1999

1999

I) artykuł naukowy opublikowany w zagranicznym czasopiśmie naukowym

 1. Wojciech Zajączkowski (IMiBO WAT), Marek Burnat (UW), On local motion of compressible benotropic viscous fluid with the ship boundary condition, Topological Methods in Nonlinear Analysis, 10 , 1998, 197-223
 2. Wojciech Zajączkowski (IMiBO WAT), Gerhard Ströhmer (USA, Iowa University), On the existence and properties of rotationally symmetric equilibrium states of compressible barotropic self-gravitating fluids, Indiana University Mathematica Journal, 46, 1998, 1181-1220
 3. Ryszard Antkiewicz (IMiBO WAT), Arkadiusz Manikowski (IMiBO WAT), On an ON/OFF type source with long range correlations, Lecture Notes in Economic and Mathematical Systems, No 458, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1998, str. 345 - 358
 4. Jerzy Pusz (IMiBO WAT), On some characterizations of the generalized inverse Gaussian distribution by regression with respect to residuals, Mathematical Methods of Statistics, Vol. 7, No 3, 1998,s. 353-360
 5. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), On the interactive nature of probability learning, Proceedings of the 49th International Commision for the Study and Improvement of Mathematics Education (CIEAEM), ed. Paulo Abrantes, Escola Superior de Educacao Publ., Setubal, 1998, s. 144-150.
 6. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), On the active methods in mathematics teaching for future engineers, Proceedings of the 9th SEFI European Seminar on Mathematics in Engineering Education, ed. Marie Demlova, Leslie Mustoe, Arcada Polytechnic Publ., Espoo, 1998, s.80-86
 7. A. Antkiewicz (IMiBO WAT), A. Manikowski (IMiBO WAT), Tadeusz Nowicki (ISI WAT), Andrzej Nagebauer (ISI WAT), A computer simulator of a tactical communication system, Proceedings of Military Communication Conference, MILCOM’98, Boston, 18-21.10.1998, Nr 26.6
 8. Marek Kojdecki (IMiBO WAT), Jerzy Kędzierski (IF WAT), Zbigniew Raszewski (IF WAT), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) Fréedericksz thesholds in nematics as eigenvalues, Proceedings of SPIE vol.3318, 1998, s. 278-287
 9. Marek Kojdecki, Jerzy Kędzierski (IF WAT), Zbigniew Raszewski (IF WAT), Jolanta Rutkowska (IF WAT, Paweł Perkowski (IF WAT), Wiktor Piecek (IF WAT), Jerzy Zieliński (WAT), Józef Żmija (WAT), Ludmiła Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) Determination of the liquid crystal - substrate interaction potential by optical and dielectric methods, Proceedings of SPIE vol.3318, 1998, s. 304-311
 10. Ewa Zadarzyńska (IMiBO WAT), Wojciech Zajączkowski (IMiBO WAT), Local existence of solutions of a free boundary problem for equations of compressible viscous heat-conducting fluids, Applicationes Mathematicae, vol. 25, 1998
 11. Ewa Zadarzyńska (IMiBO WAT), Wojciech Zajączkowski (IMiBO WAT), On local motion of a viscous barotropic compressible fluid bounded by a free surface, Applicationes Mathematicae, vol. 25, 2, 1998, s. 179-220
 12. Ewa Zadrzyńska (WAT), Wojciech Zajączkowski (WAT), On nonstationary motion of a fixed mass of a viscous compressible barotropic fluid bounded by a free boundary, Colloquium Mathematicum, vol. 79, No 2, 1999, s. 283-310
 13. Ewa Zadrzyńska (WAT), On nonstationary motion of a fixed mass of a general viscous compressible heat conducting capillary fluid bounded by a free boundary, Applicationes Mathematicae, Vol. 24, No 4, 1999, s. 489-511
 14. Joanna Rencławowicz (IM PAN), Wojciech Zajączkowski (IMiBO WAT), Local existence of solutions for equations of ideal relativistic hydrodynamics, Applicationes Mathematicae, vol. 25, 2, 1998, 221-252
 15. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Lucjan Kowalski (IMiBO WAT), Mathematical Aspect of the Boundary-Initial-Value Problems for Nonsimple Materials with Control for Temperature theory”, Lecture Notes in Economic and Mathematical Systems, No 458, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1998, str. 370-381
 16. Jerzy Urbanowicz (IMiBO WAT), G.J. Fox (Kanada), K.S. Williams (Kanada), Glass’ congruence from Dirichlet’s class number formula and generalizations, Proceedings of the Zakopane’97 Conference, Number Theory in Progress, wyd. Walter de Gruyter, eds. Gröry, H. Iwaniec, J. Urbanowicz, s. 813-839

II) artykuł opublikowany w krajowym obcojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. Zbigniew Tarapata (IMiBO WAT),The method of evaluation the characteristics of confliet situation modelled by operational game, Biu. WAT nr 3, 1998, s. 21-40
 2. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Piotr Kacprzyk (IMiBO WAT), Existence, uniqueness and regularity of the solution to the initial-boundary value problem for linearized hyperbolic system of thermoelesticity theory, Biul. WAT nr 3, 1998, s. 5-12
 3. Genowefa Dorau (IMiBO WAT), A compound linear mixed problem in the theory of pseudo-analytic functions, Biul. WAT, No 3, 1998, s. 1-20
 4. Andrzej Paszkiewicz (IMiBO WAT), An experimental investigation of least primitive roots for prime numbers p less than one bilion, Biul. WAT nr 3, 1998,s.41-63
 5. Marek Kojdecki (WAT), Jerzy Kędzierski (WAT), Zbigniew Raszewski (WAT), On discrete coefficient inverse problem, Biul. WAT, nr 4, 1999, 107-112

III) artykuł opublikowany w innym polskojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. Józef Rafa (IMiBO WAT), Wacław Borkowski (WAT), Zdzisław Łęgowski, Piotr Rybak (WAT), Modelowanie propagacji powybuchowych fal uderzeniowych w przestrzeni ograniczonej dwiema sztywnymi płaszczyznami, Biul. WAT, nr 11, 1998
 2. Janusz Szmidt (IMiBO WAT), Jacek Nowakowski (WAT), Pseudolosowe generatory bitowe i metody badania ich losowości, Biul. WAT nr 3, 1998, s. 65-90
 3. Janusz Szmidt (IMiBO WAT), Michał Misztal (IMiBO WAT), Zastosowanie szyfrów blokowych i strumieniowych do generowania bitowych ciągów pseudolosowych, Biul. WAT Nr 3, 1998, s. 91-112
 4. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Zestaw testów i zadań z matematyki na egzamin wstępny w 1997r. dla kandydatów na studia w WAT, Matematyka - Czasopismo dla nauczycieli, nr 2, 1998

IV) monografia naukowa opublikowana w kraju

 1. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Matematyka dla ekonomistów, wydawnictwo Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998, s. 470
 2. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Janusz Zacharski (IMiBO WAT), "Matematyka - zadania na studia dla kandydatów do Wojskowej Akademii Technicznej", wydawnictwo Studio GiZ, Warszawa 1998 (rozszerzone), s.254
 3. Tadeusz Łuba (PW), Krzysztof Jasiński (IMiBO WAT), Bogdan Zbierzchowski (PW),: Specjalizowane Układy Cyfrowe w Strukturach Programowalnych PLD i FPGA; Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 1998,

V) dzieło popularnonaukowe

 1. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), Wacław Zawadowski (Uniwersytet Warszawski), Matematyka 2001, Podręcznik do klasy VI, WSiP, Warszawa, 1998. 240 s.
 2. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), Wacław Zawadowski (Uniwersytet Warszawski), Matematyka 2001, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy VI, część I, WSiP, Warszawa, 1998. 96 s.
 3. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), Wacław Zawadowski (Uniwersytet Warszawski), Matematyka 2001, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy VI, część II, WSiP, Warszawa, 1998. 96 s.
 4. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), Wacław Zawadowski (Uniwersytet Warszawski), Matematyka 2001, Zadania dla klasy VI, WSiP, Warszawa, 1998. 96s.
 5. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), Wacław Zawadowski (Uniwersytet Warszawski), Matematyka 2001, Poradnik dla nauczyciela, klasa VI, WSiP, Warszawa, 1998. 180 s.
 6. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), Wacław Zawadowski (Uniwersytet Warszawski), Matematyka 2001, klasa IV, wydanie elektroniczne dla nauczyciela, WSiP, Warszawa, 1998 (CD-ROM).
 7. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), Wacław Zawadowski (Uniwersytet Warszawski), Matematyka 2001, Filmy dydaktyczne dla klasy VII, WSiP, Warszawa, 1998 (kaseta video).
 8. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), Wacław Zawadowski (Uniwersytet Warszawski), Matematyka 2001, klasa V, wydanie elektroniczne dla nauczyciela, WSiP, Warszawa, 1999 (CD-ROM).

VI) referat opublikowany w materiałach konferencji krajowej

 1. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Rozwiązania globalne i lokalne zagadnienia początkowego i brzegowo-początkowego w nieliniowej termoplastyczności, Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych , Będlewo k/Poznania, 7-10.1998r., materiały konferencyjne s.8
 2. Józef Rafa (IMiBO WAT), Wacław Borkowski (WAT), Zdzisław Łęgowski, Piotr Rybak (WAT), Oddziaływanie powybuchowej fali uderzeniowej z dnem pojazdu, Konferencja Naukowo-Techniczna „ Odporność udarowa konstrukcji”, Rynia 9-11.12.1998, materiały konf. str. 17-35
 3. Krzysztof .Jasiński (IMiBO WAT), Andrzej Paszkiewicz (IMiBO WAT), Rekonfigurowalne Struktury Logiczne w Telekomunikacji i Technikach Informatycznych, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST '98, Bydgoszcz 6-8.09.1998, materiały konf. Vol A
 4. Andrzej Paszkiewicz (IMiBO WAT), Własności asymptotyczne najmniejszych pierwiastków pierwotnych liczb pierwszych, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST '98, Bydgoszcz 8-9.09.1999r.1998, materiały konf. Vol B
 5. Andrzej Paszkiewicz (IMiBO WAT), Janusz Szczepański (IPPT PAN), Zbigniew Kotulski (IPPT PAN), Karol Górski (IT PW), Anna Zugaj (IT PW), Własności ciągów generowanych przez najmniejsze pierwiastki pierwotne liczb pierwszych, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST '98, Bydgoszcz 6-8.09.1998, materiały konf. Vol B
 6. Michał Misztal (WAT), Janusz Szmidt (WAT), Propozycje nowych algorytmów blokowych w ramach konkursu AES, III Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA’99, Warszawa, 13.05.1999r., materiały konferencyjne Tutorial IV s. 49-68
 7. Michał Misztal (WAT), Janusz Szmidt (WAT), Kryptosystemy oparte na krzywych eliptycznych, III Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA’99, Warszawa, 13.05.1999r., materiały konferencyjne Tutorial IV s. 69-76

VII) referat opublikowany w materiałach konferencji międzynarodowej

 1. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Global and local solution to the initial boundary-value problem in nonlinear thermoelasticity theory - Workshop on Evolution Equations: existence, regularity and singularities, Banach Center, Warszawa 1-7.10.1998, Program Workshop s. 72
 2. Wojciech Zajaczkowski (IMiBO WAT), Existence of global in time solutions of free boundary problems for equations of viscous compressible fluids, Konferencja w Centrum Banacha, 29.06. – 3.07.1998, Program Workshop (streszczenie)
 3. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Piotr Kacprzyk (IMiBO WAT), Initial-boundary value problem in nonlinear thermodiffusion in micropolar medium– międzynarodowa konferencja Gesellschaft für Angewande Mathematik und Mechanik GAMM 98, Brema 4 - 9.04. 1998, Final Program S 15.5
 4. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), On the active methods in mathematics teaching for future engineers, 9th SEFI European Seminar on Mathematics in Engineering Education, Arcada Polytechnic, Espoo, Finland, June1998; Arcada Polytechnic Publ., s.25
 5. Ewa Łakoma (IMiBO WAT), The diachronic view in research on probability learning and its impact on the practice of stochastics teaching, International Commision for the Study and Improvement of Mathematics Education (CIEAEM-50), Neuchatel, Switzerland, August 1998; materiały konf. s. 13-15
 6. Ryszard Antkiewicz (IMiBO WAT), Stochastic model of the personal communication system – Międzynarodowa Konferencja Stochastik Tage – 1998, 21-29.03.1998, Monachium (Niemcy), Program s.6
 7. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Stochastic thermoelasticity equation - Międzynarodowa Konferencja Stochastik Tage – 1998, 21-29.03.1998, Monachium (Niemcy), Program s. 6
 8. Jerzy Gawinecki (IMiBO WAT), Initial-boundary value problems in linear and nonlinear hyperbolic thermoelasticity theory, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, vol. 78, suplement 3, 1998, s.911-912; międzynarodowa konferencja Gesellschaft für Angewande Mathematik und Mechanik GAMM 97, 24-27.03.1997, Regensburg (Niemcy)
 9. Jerzy Kędzierski (IF WAT), Marek Kojdecki (IMiBO WAT), Zbigniew Raszewski (IF WAT), Jolanta Rutkowska (IF WAT, Paweł Perkowski (IF WAT), Wiktor Piecek (IF WAT), Ludmiła Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych),Emilia Miszczyk (IF PW Radom), Composite method of determination of liquid crystal material parameters, streszczenie str. P3-095, European Conference on Liquid Crystals, 25-30.04. 1999, Hersonissos (Grecja)

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.