2000

2000

I) artykuł naukowy opublikowany w zagranicznym czasopiśmie naukowym

 1. Ewa Łakoma (WAT), Del calculo probabilistico al razonamiento estocastico: un punto de vista diacronico, w: Uno - Revista de Didactica de las matematicas, n.22, octubre 1999, ed. R. M. Guitart, Barcelona 1999, Spain, pp. 55-61.
 2. Ewa Łakoma (WAT), On the historical phenomenology of probabilistic concepts - from the didactical point of view, w: Actes de la 7e Universite d'Ete interdisciplinaire sur l'histoire des mathematiques, ed. A. Boye, X. Lefort, Universite de Nantes, France, 1999, pp. 439-448.
 3. G. Ströhmer, Wojciech Zajączkowski (WAT), Local existence of solutions of the free boundary problem for the equations of compressible barotropic viscous self-gravitating fuids, Applicationes Mathematicae, Vol. 26, No 1, 1999, pp.1-31
 4. Wojciech Zajączkowski (WAT), T. Kobayashi, On global motion of a compressible bartotropic viscous fluid with boundary slip condition, Applicationes Mathematicae, Vol. 26, No 2, 1999, pp.159-194
 5. Józef Kołakowski (WAT), Properties of the Sobolev space , Annales Polonici Math, LXXI, No 2, 1999, 199-209
 6. Marek Kojdecki (WAT), W. Mielcarek (Instytut Elektrotechniki, Wrocław): Dependence of sizes and shapes of crystallites in zinc oxide powder on annealing temperature; Proceedings of the Sixth European Powder Diffraction Conference, Budapest, 22-25 August 1998, Materials Science Forum, Vol. 321-324 (2000), 1040-1045.
 7. Jerzy Gawinecki, Piotr Kacprzyk (WAT), P. Bar-Yoseph (Technion Izrael), Initial-Boundary Value Problem for Some Coupled Nonlinear Parabolic System of Partial Differential Equations Appearing in Thermodiffusion in Solid Body, Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen, Vol. 19, No 1, p. 121-130, 2000
 8. Michał Misztal, Janusz Szmidt (WAT), Numerical investigation of cyclicity statistics for elliptic curves over prime fields, abstract, http://www.cosic.esat.kuleuven.ac.be
 9. Piotr Bora, Tomasz Czajka (WAT), Implementation of the Serpent algorithm using the Altera FPGA devices, http://www.nist.gov/aes
 10. Piotr Mroczkowski (WAT), Implementation of the block cipher Rijndael using the Altera FPGA devices, http://www.nist.gov/aes
 11. Janusz Szmidt (WAT), p = 104917*2^340181 – 1 , 102410 – cyfrowa 14 – ta największa liczba pierwsza, http://www.utm.edu/research/primes/lists/top20/Largest.html
 12. Jerzy Gawinecki, Local existence of the solution to the initial-boundary value problem in nonlinear thermodiffusion in micropolar medium, Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen (ZAA/1188), Vol. 2, No 2, 2000, p. 429-451

II) artykuł opublikowany w krajowym obcojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. Józef Rafa (WAT), Krystyna Konieczny (PW Gliwice), Modeling of the membrance filtration process of natural waters, Polish J. of Environmental Studies, Vol. 9, No 1, 2000 str. 57-64

III) artykuł opublikowany w innym polskojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. Andrzej Paszkiewicz (WAT) – The least primitive roots of prime numbers practical verification of certain hypotheses, Biuletyn WAT „Cryptology”, Part I, nr 10, s. 11-40, 1999
 2. Andrzej Paszkiewicz (WAT) – Numerical investigation of least prime primitive roots modulo a prime number, Biuletyn WAT „Cryptology”, Part I, nr 10, s. 41-52, 1999
 3. Piotr Bora (WAT) – Algorytmy mnożenia modularnego przydatne do realizacji sprzętowych, Biuletyn WAT „Cryptology”, Part I, nr 10, s. 53 – 96, 1999.
 4. Michał Misztal (WAT) – Praktyczna kryptoanaliza algorytmu DES zredukowanego do 8 rund, Biuletyn WAT „Cryptology”, Part I, nr 10, s. 125 – 146, 1999.
 5. Józef Kołakowski (WAT), Microlocal parametrices for a mixed problem with difractive boundary, Biul. PAN, ser. mat. 47, 4, 1999, 369-376
 6. Jerzy Gawinecki (WAT), Piotr Kacprzyk (WAT), The initial-boundary value problem for linearized system of equations of microelasticity theory, Biul. WAT, Nr 1, 2000, 5-18
 7. Jarosław Łazuka (WAT), Arkadiusz Szymaniec (WAT), „Matrix of fundamental solutions for the coupled parabolic system of partial differential equations”, Biul. WAT, Nr 1, 2000, s. 19-32
 8. Józef Kołakowski (WAT), Linear waves with singularities along a cusp, Biul. WAT, Nr 1, 2000, 33-40
 9. Jerzy Pusz (WAT), Characterizationof populations by zero regression of some statistic on linear one,Biul. WAT, Nr 1, 2000, 41-46
 10. Marek Kojdecki (WAT), New criterion of regularisation parameter choice in Tikhonov’s method,Biul. WAT, Nr 1, 2000, 47-126
 11. Zbigniew Tarapata (WAT), Modelling of terrain for necessities of military objects movement simulation, Biul. WAT,Nr 1,2000, 127-146
 12. Zbigniew Tarapata (WAT), Computer simulation of individual and grouped military objects redeployment, Biul. WAT, Nr 1, 2000, 147-162

IV) monografia naukowa opublikowana w kraju

 1. Ewa Łakoma (WAT), Wacław Zawadowski (UW) i.in. Matematyka 2001, Podręcznik dla klasy I Gimnazjum, WSiP, Warszawa 1999. (str. 208)
 2. Ewa Łakoma (WAT), Wacław Zawadowski (UW) i.in. Matematyka 2001, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy I Gimnazjum, WSiP, Warszawa 1999. (str. 96)
 3. Ewa Łakoma (WAT), Wacław Zawadowski (UW) i.in. Matematyka 2001, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy I Gimnazjum, WSiP, Warszawa 1999. (str.80)
 4. Roman Leitner, Mojciech Matuszewski, Zdzisław Rojek (WAT), Zadania z matematyki wyższej, część II, WNT, 1999 str. 300
 5. Henryk Adamczyk (WAT), Badania operacyjne, (w druku 1998), wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, 1999 s. 200
 6. Bohdan Wieprzkowicz (WAT), Matematyka, (dla studiów inżynierskich), wydawnictwo. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania , 1999 230 s.
 7. Jerzy Gawinecki, Janusz Szmidt (WAT), Zastosowanie ciał skończonych i krzywych eliptycznych w kryptografii, wyd. GIZ, Warszawa 1999 str. 300
 8. Robert Kozarzewski (WAT), Wojeciech Matuszewski (WAT), Janusz Zacharski (WAT), Matematyka dla ekonomistów, cz. I, wydanie II porawione, Wyd. WSE-I, Warszawa 1999 (260 str.)
 9. Jerzy Gawinecki (WAT), Matematyka dla ekonomistów, WSPIH, wydanie III, 1999, s. 470

V) referat opublikowany w materiałach konferencji krajowej

 1. Marek Kojdecki (WAT), O pewnej klasie algorytmów przybliżonego rozwiązywania równań całkowych Fedholma pierwszego rodzaju, XXVIII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane, 21-28.09.1999, mater. konferencyjne s. 52
 2. Krzysztof Jasiński (WAT), Tadeusz Łuba (Inst. Telekomunikacji PW), Bogdan Zbierzchowski (Inst. Telekomunikacji PW), Programowalne struktury logiczne w projektowaniu układów cyfrowych dla telekomunikacji i informatyki, II krajowa konferencja naukowa „Reprogramowalne układy cyfrowe”, Szczecin 14-16.03.1999, materiały konferencyjne str. 26-34
 3. Janusz Szmidt (WAT), Krzywe eliptyczne jako alternatywa dla kryptosystemu RSA, III Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptologii, Warszawa, 25.05.2000, Materiały konferencyjne, Tutorial III str. 35-49
 4. Piotr Mroczkowski (WAT), Implementacja szyfru blokowego Rijndael w strukturach programowalnych, III Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptologii, Warszawa, 25.05.2000, Materiały konferencyjne, Tutorial III str. 353-365

VI) referat opublikowany w materiałach konferencji międzynarodowej

 1. Ewa Łakoma (WAT), The diachronic view in research on probability learning and its impact on the practice of stochastics teaching, w: Proceedings of the International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education CIEAEM-50, Neuchatel, August 1998, ed. F. Jaquet, University of Neuchatel, Switzerland, 1999, pp. 116-120.
 2. Ewa Łakoma (WAT), A bridge over academics', educators', and users' mathematical cultures, w: Cultural Diversity in Mathematics, International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education, ed. A. Ahmed, CIEAEM-51, Chichester, UK, July 1999, s. 63-66.
 3. Ewa Łakoma (WAT), On the duality of probability concept – from epistemological point of view, w: History and epistemology in mathematical education, The Third European Summer University, ed. P. Radelet - de Grave, Universite catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve – Leuven, Belgium, July 1999, p. 94.
 4. Jerzy Gawinecki (WAT), Local existence of the solution to the initial-boundary value problem in nonlinear thermodiffusion in micropolar medium, The Fourth International Congress on Industrial and Applied Mathematics, 3-9.07.1999, Edynburg; Book of Abstracts, s.262
 5. Zbigniew Tarapata (WAT), Optimization of many task sending in an unreliable parallel computing system, Proceedings of Regional Conference on Military Communication and Information Systems, Zegrze 06-08.10.1999, vol.3, pp. 245-254.
 6. Ryszard Antkiewicz (WAT), Model of mobile wireless network. Regional Conference on Military Communication and Information Systems’99. 6-8 października, 1999, Zegrze, Materiały konferencyjne str.25-34.
 7. Ewa Łakoma (WAT), Using graphic calculators in active methods of mathematics teaching for future engineers, w: Proceedings of the fourth International Conference on Technology in Mathematics Teaching ICTMT4 Plymouth, UK, August 1999, wydanie elektroniczne: adres: http://www.tech.plym.ac.uk/maths/ctmhome/ictmt4.html
 8. Marek Kojdecki (WAT), Determination of polar anchoring energy coefficient by wedge cell method, XIII Conference on Liquid Crystals-Chemistry, Physics and Applications, Krynica Zdrój 12-17.09.1999, streszczenie B9, s.108
 9. Marek Kojdecki (WAT), Determination of liquid crystal material parameters by composite method, XIII Conference on Liquid Crystals-Chemistry, Physics and Applications, Krynica Zdrój 12-17.09.1999, streszczenie B10, s.109
 10. Jerzy Kędzierski (WAT), Marek Kojdecki (WAT), Zbigniew Raszewski (WAT), Theoretical description of composite method for determination of liquid crystal material parameters, XIII Conference on Liquid Crystals-Chemistry, Physics and Applications, Krynica Zdrój 12-17.09.1999, streszczenie C 38, s.179
 11. Marek Kojdecki (WAT), Deconvolution in examples - computational test of effective algorithms, The 7 European Powder Differaction Conference, 20-23.05.2000, Barcelona, Abstract 0 C15, p.13
 12. Marek Kojdecki (WAT), Francisco Serrano, Jose Vincente Clausell, Joaquin Basida (Departamento de Geologia, Universidad de Valence), Sizes and shapes of crystallites in mullites produced by thermal treatment of kaolin-alumina mixture, The 7 European Powder Differaction Conference, 20-23.05.2000, Barcelona, Abstract PA09, p. 35
 13. Mirosław Graczyk, Tomasz Mechowski, Jacek Sudyka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Józef Rafa (WAT), Grzegorz Mielczarek (Num&Net - W-wa), Identyfikacja modułów warstw nawierzchni przy użyciu urządzenia FWD z wykorzystaniem testów quasistatycznych", VI International Conference Durable and Safe Road Pavements, Kielce, 9-10.05.2000, Materiały konferencyjne str. 155-163
 14. Mirosław Graczyk (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Józef Rafa(WAT), Analiza wpływu falowych oddziaływań na proces destrukcji nawierzchni warstwowych, VI International Conference Durable and Safe Road Pavements, Kielce, 9-10.05.2000, Materiały konferencyjne str. 165-173

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.