2003

2003

I) artykuł naukowy opublikowany w zagranicznym czasopiśmie naukowym

 1. Jerzy Gawinecki, Lucjan Kowalski, Initial-Boundary value problem for the stochastic equation of thermoelasticity theory, Lecture Notes in Economic and Mathematical Systems, Stochastic Optimization Techniques, Numerical Methods and Technical Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Vol. 513, 233-251, 2002
 2. Jerzy Gawinecki ,Global existence of solutions for non-small data to nonlinear spherically symmetric thermoviscoelasticity”, Mathematical Methods in the Applied Science, MMA 406, No 25, s. 1-30, 2002
 3. Jerzy Gawinecki, Initial-boundary value problem in nonlinear hyperbolic thermoelasticity. Some application in continuum mechanics”, Dissertations Mathematics, No 407, s.1-51, 2002
 4. Wojciech Zajączkowski, Existence of solution vanishing near some axis to nonstationary Stokes system with boundary slip conditions, Diss. Math., 400, 2002, 1-46
 5. Piotr B. Mucha, Wojciech Zajączkowski, On local in time existence for the Dirichlet problem for equations of compressible viscous fluids, Annales Polon. Math., 78, no 3, 2002, 227-239
 6. Wojciech Zajączkowski, On imbedding theorems for weighthed anisotropic Sobolev spaces, Appl. Math,, 29, no 1, 2002, 51-63
 7. Piotr B. Mucha, Wojciech Zajączkowski, On the existence for the Dirichlet problem for the compressible linearized Navier-Stokes system in the Lp -framework, Annales Polon. Math., 78, no 3, 2002, 241-260
 8. Wojciech Zajączkowski, Existence of solutions of initial-boundary value problems for the heat equation in Sobolev spaces with the weight as a power of the distance to some axis, Lect. Notes in Nonlin. Anal. 3, 2002, 185-192
 9. Wojciech Zajączkowski, Existence of solutions to some elliptic system in Sobolev spaces with the weight as a power of the distance from some axis, Top. Math. in Nanlin.Anal. 19, 2002, 91-108
 10. Wojciech Zajaczkowski, Stability of axially symmetric solutions to the Navier-Stokes equations in cylindrical ddmains, International Math. Series, 1, 2002 (in Russian), 351-362
 11. Wojciech Zajaczkowski, Stability of axially symmetric solutions to the Navier-Stokes equations in cylindrical ddmains, International Math. Series,Kluwer Academic, 1, 2002, 373-384
 12. Michał Misztal, Projekt NESSIE-New European Schemes for Signative, Integrity and Eurocrypt IT Secucity Magazin, Nr 1-2, Styczeń/Luty 2002, s.10-20
 13. Ryszard Antkiewicz, Stochastic model of mobile communication system, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Stochastic Optimization Techniques, Numerical Methods and Technical Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Vol. 513, p. 143-153, 2002
 14. Ewa Łakoma, 2002, On mathematics teaching for future engineers – in the digital era, w: European Journal of Engineering Education, vol. 27, no.3, Taylor & Francis Ltd., Abingdon, 279-288.
 15. Ewa Łakoma, What is statistical literacy for all in the digital era?, w: Bazzini L., Whybrow Inchley C. (eds.), Mathematical Literacy in the Digital Era, Proceedings of the 53th International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education CIEAEM 53, Verbania, Italy, July, 2001, Ghisetti e Corvi Editori, Milano, 165-170.
 16. Ewa Łakoma, On the role of information technology in reconciling commonalities and differences in mathematics education - the case of statistics teaching, w: Abstracts of the 54th International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education CIEAEM 54, Villanova i la Geltru, Spain, 13-19.6.2002, s. 140-141
 17. Ewa Łakoma, 2002, On the impact of hand-held technology on mathematics learning – from the epistemological point of view, w: Borovcnik M., Kautschitsch H. (eds), Technology in Mathematics Education, Proceedings of The Fifth International Conference on Technology in Mathematics Teaching ICTMT5, Hoelder–Pichler–Tempsky & Oesterreichischer Bundesverlag, Vienna 2002, 461-465.
 18. Jerzy Borycki, Maria Okulska-Bożek (Politechnika, Jerzy Kędzierski, Marek Andrzej Kojdecki, Correlation between surface free energy and anchoring energy of 6CHBT on polyimide surfaces; XIV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, Zakopane, 3-7 września 2001, Proceedings of SPIE Vol. 4759 (2002), 303-306.
 19. Jerzy Kędzierski, Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski, Paweł Perkowski, Jolanta Rutkowska, Ludwika Lipińska, Emilia Miszczyk, Determination of nematic liquid crystal material parameters by solving inverse problems for different planar cells; XIV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, Zakopane, 3-7 września 2001, Proceedings of SPIE Vol. 4759 (2002), 307-312.
 20. Jerzy Kędzierski, Zbigniew Raszewski, Marek Andrzej Kojdecki, Emilia Miszczyk, Ludwika Lipińska, Ewa Białecka-Florjańczyk, Andrzej Orzeszko, Determination of polar anchoring energy coefficient for nematics-substrate systems by wedge cell method; XIV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, Zakopane, 3-7 września 2001, Proceedings of SPIE Vol. 4759 (2002), 313-320.
 21. Marek Andrzej Kojdecki, Approximate estimation of contributions to pure X-ray diffraction line profiles from crystallite shapes, sizes and strains by analysing peak widths; 8th European Powder Diffraction Conference, Uppsala, 23-26 May 2002, in print in Materials Science Forum.
 22. Jerzy Kędzierski, Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski, Ludwika Lipińska, Jolanta Rutkowska, Emilia Miszczyk, Jerzy Borycki,, Method for determining material parameters of nematic liquid crystals by use of wedge cells, 19th International Liquid Crystal Conference (ILCC 2002), 30 June - 5 July 2002, Edinburgh, United Kingdom, in print in Mol. Cryst. Liq. Cryst.
 23. Krzysztof Jóźwikowski, Antoni Rogalski, Alina Jóźwikowska, Numerical modeling of fluctuayion phenomena in semiconductors and detailed noise study of mid-wave infrared HgCdTe heterostructure devices, Jouranal of Electronic Materials, vol. 31, no 7, 2002, p. 677-692
 24. Wojciech Zajączkowski, D. Kroener, Free boundary flow with dynamic contact angle in 2d. Part 1 Existence for linearized problem.
 25. Wojciech Zajączkowski, D. Kroener, Free boundary flow with dynamic contact angle in 2d. Part 2 Existence
 26. Wojciech Zajączkowski, W. Alame, Global existence of solutions to incompressible magnetohydrodynamics
 27. Wojciech Zajączkowski, Global existence of axially symmetric solutions to the Navier-Stokes equations
 28. Jerzy Gawinecki, Beata Sikorska. Gen Nakamura, Józef Rafa, Mathematical and physical interpretation of the solution to the initial-boundary value problem in linear hyperbolic thermoelasticity theory
 29. Jerzy Gawinecki, Piotr Kacprzyk, Blow-up of the solution to the initial-value problem in nonlinear three-dimensional hyperelasticity,
 30. Ewa Łakoma, On the role of information technology in reconciling commonalities and differences in mathematics education - the case of statistics teaching, w: Proceedings of the 54th International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education CIEAEM 54, Villanova i la Geltru, Spain, 2002,
 31. Ewa Łakoma, On future engineers' understanding of probabilistic concepts, w: Proceedings of the 11th SEFI-MWG European Seminar on Mathematics in Engineering Education, Goeteborg, Sweden, June 2002
 32. Piotr Kacprzyk, Almost global solutions of the free boundary problem for the equations of magnetohydrodynamic incompresible fluid,

II) artykuł opublikowany w innym polskojęzycznym czasopiśmie naukowym

 1. Józef Rafa, Mirosław Graczyk (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), Model konstrukcji nawierzchni z oddziaływaniem zjawisk falowych w ujęciu quasidynamicznych, „Drogi i Mosty, Nr 1, 2002, str. 25-44
 2. Jerzy Gawinecki, Piotr Bora, Romuald Miernik, Michał Misztal, Janusz Szmidt, Kryptograficzne metody ochrony sieci teleinformaty-cznych, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 5-24, 2002
 3. Jerzy Gawinecki, Tomasz Kijko, Algorytm znajdowania logarytmu dyskretnego na krzywych hipereliptycznych, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 25-40, 2002
 4. Piotr Bora, Wspomaganie układowe szyfratorów pracujących z wykorzystaniem teorii krzywych eliptycznych, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 41-92,2002
 5. Michał Misztal, Janusz Szmidt, Numerical investigation of cyclicity statistics for elliptic curves over priure fields, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 93-108, 2002
 6. Jerzy Gawinecki, The initial-boundary value problem for linearized system of equations of the thermomicroelasticity theory, Matematyka i ekonometria, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Nr 8 , 2002, s. 19-32
 7. Jerzy Pusz, Jerzy Wesołowski, Bivariate Pareto conditionals distributions revisited, Biul. WAT, Vol. LI, No 4, Kryptologia III, s. 109-119
 8. Wacław Bejtan, Wykorzystanie algorytmów genetycznych do wyznaczania struktur wewnętrznych złożonych sygnałów sondujących stacji radiolokacyjnych, Biul. WAT, No 9, 2002
 9. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2002, Matematyka się liczy, projekt nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum, w: Matematyka nr 2/2002, WSiP, Warszawa 2002, 16 stron.
 10. Zbigniew Tarapata, O problemach obliczania dróg w grafach, Badania Operacyjne i Decyzje
 11. Zbigniew Tarapata, Fast method for redeploying multi-convoy in multiresolution stochastic grid network, Biul. WAT, 2003
 12. Ryszard Antkiewicz, Stochastic model of cellular network with different types of services and mobile users, Biul. WAT, 2003

III) monografia naukowa opublikowana w kraju

 1. Jerzy Gawinecki, Janusz Szmidt, Zastosowanie ciał skończonych i krzywych eliptycznych w kryptografii, wyd. BELstudio, wydanie 2, Warszawa 2002, str. 336
 2. Jerzy Gawinecki, Matematyka dla informatyków, Tom 1, Warszawa 2002, BEL Studio Sp. z o o., wydanie 2 poprawione i uzupełnione, 2002, str. 350
 3. Jerzy Gawinecki, Matematyka dla informatyków, Tom 2, Warszawa 2003, BEL Studio Sp. z o o., wydanie 2 poprawione i uzupełnione, str. 358
 4. Jerzy Gawinecki, Janusz Zachraski, Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie, wyd. Bel Studio Sp z o.o, 2002, s. 337.
 5. Lucjan Kowalski, Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie, wyd. Bel Studio Sp z o.o, 2002, s. 250
 6. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2002, Matematyka się liczy, Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres rozszerzony, wraz z obudową internetową, WSiP, Warszawa, 296 stron.
 7. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2002, Matematyka się liczy, Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres podstawowy, wraz z obudową internetową, WSiP, Warszawa, 248 stron.
 8. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Zbiór zadań i zagadnień dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres rozszerzony, WSiP, Warszawa 2002, 96 stron.
 9. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2002, Matematyka się liczy, Zbiór zadań i zagadnień dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres podstawowy, WSiP, Warszawa, 96 stron.
 10. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2002, Matematyka się liczy, Poradnik dla nauczyciela dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa, 200 stron.
 11. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2002, Matematyka się liczy, Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum, WSiP, Warszawa, 64 strony.
 12. Jerzy Pusz, P. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Seria: Podręczniki WSISiZ, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2002, (wydanie 3 - zmienione i poprawione), 210 stron
 13. Jerzy Pusz, P. Grzegorzewski, i inni, Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHICS, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002, wydanie 2 poprawione (preskrypt laboratoryjny), 112 stron
 14. Wojciech Zajączkowski, Global special regular solutions to the Navier-Stokes equations in a cylindrical domain and with boundary slip conditions, Gaguto Series in Math., stron 180
 15. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres rozszerzony, wraz z obudową internetową, WSiP, Warszawa
 16. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres podstawowy, wraz z obudową internetową, WSiP, Warszawa
 17. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Zbiór zadań i zagadnień dla klasy II liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres rozszerzony, WSiP, Warszawa
 18. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Zbiór zadań i zagadnień dla klasy II liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres podstawowy, WSiP, Warszawa Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., Matematyka się liczy, Poradnik dla nauczyciela dla klasy II liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, WSiP,
 19. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2001, Matematyka się liczy, dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Preprint nr 4 dla klasy II, WSiP, Warszawa, 20 stron.
 20. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2002, Matematyka się liczy, dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Preprint nr 5 dla klasy II, WSiP, Warszawa, 40 stron.
 21. Ewa Łakoma, wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2002, Matematyka się liczy, Obudowa ineternetowa do podręczników matematyki dla klasy I liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa, www: wsip.com.pl

IV) referat opublikowany w materiałach konferencji krajowej

 1. Józef Rafa, Mirosław Graczyk (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), Model konstrukcji nawierzchni z oddziaływaniem zjawisk falowych w ujęciu quasidynamicznych, „Drogi i Mosty, Nr 1, 2002, str. 25-44
 2. Józef Rafa, Mirosław Graczyk (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), Metoda Identyfikacji parametrów fizyczno-mechanicznych nawierzchni warstwowych przy zastosowaniu testów dynamicznych, III Konferencja Naukowo-Techniczna „Odporność udarowa Konstrukcji”, Rynia, 23-25.10.2002r., mater. konf. s.65-72
 3. Jerzy Gawinecki, Piot Bora, Michał, Janusz Szmidt, Zagadnienia implementacji algorytmu RIJNDAEL w strukturach programowalnych, VII Konferencja BOS-2002 - Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku", W-wa 26-28.09.2002, materiały konferencyjne Tom 2, s. 31-45
 4. Tomasz Kijko, Jerzy Gawinecki, Algorytm znajdowania logarytmu dyskretnego na krzywych hipereliptycznych, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne s. 35
 5. Arkadiusz Szymaniec, Globalne rozwiązanie zagadnienia początkowego dla nieliniowych równań termodyfuzji w ciałach stałych, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002, Zakopane, materiały konferencyjne s.122
 6. Jarosław Łazuka,Globalne rozwiązanie dla nieliniowego układu równań termodyfuzji bez przemieszczeń, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne s. 73
 7. Krystyna Jaworska, Asymptotyka rozwiązania podstawowego układu równań dla transwersalnie izotropowego ośrodka sprężystego, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne s. 44
 8. Piotr Bora, Wspomaganie układowe szyfratorów pracujących z wykorzystaniem teorii krzywych eliptycznych, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne s.11
 9. Michał Misztal, O kryptoanalizie szyfru Q, XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, 17-24.09.2002 Zakopane, materiały konferencyjne s. 81
 10. Wacław Bejtan, Optymalizacja kodu złożonego sygnału radiolokacyjnego za pomoca metod wykorzystujących algorytmy genetyczne, X konferencja Automatyzacji Dowodzenia, 5-6.6.2002, materiały konferencyjne
 11. Marek Andrzej Kojdecki: Asymptotic properties of Tikhonov regularisation method; Numerical Analysis 2002, 5-9 June 2002, Krynica, Abstract book, 7-8.

V) referat opublikowany w materiałach konferencji międzynarodowej

 1. Józef Rafa , Mirosław Graczyk, Tomasz Mechowski, Jacek Sudyka, Zastosowanie zmodyfikowanej dynamicznej metody do wyznaczania nośności nawierzchni warstwowych, VIII Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”, Kielce, 7-8.05.2002, materiały konferencyjne s. 341-348
 2. Józef Rafa ,Mirosław Graczyk, Tomasz Mechowski, Method of estimation of bearing capacity of multi-layer pavements with application of quasi-static tests, Proceedings of the 6th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, Lizbona (Portugalia) 24-26.06.2002, Vol. 1 , s. 607-616
 3. Zbigniew Tarapata, Military route planning in battlefield simulation: effectiveness problems and potential solution, XI NATO Regional Conference on Military Communication and Informat. System, 4-6 Październik, Zegrze 2002, Proceedinds vol. I, 191-209
 4. Ryszard Antkiewicz, Non-Hemogeneors Spatial Stochastic Combat Model XI NATO Regional Conference on Military Communication and Informat. System, 4-6 Październik, Zegrze 2002, Proceedings
 5. Wojciech Zajączkowski, I. Pawłow, Two-dimensional nonlinear thermoelasticity system arising in shape memory materials, Proc. of 14 Polish Conference of Automatic, 2002, 317-320
 6. Marek Andrzej Kojdecki: Approximate estimation of contributions to pure X-ray diffraction line profiles from crystallite shapes, sizes and strains by analysing peak widths; 8th European Powder Diffraction Conference, Uppsala, 23-26 May 2002, streszczenie na str. 188 zbioru streszczeń (referat nr 7A P106).
 7. Jerzy Kędzierski, Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski, Ludwika Lipińska, Jolanta Rutkowska, Emilia Miszczyk, Jerzy Borycki, Method for determining material parameters of nematic liquid crystals by use of wedge cells; 19th International Liquid Crystal Conference (ILCC 2002), 30 June - 5 July 2002, Edinburgh, United Kingdom, (streszczenie - referat nr P558).

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.