Kacprzyk, Existence, uniqueness and regularity of the solution to the initial-boundary value problem for linearized hyperbolic system of thermoelesticity theory, Biul. WAT nr 3, 1998, s. 5-12
 4. G. Dorau, A compound linear mixed problem in the theory of pseudo-analytic functions, Biul. WAT, No 3, 1998, s. 1-20
 5. A. Paszkiewicz, An experimental investigation of least primitive roots for prime numbers p less than one bilion, Biul. WAT nr 3, 1998,s.41-63

III) artykuł opublikowany w innym polskojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. J. Rafa i inni, Analiza teoretyczno-doświadczalna efektów naświetlania żelaza laserem impulsowym Nd : YAG. Przegląd Mechaniczny Nr 15-16 - sierpień 1997.
 2. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001 - projekty i realizacja, Matematyka nr 1 (263), styczeń - luty 1997, WSiP, s. 50-58
 3. J.Szmidt, J. Nowakowski, Pseudolosowe generatory bitowe i metody badania ich losowości, Biul. WAT nr 3, 1998, s. 65-90
 4. J. Szmidt, M. Misztal, Zastosowanie szyfrów blokowych i strumieniowych do generowania bitowych ciągów pseudolosowych, Biul. WAT Nr 3, 1998, s. 91-112
 5. J. Gawinecki, Zestaw testów i zadań z matematyki na egzamin wstępny w 1997r. dla kandydatów na studia w WAT, Matematyka - Czasopismo dla nauczycieli, nr 2, 1998

IV) monografia naukowa opublikowana w kraju

 1. W. Matuszewski, M. Zieliński, G. Rosiński, i in. Wizualny zestaw dydaktyczny z przedmiotu Matematyka – przewodnik dla nauczycieli, WAT 1997, str. 300
 2. A. Piskorek, Równania całkowe, WNT 1997, s. 400.
 3. J. Gawinecki, J. Zacharski, Matematyka – zadania na studia dla kandydatów do Wojskowej Akademii Technicznej, wyd. GIZ, Warszawa 1997 wydanie 2 (s.194).

V) dzieło popularnonaukowe

 1. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s.240
 2. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 szkoły podstawowej, cz.I, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s. 96
 3. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 szkoły podstawowej, cz.II, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s. 78
 4. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Zadania dla klasy 5 szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s. 97
 5. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Poradnik dla nauczycieli – klasa 5, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s. 218
 6. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s.232
 7. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej, cz.I, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s. 88
 8. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej, cz.II, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s. 78
 9. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Zadania dla klasy 8 szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s. 97
 10. E. Łakoma, W. Zawadowski i in., Matematyka 2001. Poradnik dla nauczycieli – klasa 8, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1997, s. 146

VI) referat opublikowany w materiałach konferencji krajowej

 1. R. Antkiewicz, A. Manikowski Symulacja wojskowych mobilnych sieci telekomuni-kacyjnych, Wojskowa Konferencja Telekomunikacji i Informatyki, Jabłonna 8-10.10.97, materiały konferencyjne s.99-110
 2. J. Rafa, Dynamiczne problemy ruchu zaworu przeciwwybuchowego obciążonego falą uderzeniową. Międzynarodowa Konferencja – Zakopane 1-3.10.1997.
 3. A. Paszkiewicz, Badania numeryczne najmniejszych pierwiastków pierwotnych liczb pierwszych (Krajowa Konferencja Telekomunikacji, Bydgoszcz 1997)
 4. J. Gawinecki, J. Szmidt, Polskie placówki naukowe-badawcze. Wydział Cybernetyki WAT”, „Enigma’97” I Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii, Warszawa 19-21.05.1997, materiały konferencyjne s 1.

VII) referat opublikowany w materiałach konferencji międzynarodowej

 1. E. Łakoma, On the historical phenomenology of probabilistic concepts – from the didactical point of view, VII Université d’Eté interdisciplinaire sur l’ Histoire des Mathématiques, Nantes, Francja 12-17.07.97, materiały konf. str.18
 2. E. Łakoma, On the interactive nature of probability learning, 49th International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education CIEAEM, Setubal (Portugalia) 24-30.07.97, materiały konf. s.48
 3. Z. Tarapata, Algorithm for simultaneously finding a few independent – shortest – paths, 9th European Simulation Symposium w Passau; materiały konferencyjne, s. 89-93
 4. J. Gawinecki, Initial-boundary value problems in linear and nonlinear hyperbolic thermoelasticity theory”, konferencja „Modern Mathematical Methods in Diffraction Theory and its Applications in Engineering, Freudenstadt (Niemcy) 30.-9. –4.10.1996, Materiały konferencyjne s.21
 5. J. Gawinecki. , Mathematical aspects of initial-boundary value problems in linear and nonlinear hyperbolic thermoelasticity theory”, Abstract 4th Conference Gesellschaft für Angewande Mathematik und Mechanik GAMM’97, Regensburg (Niemcy), 23 – 27.03.1997. Przewodniczący sekcji S15.5 „Mathematical methods in science and engineering V”
 6. R. Antkiewicz, Z. Kaszubowski, A. Manikowski, The simulation model of many-to-many stochastic combat, Międzynarodowa Konferencja European Simulation Multiconference’97, 1-4.06.97, Turcja, materiały konferencyjne s. 712-715
 7. R. Antkiewicz, Z. Kaszubowski , A. Manikowski, The mathematical model of duel with target detection and selection, Międzynarodowa Konferencja European Simulation Multiconference’97, 1-4.06.97, Turcja, materiały konferencyjne s. 716-720

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.