2004

2004

I) Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

 1. Jerzy Gawinecki, Gerhard Kirchner (Univ. Innsbruck), Jarosław Łazuka, The fundamental martix of the system of linear micropolar elasticity, ZAA (Journal of Analysis and its Applications), Vol 23, No 4, 825-831, 2004
 2. Jerzy Gawinecki, Jarosław Łazuka, Local existence of the solution to the initial-boundary value problem in nonlinear thermomicroelasticity theory, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik Applied Mathematics and Mechanics (ZAMM), Proc. Appl. Math. Mech, 4, 2004, 568-569,2004
 3. Marek Andrzej Kojdecki, Approximate estimation of contributions to pure X-ray diffraction line profiles from crystallite shapes, sizes and strains by analysing peak widths; Materials Science Forum, Vols 443-444 (2004), 107-110.
 4. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa), Jolanta Rutkowska (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Politechnika Radomska), Jerzy Borycki (Politechnika Radomska), Method for determining material parameters of nematic liquid crystals by use of wedge cells; Molecular Crystals and Liquid Crystals, Vol. 409 (2004), 301-314.
 5. Adriana Bigi (Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Bologna), Elisa Boanini (Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Bologna), Massimo Gazzano (ISOF-CNR, via Selmi 2, 40126 Bologna), Marek A. Kojdecki, Katia Rubini (Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Bologna), Microstructural investigation of hydroxyapatite-polyelectrolite composites; Journal of Materials Chemistry, Vol. 14 (2004), 274-279.
 6. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa), Optical method for determining anisotropy of diamagnetic susceptibility of nematics and polar anchoring energy coefficient of nematics - substrate systems by using cell of varying thickness; Opto-Electronics Review, Vol. 12 No 3 (2004), 299-303.
 7. Wojciech Zajączkowski, Irena Pawłow, Unique global solvability in two-dimensional non-linear thermoelasticity, Math. Math. in Appl. Sc., 27,1-42, 2004
 8. Irena Pawłow, Antoni Żochowski, Control problem for a non-linear thermoelasticity system, Mathematical Methods in Applied Sciences, 27, pp. 2185-2210, 2004
 9. Zenon Kosowski, Irena Pawłow, Unique global solvability of Fried-Gurtin model of phase transitions in solids, Topological Methods in Nonlinear Analysis, 24, 2004,209-237
 10. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Global existence to a three-dimensional non-linear thermoelasticity system arising in shape memory materials, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 28, 2005, 407-442
 11. Wojciech Zajączkowski, Irena Pawłow, On diffused-interface models of shape memory alloys, Control. Cyb.,Vol. 32, No 3, 629-658, 2003 (nie był wcześniej uwzględniony)
 12. Wojciech Zajączkowski, Global special regular solutions to the Navier-Stokes equations in a cylindrical domain without the axis of symmetry, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Vol. 24, 2004, 69-105

II) Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim

 1. Piotr Kacprzyk, Almost global solutions of the free boundary problem for the equations of a magnetohydrodynamic incompressible fluid, Applicationes Mathematicae, 31, 1, 2004, 69-77
 2. Piotr Kacprzyk, Local existence of solutions of the free boundary problem for the equations of a magnetohydrodynamic compresible fluid, Applicationes Mathematicae, 31, 2 , 2004, 209-227
 3. Piotr Kacprzyk, Global existence of solutions of the free boundary problem for the equations of magnetohydrodynamic incompresible viscous fluid, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Journal of the Schauder Centr, vol. 23, 2004, 339-356
 4. Jarosław Łazuka, Global solution to the initial value problem for nonlinear system of equations of thermodiffusion without displacements”, Demonstratio Mathematica, No XXXVII, no 3, 2004, 557-570
 5. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa), Jolanta Rutkowska (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska), Jerzy Borycki (Wydział Chemii, Politechnika Radomska), Determination of nematic liquid crystal material parameters by use of wedge cells; XV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, 13-17 October, Zakopane, Poland, Proceedings of SPIE, Vol. 5565 (2004), 235-240.
 6. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa), Determination of anisotropy of diamagnetic susceptibility for nematics and polar anchoring energy coefficient for nematics - substrate systems by wedge cell method; XV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, 13-17 October, Zakopane, Poland, Proceedings of SPIE, Vol. 5565 (2004), 241-245.
 7. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska), Paweł Perkowski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Wiktor Piecek (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa), Determination of nematics material parameters by measurements of Freedericksz transitions in crossed electric and magnetic fields in wedge cell; XV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, 13-17 October, Zakopane, Poland, Proceedings of SPIE, Vol. 5565 (2004), 246-250.
 8. Jerzy Borycki (Wydział Chemii, Politechnika Radomska), Maria Wilczek (Wydział Chemii, Politechnika Radomska), Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Surface free energy of chosen polyimides and anchoring energy of 6CHBT on these surfaces; XV Conference on Liquid Crystals – Chemistry, Physics and Applications, 13-17 October, Zakopane, Poland, Proceedings of SPIE, Vol. 5565 (2004), 354-358.
 9. Ewa Łakoma, Modelling in mathematics education – the case of probability and statistics teaching, w: Henn H.W., Blum W. (eds), ICMI Study 14: Applications and Modelling in Mathematics Education, University of Dortmund Publ., 2004, s. 139-144.
 10. Ewa Łakoma, On the role of information technology in reconciling commonalities and differences in mathematics education - the case of statistics teaching, w: Gimenez J., FitzSimons G. (eds), A challenge for mathematics education: To reconcile commonalities and differences CIEAEM54, Editorial Grao, Barcelona, 2004, s.397-401.
 11. Ewa Łakoma, History of Mathematics in Educational Research and Mathematics Teaching – the Case of Probability and Statistics, w: Fujita H., Hashimoto Y. (eds) Proceedings of the Ninth International Congress on Mathematical Education ICME9, Kluwer, Dordrecht, 2004, s. 155-156.
 12. Ewa Łakoma, On the impact of hand-held technology on mathematics learning – from the epistemological point of view, w: Borovcnik M., Kautschitsch H. (eds), Technology in Mathematics Teaching, Proceedings of The Fifth International Conference on Technology in Mathematics Teaching ICTMT5, Hoelder–Pichler–Tempsky & Oesterreichischer Bundesverlag, CD-ROM, 9 stron.
 13. Ewa Łakoma, Technologia informacyjna w nauczaniu statystyki, w: Lewowicki T., Siemieniecki B.(red.), Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2004, s.351-363.
 14. Jerzy Gawinecki, Tomasz Kijko, Zastosowanie funkcji boolowskich w kryptografii, Biul. WAT, wydanie specjalne „KRYPTOLOGIA” część IV, nr 4, 5-27, 2004
 15. Michał Misztal, Metody kryptoanalizy szyfrow blokowych, Biul. WAT, wydanie specjalne „KRYPTOLOGIA” część IV, nr 4, 29-45, 2004
 16. Krzysztof Mańk, Dokładne dystrybuanty statystyk w testach momentów 1 i 2 rzędu, Biul. WAT, wydanie specjalne „KRYPTOLOGIA” część IV, nr 4, 47-65, 2004
 17. Piotr Bora, Analiza możliwości implementacyjnych algorytmu MISTY1 w strukturach FPGA, Biul. WAT, wydanie specjalne „KRYPTOLOGIA” część IV, nr 4, 67-85, 2004
 18. Wojciech Zajączkowski, C. Rohde, On the Cauchy problem for the equations of ideal compressible mhd fluids with radiation, Applications of Math., No 4, 257-277, 2003 (nie był wcześniej uwzględniony)
 19. Wojciech Zajączkowski, Global existence of axially symmetric solutions to the Navier-Stokes equations with large angular component of velocity, Colloq. Math., 100, 2, 243-263, 2004
 20. Wojciech Zajączkowski, W. Alame, Global existence of solutions to incompressible magnetohydrodynamics, Appl.Math., 31, 2, 201-208, 2004
 21. Adam Kubica, The regularity of weak and very weak solutions of the Poisson equation on polygonal domains with mixed boundary conditions (part I), Applicationes Mathematicae, 31, 4, 2004, 443-456

III) Referat na cyklicznej konferencji międzynarodowej (opublikowany w materiałach)

 1. Jerzy Gawinecki, Jarosław Łazuka, Local existence of the solution to the initial-boundary value problem in nonlinear thermomicroelasticity theory, GAMM 2004, Drezno 21-27.03.2004r, Book of Abstracts, p. 211
 2. Mirosław Graczyk (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Józef Rafa, Wybrane aspekty oddziaływania dynamicznego i termicznego w projektowaniu i diagnozowaniu nawierzchni warstwowych, X International Conference Durable and Safe Road Pavements, Kielce, 11-12.05.2004, materiały konferencyjne str. 279-287
 3. Marek Andrzej Kojdecki: Second discrepancy principle as parameter choice rule for Tikhonov’s regularisation of linear operator equations; Modern Computational Methods in Applied Mathematics, June 14-19, 2004, Będlewo, Poland, Abstracts, p. 25.
 4. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Jolanta Rutkowska (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska), Paweł Perkowski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Wiktor Piecek (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa: Optical methods for determining anisotropy of diamagnetic susceptibility and other material parameters of nematics by using cells of varying thickness; 20th International Liquid Crystal Conference, July 4-9, 2004, Ljubljana, Slovenia, Book of Abstracts, p. 642 (poster STR-P026).
 5. Joaquín Bastida (Departamento de Geología, Universidad de Valencia, 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Marek Andrzej Kojdecki, Pablo Pardo (Departamento de Geología, Universidad de Valencia, 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Pedro Amorós (Instituto de Ciencia de Materiales, Universidad de Valencia, Paterna, Valencia): Crystalline microstructure of sepiolite influenced by grinding; IX European Powder Diffraction Conference, September 2-5, 2004, Prague, Czech Republic, Book of Abstracts, Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, Czech and Slovak Crystallographic Association, vol. 11, no. 1a, 2004, p. 118-119 (poster P31).
 6. José María Amigó (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), Francisco Javier Serrano (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), Marek Andrzej Kojdecki, Joaquín Bastida (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), Vicente Esteve (Departament de Química Inorganica i Organica, Universitat Jaume I, Ap. 224, 12080-Castelló, Spain), María Mercedes Reventós (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), Francisco Martí (Laboratorio Central, Nalda S.A., 46132-Almassera (Valencia), Spain): Microstructure of crystalline phases in electrotechnical porcelains; IX European Powder Diffraction Conference, September 2-5, 2004, Prague, Czech Republic, Book of Abstracts, Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, Czech and Slovak Crystallographic Association, vol. 11, no. 1a, 2004, p. 119-120 (poster P32).
 7. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa): Determination of anchoring energy, diamagnetic susceptibility anisotropy and elasticity of some nematics by means of semiempirical method of self-consistent director field; Nonlinear Optics of Liquid and Photorefractive Crystals, October 3-8, 2004, Alushta, Crimea, Ukraine, book of abstracts, p. 27.
 8. Ewa Łakoma, Technologia informacyjna w procesie kształtowania myślenia niedeterministycznego, w: Strykowski W., Skrzydlewski W. (red.) Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Materiały konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji Media a Edukacja, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 2004, www.kompetencje_medialne.wshe.lodz.pl, CD-ROM, 9 stron.

IV) Referat na konferencji krajowej (opublikowany w materiałach)

 1. Piotr Bora, Metody implementacji algorytmów w strukturach FPGA odpornych na ataki poboru mocy, 33 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 14-21.09.2004r., mat. konf. str. 4
 2. Jerzy Gawinecki, Gerhard Kirchner (Univ. Innsbruck), Jarosław Łazuka, Macierz rozwiązań podstawowych mikropolarnej termosprężystości, 33 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 14-21.09.2004r., mat. konf. str. 20
 3. Krystyna Jaworska, Zastosowanie metody fazy stacjonarnej do szacowania ogonów rozkładów wielowymiarowych zmiennych losowych, 33 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 14-21.09.2004r., mat. konf. str. 31
 4. Krzysztof Mańk, Dokładne dystrybuanty statystyk w testach momentów 1. i 2. rzędu, 33 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 14-21.09.2004r., mat. konf. str. 52
 5. Michał Misztal, Błyskawiczna kryptoanaliza z samym szyfrogramem komunikacji szyfrowanej w systemie GSM, 33 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 14-21.09.2004r., mat. konf. str. 56
 6. Józef Rafa, C. Ziółkowski, Wpływ ruchu źródła fali elektromagnetycznej na parametry odbieranego sygnału, 33 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 14-21.09.2004r., mat. konf. str. 75-76
 7. Arkadiusz Szymaniec, Globalne w czasie rozwiązanie zagadnienia początkowego dla nieliniowych równań termodyfuzji w R3, 33 Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 14-21.09.2004r., mat. konf. str. 91
 8. Jerzy Gawinecki, Michał Misztal, e-Europa – Przestępczość komputerowa i zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w aspekcie integracji z UE, IV Krajowej Konferencji pt. „Jakość, normalizacja i kodyfikacja w aspekcie dostaw na rynki NATO i UE”, 30.06.04, Warszawa-Lubiczów, materiały konf., 37-49

V) Autorstwa monografii lub podręcznika akademickiego (wydane w języku kongresowym)

 1. Wojciech Zajączkowski, Global special regular solutions to the Navier-Stokes equations in a cylindrical domain and with boundary slip conditions, Gaguto Series in Math., 2004, stron 188

VI) Autorstwa monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim (innym)

 1. Bohdan Wieprzkowicz, Matematyka, Wyd. WSEiZ, 2004, stron 386
 2. Janusz Szmidt, Michał Misztal, Wstęp do kryptologii, wyd. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, wydanie 3, 2004, stron 248

VII) Podręczniki szkolne

 1. Ewa Łakoma wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2004, Matematyka się liczy, Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres rozszerzony, wraz z obudową internetową, WSiP, Warszawa, 248 stron.
 2. Ewa Łakoma wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2004, Matematyka się liczy, Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, zakres podstawowy, wraz z obudową internetową, WSiP, Warszawa, 168 stron.
 3. Ewa Łakoma wspólnie z W. Zawadowskim i in., 2004, Matematyka się liczy, poradnik dla nauczyciela dla klasy III liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa, 56 stron.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.