2002

2002

I) artykuł naukowy opublikowany w zagranicznym czasopiśmie naukowym

 1. Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Examples of saturated convergence rates for Tikhonov regularisation; BIT, Vol. 41, No 5 (2001), pp. 1059-1068;
 2. Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Deconvolution by Example – Computational Test of Effective Algorithms; Materials Science Forum; Proceedings of the Seventh European Powder Diffraction Conference, vol. 378-381 (2001), pp 12-17;
 3. Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Joaquín Bastida, Francisco Javier Serrano, José Vicente Clausell (Departamento de Geología, Universidad de Valencia, Sizes And Shapes Of Crystallites In Mullites Produced By Thermal Treatment Of Kaolin-Alumina Mixture; Materials Science Forum; Proceedings of the Seventh European Powder Diffraction Conference, vol. 378-381 (2001), pp 747-752;
 4. Ewa Łakoma (WAT), On the Duality of the Probability Concept – from the Epistemological Point of View, w: Radelet P. (ed.), History and Epistemology in Mathematical Education, Proceedings of the Third European Summer University, Universite Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgium) Publishing, 2001, 394-409.
 5. Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Witold Mielcarek (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Crystalline microstructure of zinc oxide powder produced by spray pyrolysis; Applied Crystallography. Proceedings of the XVIII Conference; World Scientific, Singapore, 2001, pp. 225-228;
 6. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski), Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Witold Mielcarek (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Krystyna Domagała (Uniwersytet Wrocławski), X-ray investigation of lutetium oxide nanostructured material; Applied Crystallography. Proceedings of the XVIII Conference; World Scientific, Singapore, 2001, pp. 302-305.
 7. Jerzy Gawinecki, Piotr Kacprzyk, The initial-boundary value problem in nonlinear system of equations of microelasticity theory, Zeitschrift fiir Angewandte Mathematik und Mechanik Applied Mathematics and Mechanics (ZAMM), 81,2001, s.290-292
 8. Jerzy Gawinecki (WAT), Lucjan Kowalski, Initial-Boundary value problem for the stochastic equation of thermoelasticity theory, Lecture Notes in Economic and Mathematical Systems, Stochastic Optimization Techniques, Numerical Methods and Technical Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Vol. 513, 233-251, 2002
 9. Gawinecki J. , “Global existence of solutions for non-small data to nonlinear spherically symmetric thermoviscoelasticity”, przyjęty do druku w Mathematical Methods in the Applied Science, MMA 406, No 25, s. 1-30, 2002
 10. Gawinecki J., Initial-boundary value problem in nonlinear hyperbolic thermoelasticity. Some application in continuum mechanics”, Dissertations Mathematics, No 407, s.1-51, 2002
 11. E. Łakoma, 2002, On the impact of hand-held technology on mathematics learning – from the epistemological point of view, w: Borovcnik M., Kautschitsch H. (eds), Technology in Mathematics Education, Proceedings of The Fifth International Conference on Technology in Mathematics Teaching ICTMT5, Hoelder–Pichler–Tempsky & Oesterreichischer Bundesverlag, Vienna 2002, 461-465.
 12. Ryszard Antkiewicz (WAT), Stochastic model of mobile communication system, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Stochastic Optimization Techniques, Numerical Methods and Technical Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Vol. 513, p. 143-153, 2002
 13. Ewa Zadrzyńska (WAT), Wojciech Zajączkowski (WAT), Existence of solution vanishing near some axis to nonstationary Stokes system with boundary slip condition, Diss. Math.
 14. Piotr B. Mucha (UW), Wojciech Zajączkowski (WAT), On local in time existence for the Dirichlet problem for equations of compressible viscous fluids, Annales Polon. Math.
 15. Wojciech Zajączkowski (WAT), On imbedding theorems for weighthed anisotropic Sobolev spaces, Appl. Math
 16. Piotr B. Mucha (UW), Wojciech Zajączkowski (WAT), On the existence for the Dirichlet problem for the compressible linearized Navier-Stokes system in the Lp -framework, Annales Polon. Math.
 17. Wojciech Zajączkowski, Existence of solutions of initial-boundary value problems for the heat-equation in Sobolev spaces with the weight as a power of the distance to some axis, TMNA
 18. Wojciech Zajączkowski, Existence of solutions to some elliptic system in Sobolev spaces with the weight as a power of the distance from some axis, Lect. Notes Centrum J. Schaudera
 19. Eli Biham (Technion-Israel Institute of Technology), Vladimir Furman (Technion-Israel Institute of Technology), Michał Misztal (WAT), Vincent Rijmen (K.U. Leuve, Belgia), Differential Cryptanalysis of Q, Fast Software Encryption Workshop 2001, materiały konferencyjne LNCS Springer-Verlag 2001, p. 174-186
 20. Krzysztof Jóźwikowski (WAT), Antoni Rogalski (WAT), Alina Jóźwikowska (WAT), Numerical modeling of fluctuation phenomena in semiconductors and detailed noise study of MWIR HgCdTe heterostructur devices, Journal of Electronic Materials,
 21. Ewa Łakoma (WAT), History of mathematics in educational research and mathematics teaching – the case of probability and statistics, w: Proceedings of the 9th International Congress on Mathematics Education ICME9, Tokyo, Japan, July/August 2000
 22. Ewa Łakoma (WAT), What is statistical literacy for all in the digital era? w: Bazzini L. (ed.), Mathematical Literacy in the Digital Era, Proceedings of the 53rd International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education CIEAEM 53, Verbania, Italy, July, 2001
 23. E. Łakoma, 2002, On mathematics teaching for future engineers – in the digital era, w: European Journal of Engineering Education, number 3
 24. Gawinecki J., (współautorzy: Sikorska B., Nakamura G., Rafa J.), „Mathematical and physical interpretation of the solution to the initial-boundary value problem in linear hyperbolic thermoelasticity theory”
 25. Gawinecki J., (współautor Kacprzyk P.), „Blow-up of the solution to the initial-value problem in nonlinear three-dimensional hyperelasticity”,
 26. Gawinecki J., (współautor Szymaniec A.), „Global solution of the Cauchy problem in nonlinear thermodiffusion in solid body”,

II) artykuł opublikowany w krajowym obcojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. J. Kołakowski, Mellin analysis of partial differential equations in papers of B. Ziemian, Annales Polonici Mathematici, LXIIIV, 2001 str. 27-33
 2. Wojciech Zajączkowski, Ewa Zadrzyńska-Piętka, On some inequalities for solutions of equations describing the motion of a viscous compressible heat-conducting capillary fluid bounded by a free surface, Applicationes Mathematicae, Vol. 28(1), 2001, 31-53

III) artykuł opublikowany w innym polskojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. Krzysztof Mańk (WAT), Logarytmy dyskretne w grupach prostych i grupach punktów krzywej eliptycznej nad ciałem skończonym, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str. 5-34, 2001
 2. Andrzej Paszkiewicz (WAT), Wielomiany koherencyjne dla grafów zwykłych, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str . 149 - 164, 2001
 3. Arkadiusz Knap (WAT), Implementacja i badanie własności statystycznych szyfru blokowego CS, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str. 35-66, 2001
 4. Tomasz Czajka (WAT), Implementacja szyfru blokowego Serpent w architekturach programowalnych, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str. 67 -90, 2001
 5. Rafał Gliwa (WAT), Implementacja szyfru strumieniowego W AKE w architekturach programowalnych, Biul. W AT, Kryptologia II, nr 1, str. 91-110, 2001
 6. Roman Walkowski (WAT), Praktyczna kryptoanaliza liniowa algorytmu DES zredukowanego do 8 rund, Biul. WAT, Kryptologia II, nr 1, str. 111-134, 2001
 7. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka 2001 plus, Liceum Profilowane, Wskazówki do Preprintu nr 2 dla Zespołu Nauczycieli Testujących, WSiP, Warszawa 2001, 14 stron.
 8. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Liceum Profilowane, Wskazówki do preprintu dla klasy II dla Zespołu Nauczycieli Testujących, WSiP, Warszawa 2001, 4 strony.
 9. Ewa Łakoma (WAT) wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Pakiet do matematyki dla liceum, materiały dla uczestników Konferencji Metodyków Matematyki w Liceach w Osuchowie 23-24.XI.2001, WSiP, 38 stron.
 10. Ewa Łakoma (WAT), Matematyka w Liceum Zreformowanym, X Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Matematyki, Wisła, luty 2001, materiały wydane przez WSiP, 5 stron.
 11. Józef Rafa (WAT), Mirosław Graczyk (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), Model konstrukcji nawierzchni z oddziaływaniem zjawisk falowych w ujęciu quasidynamicznych, „Drogi i Mosty, Nr 1, 2002, str. 25-44
 12. Jerzy Gawinecki (WAT), Piotr Bora (WAT), Romuald Miernik (WAT), Michał Misztal (WAT), Janusz Szmidt (WAT), Kryptograficzne metody ochrony sieci teleinformaty-cznych, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 5-24, 2002
 13. Jerzy Gawinecki (WAT), Tomasz Kijko (WAT), Algorytm znajdowania logarytmu dyskretnego na krzywych hipereliptycznych, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 25-40
 14. Piotr Bora (WAT), Wspomaganie układowe szyfratorów pracujących z wykorzystaniem teorii krzywych eliptycznych, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 41-92,2002
 15. Michał Misztal (WAT), Janusz Szmidt (WAT), Numerical investigation of cyclicity statistics for elliptic curves over priure fields, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 93-108 2002
 16. Gawinecki J., The initial-boundary value problem for linearized system of equations of the thermomicroelasticity theory, Matematyka i ekonometria, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Nr 8 , 2002, s. 19-32
 17. Jerzy Pusz (WAT), Jerzy Wesołowski, Bivariate Pareto conditionals distributions revisited, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 109-119
 18. E. Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2002, Matematyka się liczy, projekt nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum, w: Matematyka nr 2/2002, WSiP, Warszawa 2002, 16 stron.
 19. Jarosław Łazuka (WAT), Rozwiązanie globalne równań termodyfuzji bez przemieszczeń,
 20. Jan Rempała (WAT), Anti-Wick symbol for an operator, w druku w Biul. WAT, 2001
 21. Arkadiusz Manikowski (WAT), Nonlinear regresion of term structure, Biul. WAT,

IV) monografia naukowa opublikowana w kraju

 1. Jerzy Gawinecki (WAT), Matematyka dla informatyków, cz.I i II, 200l, 708 stron.
 2. Janusz Szmidt (WAT), Michał Misztal (WAT), Wstęp do kryptologii, skrypt Wyzszej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2001, stron 248
 3. Arkadiusz Manikowski (WAT), Zbigniew Tarapata (WAT), Ocena projektów gospodarczych, część I - Modele i metody, Centrum Doradztwa i Informacjii Difin Sp. z o.o., Warszawa 2001, stron 299
 4. Józef Rafa (WAT), W. Szafrański, i inni, Wybrane problemy mechaniki rozwoju kolejnictwa, wyd. WAT, 2001, 172 strony (autorstwo rozdziału: Modelowanie dynamiczne rozjazdu kolejowego)
 5. Lucjan Kowalski (WAT), Statystyka, Warszawa 2001, Bel Studio Sp z o.o., stron 268
 6. Robert Kozarzewski (WAT), Wojciech Matuszewski (WAT), Janusz Zacharski (WAT), Matematyka dla ekonomistów, cz. I, Wyd. BelStudio, stron283, 2001
 7. Robert Kozarzewski (WAT), Wojciech Matuszewski (WAT), Janusz Zacharski (WAT), Matematyka dla ekonomistów, częśc II, wydawnictow WSEiI, 2001
 8. Janusz Zacharski (WAT), Rachunek prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Warszawa 2001, Bel Studio Sp z o.o., wydanie 3 poprawione, stron 200.
 9. P. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, Jerzy Pusz (WAT), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Seria: Podręczniki WSISiZ, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2001, (wydanie 2 - zmienione i poprawione), 210 stron
 10. K. Bobecka , P. Grzegorzewski, Jerzy Pusz (WAT), Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, Seria: Pomocnicze materiały dydaktyczne WSISiZ, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2001, 44 strony
 11. P. Grzegorzewski, Jerzy Pusz (WAT) i inni, Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHICS, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001 (preskrypt laboratoryjny), 112 stron
 12. Ewa Łakoma (WAT), 2001, Jak uczyć statystyki w zreformowanej szkole?, WSiP, Warszawa, 160 stron.
 13. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka 2001, Podręcznik dla klasy III Gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001, 248 stron.
 14. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka 2001, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy III Gimnazjum, część I, WSiP, Warszawa 2001, 96 stron.
 15. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka 2001, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy III Gimnazjum, część II, WSiP, Warszawa 2001, 96 stron.
 16. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka 2001, Poradnik dla nauczyciela dla klasy I Gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001, 198 stron.
 17. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka 2001, Poradnik dla nauczyciela dla klasy III Gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001, 162 strony.
 18. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka 2001, Zbiór Zadań dla klasy III Gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001, 88 stron.
 19. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka 2001 plus, Liceum Profilowane, Preprint nr 2, WSiP, Warszawa 2001, 74 strony.
 20. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Liceum Profilowane, Preprint nr 3 dla klasy II, WSiP, Warszawa 2001, 32 strony.
 21. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Preprint nr 4 dla klasy II, WSiP, Warszawa 2002, 20 stron
 22. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres rozszerzony, wraz z obudową internetową, WSiP, Warszawa 2002, 296 stron
 23. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres podstawowy, wraz z obudową internetową, WSiP, Warszawa 2002, 248 stron
 24. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Zbiór i zagadnień dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres rozszerzony, WSiP, Warszawa 2002, 96 stron.
 25. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Zbiór i zagadnień dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 2002, 96 stron.
 26. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Poradnik dla nauczyciela dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa 2002, 200 stron
 27. Ewa Łakoma (WAT), wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum, WSiP, Warszawa 2002, 64 strony
 28. Gawinecki, (współautor Zachraski J.), Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie, wyd. Bel Studio Sp z o.o, 2002, s. 330.
 29. Jerzy Gawinecki, Matematyka i ekonometria, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Nr 1 , 2002,
 30. Jerzy Gawinecki, Janusz Szmidt (WAT), Zastosowanie ciał skończonych i krzywych eliptycznych w kryptografii, wyd. BELstudio, wydanie 2, Warszawa 2002, str. 354
 31. Wojciech Zajączkowski, Global special regular solutions to the Navier-Stokes equations in a cylindrical domain and with boundary slip conditions, 150 stron (2002)

V) referat opublikowany w materiałach konferencji krajowej

 1. Michał Misztal (WAT), Projekt NESSIE - New European Schemes for Signature Integrity and Encryption, V Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptologii, ENIGMA 2001,Warszawa 15-18.05.2001, materiały konferencyjne s. 268-276
 2. Janusz Szmidt (WAT), Kryptologiczne własności funkcji boolowskich, V Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptologii, Warszawa 15-18.05.2001, materiały konferencyjne Tutorial I, ENIGMA 2001, s. 33-50
 3. Piotr Bora (WAT), Jerzy Gawinecki (WAT), Romuald Miernik (WAT), Michał Misztal (WAT) , Janusz Szmidt, Kryptograficzne metody ochrony sieci teleinformatycznych w aspekcie normalizacji, I Krajowa Konferencja „Problematyka normalizacji zapewnienia jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską, Warszawa 9.11.2001; materiały konferencyjne str.333-341
 4. Lucjan Kowalski (WAT), Stochastyczne równania termosprzężystości, XXX Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 18-25.09.2001, materiały konferencyjne str. 56
 5. Adam Piskorek (WAT), Mechanika klasyczna a termodynamika, XXX Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 18-25.09.2001, materiały konferencyjne str. 87
 6. Zbigniew Tarapata (WAT), Modelling , optimization and simulation of groups movement according to group pattein in multiresolution terraniu, Proceedings of "Regional Conference on Military Communication and Information System 2001", Zegrze , 10-12.10.2001, 241-251
 7. Ryszard Antkiewicz (WAT), An analytical model of mobile wireless network with multiple services, Proceedings of "Regional Conference on Military Communication and Information System 2001", Zegrze , 10-12.10.2001, 302-310
 8. Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Witold Mielcarek (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Mikrostruktura krystaliczna proszków tlenku cynku wytworzonych metodą pirolizy rozpryskowej; 43 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 28-29 czerwca 2001, str.55-56 w materiałach konferencji (referat P16);
 9. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski), Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Witold Mielcarek (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Krystyna Domagała (Uniwersytet Wrocławski), Crystallite sizes investigation of lutetium oxide nonostructured material; 43 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 28-29 czerwca 2001, str. 51-52 w materiałach konferencji (referat P14);
 10. Józef Rafa (WAT), Mirosław Graczyk (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), Model konstrukcji nawierzchni z oddziaływaniem zjawisk falowych w ujęciu quasidynamicznych, „Drogi i Mosty, Nr 1, 2002, str. 25-44
 11. Józef Rafa (WAT), Mirosław Graczyk (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), Metoda Identyfikacji parametrów fizyczno-mechanicznych nawierzchni warstwowych przy zastosowaniu testów dynamicznych, III Konferencja Naukowo-Techniczna „Odporność udarowa Konstrukcji”, Rynia, 23-25.10.2002r., mater. konf. s.65-72
 12. Gawinecki J., (wspołautorzy Bora P., Misztal M., Szmidt J.), „Zagadnienia implementacji algorytmu RIJNDAEL w strukturach programowalnych”, VII Konferencja BOS-2002 - Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku", W-wa 26-28.09.2002, materiały konferencyjne Tom 2, s. 31-45
 13. Arkadiusz Szymaniec, Globalne rozwiązanie zagadnienia początkowego dla nieliniowych równań termodyfuzji w ciałach stałych, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002, Zakopane, materiały konferencyjne
 14. Jarosław Łazuka,Globalne rozwiązanie dla nieliniowego układu równań termodyfuzji bez przemieszczeń, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne
 15. Krystyna Jaworska, Asymptotyka rozwiązania podstawowego układu równań dla transwersalnie izotropowego ośrodka sprężystego, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne
 16. Piotr Bora, Wspomaganie układowe szyfratorów pracujących z wykorzystaniem teorii krzywych eliptycznych, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne
 17. Tomasz Kijko, Jerzy Gawinecki, Algorytm znajdowania logarytmu dyskretnego na krzywych hipereliptycznych, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne
 18. Michał Misztal, O kryptoanalizie szyfru Q, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne

VI) referat opublikowany w materiałach konferencji międzynarodowej

 1. Jerzy Borycki (Politechnika Radomska), Maria Okulska-Bożek (Politechnika Radomska), Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Correlation between surface free energy and anchoring energy of 6CHBT on polyimide surfaces; XIV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, Zakopane, 3-7 września 2001, streszczenie w materiałach konferencji (referat nr B12);
 2. Jerzy Kędzierski (WAT), Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Zbigniew Raszewski (WAT), Paweł Perkowski (WAT), Jolanta Rutkowska (WAT), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa), Emilia Miszczyk (Politechnika Radomska), Determination of nematic liquid crystal material parameters by solving inverse problems for different planar cells; XIV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, Zakopane, 3-7 września 2001, streszczenie w materiałach konferencji (referat nr B13);
 3. Jerzy Kędzierski (WAT), Emilia Miszczyk (Politechnika Radomska), Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Zbigniew Raszewski (WAT), Ewa Białecka-Florjańczyk (SGGW Warszawa), Andrzej Orzeszko (SGGW, Warszawa), Determination of polar anchoring energy coefficient for nematics-substrate systems by wedge cell method; XIV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, Zakopane, 3-7 września 2001, streszczenie w materiałach konferencji (referat nr B17);
 4. Marek Andrzej Kojdecki (WAT), Influence of crystallite shape and other microstructure parameters on pure X-ray diffraction line profiles; Size-Strain III Conference - Analysis of Microstructure and Residual Stress by Diffraction Methods, Trento, Italia, 2-5 December 2001, str. 97-98 w materiałach konferencji (referat nr P17).
 5. Witold Mielcarek (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski), Marek Andrzej Kojdecki (WAAT), Structural properties of Lu2O3 – based phosphors; 37th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials, Bohinj, (Słowenia), 10-12 October 2001, referat w materiałach konferencji na str. 335-340.
 6. Ewa Łakoma (WAT), What is statistical literacy for all in the digital era?, w: Mathematical Literacy in the Digital Era, Abstracts of the 53rd International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education CIEAEM 53, Verbania, Italy, July, 2001, 53-54.
 7. Jerzy Gawinecki (WAT), Global solution to the Cauchy boundary value problem in nonlinear thermodiffusion in solid body, Book of abstract, p. 42 Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik - GAMM, Zürich 12-15.02.2001
 8. Mirosław Graczyk (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Tomasz Mechowski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Jacek Sudyka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Józef Rafa (WAT), Maciej Chomicki (Rangelsoft), Zmodyfikowana metoda identyfikacji parametrów fizyko-mechanicznych nawierzchni warstwowych przy zastosowaniu testów dynamicznych, VII Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie drogowe”, Kielce 8-9.05.2001, materiały konferencyjne str. 231-238
 9. Mirosław Graczyk (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Józef Rafa (WAT), Analiza wpływu obciążenia ruchomego na nawierzchnię warstwową z uwzględnieniem kinematycznych i falowych warunków granicznych, VII Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie drogowe”, Kielce 8-9.05.2001, materiały konferencyjne str. 239-247
 10. Krystyna Konieczny (PŚląska), Józef Rafa (WAT), Modelowanie procesu filtracji membranowej wód naturalnych, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżyniera Środowiska w eksploatacji kompleksów wojskowych”, Zakopane 10-12.10.2001r., materiały konferencyjne, Część II, s. 263-268
 11. Mirosław Graczyk (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), Tomasz Mechowski (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), Jacek Sudyka (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), Józef Rafa (WAT), Zastosowanie zmodyfikowanej dynamicznej metody do wyznaczania nośności nawierzchni warstwowych, VIII Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”, Kielce, 7-8.05.2002, materiały konferencyjne s. 341-348
 12. Mirosław Graczyk (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Tomasz Mechowski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Józef Rafa (WAT), Method of estimation of bearing capacity of multi-layer pavements with application of quasi-static tests, Proceedings of the 6th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, Lizbona (portugalia) 24-26.06.2002, Vol. 1 , s. 607-616

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.