2001

2001

I) artykuł naukowy opublikowany w zagranicznym czasopiśmie naukowym

 1. Jerzy Gawinecki (WAT), Piotr Kacprzyk (WAT), Blow-up in nonlinear hyperelasticity, Zeitschrift fiir Angewandte Mathematik und Mechanik Applied Mathematics and Mechanics (ZAMM), Nr 90, Suppl.3, 773- 774, 2000
 2. Ewa Zadrzyńska (WAT), Wojciech Zajączkowski (WAT), Local existence of solutions of a free boundary problem for equations of compressible viscous heat-conducting capillary fluids, Journal of Applied Analysis, Vol 6, No 2, 2000, 1-24
 3. Wojciech Zajączkowski (WAT), Piotr Mucha (UW), On the existence for the Cauchy-Neumann problem for the Stokes system in the Lp-framework, Studia Math. Vol 143, No 1, 75-101, 2000
 4. Wojciech Zajączkowski (WAT), Piotr Mucha (UW), Local existence of solutions of free boundary problem for incompressible viscous self-gravitating fluid motion, Appl. Math, Vol 27, No 3, 319-333, 2000
 5. Jerzy Kędzierski (WAT), Marek Kojdecki (WAT), Zbigniew Raszewski (WAT), Theoretical description of composite method for determination of liquid crystal material parameters, Proceedings of SPIE; Liquid Crystals: Chemistry, Physics, and Applications, vol. 4147, s. 196-201,2000
 6. Jerzy Kędzierski (WAT), Emilia Miszczyk (Polit. Radom), Marek Kojdecki (WAT), Zbigniew Raszewski (WAT), Paweł Perkowski (WAT), Marek Olifierczuk, Determination of polar anchoring energy coefficient by wedge cell method; Proceedings of SPIE; Liquid Crystals: Chemistry, Physics, and Applications, vol 4147,s.190-195, 2000
 7. Jerzy Kędzierski (WAT), Marek Kojdecki (WAT), Zbigniew Raszewski (WAT), Paweł Perkowski (WAT), Jolanta Rutkowska (WAT), Wiktor Piecek (WAT), Ludwika Lipińska (ITME), Emilia Miszczyk (Polit. Radom), Determination of liquid crystal material parameters by composite method, Proceedings of SPIE; Liquid Crystals: Chemistry, Physics, and Applications, vol. 4147, s. 202-207,2000
 8. Ewa Łakoma (WAT), History of mathematics in educational research and mathematics teaching the case of probability and statistics, w: Abstracts of Plenary Lectures and Regular Lectures, the 9th International Congress on Mathematics Education ICME9, Tokyo, Japan, July/August 2000, 74-75.
 9. Ewa Łakoma (WAT), History of mathematics in curricula and schoolbooks: a case study of Poland, w: Fauvel J., Van Maanen J. (eds), History in Mathematics Education - the ICMI Study, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000,19-29.
 10. Ewa Łakoma (WAT), Integrating history: research perspectives, Stochastics teaching and cognitive development, w: Fauvel J., Van Maanen J. (eds), History Mathematics Education, the ICMI Study, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,2000, 74-77.
 11. Ewa Łakoma (WAT), Bistorical support for particular subjects, Bow may history help the teaching ofprobabilistic concepts?, w: Fauvel J., Van Maanen J. (eds), History in Mathematics Education - the ICMI Study, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 248-252.
 12. Ewa Łakoma (WAT), Linking academic’s educatator’s and user’s mathemathical cultures, artukuł w książce: “Cultural diversiti in mathematics (education): CIEAEM 51, wyd. Horwood, 2000, 133-138

II) artykuł opublikowany w krajowym obcojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. Adam Piskorek (WAT), Arkadiusz Szymaniec (WAT), Local in time existence of solution to the dirichlet initial-boundary value problem in nonlinear hypoelasticity, Demonstratio Mathematica, Vol. XXXIII, No 3,2000, p. 503-515
 2. Józef Kołakowski (WAT), Properties of Non-linear Waves with Singularities along a Cusp", Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics, Vol. 48, no 2,2000,193-201
 3. Józef Kołakowski (WAT), Mellin analysis of partial differential equations in papers of B. Ziemian, Annales Polonici Mathematici, LXXIV, 2000 str. 27-33

III) artykuł opublikowany w innym polskojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. Krzysztof Jasiński (WAT), Moduły obliczeniowe w rekonfiguralnych układach PLD, Elektronika Nr 6,2000
 2. Krzysztof Mańk (WAT), Logarytmy dyskretne w grupach prostych i grupach punktów krzywej eliptycznej nad ciałem skończonym, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str. 5-34, 2001
 3. Arkadiusz Knap (WAT), Implementacja i badanie własności statystycznych szyfru blokowego CS, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str. 35-66, 2001
 4. Tomasz Czajka (WAT), Implementacja szyfru blokowego Serpent w architekturach programowalnych, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str. 67 -90, 2001
 5. Rafał Gliwa (WAT), Implementacja szyfru strumieniowego W AKE w architekturach programowalnych, Biul. W AT, Kryptologia II, nr 1, str. 91-110, 2001
 6. Roman Walkowski (WAT), Praktyczna kryptoanaliza liniowa algorytmu DES zredukowanego do 8 rund, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str. 111-134, 2001
 7. Andrzej Paszkiewicz (WAT), Wielomiany koherencyjne dla grafów zwykłych, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str . 149 - 164, 2001

IV) artykuł opublikowany w czasopiśmie popularnonaukowym

 1. Ewa Łakoma, wspólnie z Wojciech Zawadowskim i in., Główne idee programu nauczania matematyki w zreformowanym trzyletnim liceum, w: NiM - Nauczyciele i Matematyka, nr 33, wiosna 2000, s. 55-57.

V) monografia naukowa opublikowana w kraju

 1. Bohdan Wieprzkowicz (WAT), Henryk Łubowicz (PW), Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na studia techniczne, wydanie rozszerzone, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2000,205 stron
 2. Ewa Łakoma (WAT), Wojciech Zawadowskim (UW) i in., Matematyka 2001, Podręcznik dla klasy II Gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000, str. 184. ,
 3. Ewa Łakoma (WAT), Wojciech Zawadowskim (UW) i in. , Matematyka 2001, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy II Gimnazjum, część I, WSiP, Warszawa 2000, str. 96.
 4. Ewa Łakoma (WAT), Wojciech Zawadowskim (UW) i in., Matematyka 2001, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy II Gimnazjum, część 11, WSiP, Warszawa 2000, str. 96.
 5. Ewa Łakoma (WAT), Wojciech Zawadowskim (UW) i in., Matematyka 2001, Poradnik dla nauczyciela dla klasy II Gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000, str. 152.
 6. Ewa Łakoma (WAT), Wojciech Zawadowskim (UW) i in., Matematyka 2001, Zadania dla klasy I Gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000, str. 98.
 7. Ewa Łakoma (WAT), Wojciech Zawadowskim (UW) i in., Matematyka 2001, Zadania dla klasy II Gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000, str. 98.
 8. Ewa Łakoma (WAT), Wojciech Zawadowskim (UW) i in., Matematyka 2001, Poradnik dla nauczycieli do I klasy Gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000, str. 98.
 9. Robert Kozarzewski (WAT), Wojciech Matuszewski (WAT), Janusz Zacharski (WAT), Matematyka dla ekonomistów, cz. II, Wyd. WSE-I, 198 stron, 2000
 10. Robert Kozarzewski (WAT), Wojciech Matuszewski (WAT), Janusz Zacharski (WAT), Matematyka dla ekonomistów, cz. II, Wyd. BelStudio, stron 232, 2000
 11. Robert Kozarzewski (WAT), Wojciech Matuszewski (WAT), Janusz Zacharski (WAT), Matematyka dla ekonomistów, cz. I, Wyd. BelStudio, stron283, 2001
 12. Jerzy Gawinecki (WAT), Matematyka dla informaatyków, cz.I i II, 200l, 708 stron.
 13. E. Łakoma (WAT), Jak uczyć statystyki w zreformowanej szkole? , WSiP, 2001, 160 stron,

VI) referat opublikowany w materiałach konferencji krajowej

 1. Ewa Łakoma, Wojciech Zawadowskim (UW) i in., Koncepcja projektu programu nauczania matematyki w zreformowanym trzyletnim liceum profilowanym Matematyka 2001 plus, Materiały na IX Krajową Konferencję SNM, WSiP, Warszawa 2000.
 2. Michał Misztal (WAT), Projekt NESSIE, V Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptologii, Warszawa, 15-18.05.2001, Materiały konferencyjne, s. 267-276
 3. Janusz Szmidt (WAT), Kryptologiczne własności funkcji boolowskich, V Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptologii, Warszawa, 15-18.05.2001, Materiały konferencyjne,

VII) referat opublikowany w materiałach konferencji międzynarodowej

 1. Marek Kojdecki (WAT), Examples of saturated convergence rates for Tikhonov's regularisation with a-priori parameter choice, International Conference on Numerical Mathematics on the 40th Anniversary of the Joumal BIT, Lundu (Szwecja) 8 -13.08.2000r., materiały konferencyjne, streszczenie
 2. Marek Kojdecki (WAT), W. Mielcarek (IE, Wrocław),Crystalline microstructure of zinc oxide powder produced by spray pyrolysis, XVIII Conference of Applied Crystallography, Wisła 4 - 7.09.2000r., materiały konferencyjne str.5
 3. Marek Kojdecki (WAT),G. Zych (UWr), W. Mielcarek (IE Wrocław), K. Domagała (UWr), X-ray investigation of lutetium oxide nanostructured material, XVIII Conference of Applied Crystallography, Wisła 4- 7.09.2000r., materiały konferencyjne str.4
 4. Ewa Łakoma (WAT), U sin g graphic calculators in active methods of mathematics teaching for future engineers, w: Proceedings of the Four International Conference on Technology in Mathematics Teaching ICTMT4 Plymouth, UK, August 1999, ed. Berry J., University of Plymouth, wydanie elektroniczne CD-ROM.
 5. Ewa Łakoma (WAT), Hand held technology in mathematics teaching for future engineers, Kortesi P. (ed.), Proceedings of the 10th SEFI-MWG European Seminar on Mathematics in Engineering Education SEFI-10 Miskolc, Hungary, June 2000, University o f Miskolc, 130-138.
 6. Ewa Łakoma (WAT), On the effectiveness of history in teaching probability and statistics, w: Wann-Sheng Horng, Fou-Lai Lin (eds), Proceedings of the H PM 2000 Conference History in Mathematics Education, Taipei, Taiwan, August 2000, National Taiwan Normal University, 171-178.
 7. Ryszard Antkiewicz (WAT), Model o f Wireless Network with Mobile Users, Proceedings of "Regional Conference on Military Communication and Information Systems 2000", Zegrze , 4-6 października 2000, 241-248.
 8. Ryszard Antkiewicz (WAT), Model o f Wireless Network with Multiple Types of Mobile Users, First Polish German Teletraffic Symposium PGTS-2000, Drezno, Niemcy, 24-26 września 2000, 1-10.
 9. Zbigniew Tarapata (WAT), Multi-paths Optimization in Unreliable Time-dependent Networks, Proceedings of "Regional Conference on Military Communication and Information System 2000", Zegrze , 46 października 2000, 181-190.
 10. Michał Misztal (WAT), Vincent Rijmen (Katholeke University Leuven w Belgii Differential Cryptanalysis of Q, http:/www .cosic.esat.kluven.ac.be
 11. Gawinecki J., Global solution to the Cauchy boundary value problem in nonlinear thermodiffusion in solid body, Book of abstract, p. 42 Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik - GAMM, Zürich 12-15.02.2001
 12. Mirosław Graczyk (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Tomasz Mechowski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Jacek Sudyka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Józef Rafa (WAT), Maciej Chomicki (Rangelsoft), Zmodyfikowana metoda identyfikacji parametrów fizyko-mechanicznych nawierzchni warstwowych przy zastosowaniu testów dynamicznych, VII Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie drogowe”, Kielce 8-9.05.2001, materiały konferencyjne str. 231-238
 13. Mirosław Graczyk (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Józef Rafa (WAT), Analiza wpływu obciążenia ruchomego na nawierzchnię warstwową z uwzględnieniem kinematycznych i falowych warunków granicznych, VII Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie drogowe”, Kielce 8-9.05.2001, materiały konferencyjne str. 239-247

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.