2005

2005

I) Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

 1. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Unique global solvability in two-dimensional non-linear thermoelasticity, Mathematical Methods in The Applied Sciences, Vol. 28, 551-592, 2005
 2. Irena Pawłow, Łukasz Bartkowiak, The Cahn-Hilliard-Gurtin system coupled with elasticity, Control and Cybernetics, Vol. 34, No 4, 2005
 3. José M. Amigó (Departament de Geologia, Universitat de Valencia), Francisco J. Serrano (Departament de Geologia, Universitat de Valencia), Marek A. Kojdecki, Joaquín Bastida (Departament de Geologia, Universitat de Valencia), Vicente Esteve (Departament de Química Inorganica i Organica, Universitat Jaume I), Mercedes Reventós (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, Francisco Martí (Laboratorio Central, Nalda S.A.), X-ray diffraction microstructure analysis of mullite, quartz and corundum in porcelain insulators; Journal of European Ceramic Society, Vol. 25 (2005), 1479-1486
 4. Marek Andrzej Kojdecki, Joaquín Bastida (Departamento de Geología, Universidad de Valencia), Pablo Pardo (Departamento de Geología, Universidad de Valencia), Pedro Amorós (Instituto de Ciencia de Materiales, Universidad de Valencia): Crystalline microstructure of sepiolite influenced by grinding; Journal of Applied Crystallography, Vol. 38 (2005), 888-899
 5. Jerzy Kędzierski (IFT WAT), Zbigniew Raszewski (IFT WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Jolanta Rutkowska (IFT WAT), Paweł Perkowski (IFT WAT), Wiktor Piecek (IFT WAT), Jerzy Zieliński (IFT WAT), Emilia Miszczyk (IF, Politechnika Radomska), Ludwika Lipińska (ITME): Optical methods for determining anisotropy of diamagnetic susceptibility and other material parameters of nematics by using cells of varying thickness; Molecular Crystals and Liquid Crystals, Vol. 437 (2005),
 6. Wojciech Zajaczkowski, Long time existence of regular solutions to Navier-Stokes equations in cylindrical domains under boundary slip conditions, Studia Mathematica, 169 (3), 2005, 243-285
 7. Wojciech Zajączkowski, Global regular nonstationary flow for the Navier-Stokes equations in a cylindrical pipe, Topological Methods in Nonlinear Analysis Journal of the Juliusz Schauder Center, Vol. 26, 2005, 221-286
 8. Jerzy Gawinecki, Jarosław Łazuka, Lp – Lq estimates to the solution of the Cauchy problem for partial Differential Equation Describing non-simple thermoelastic materials, PAMM, Proc. Appl. Math. Mech, 5, 2005, 619-620
 9. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Global existence to a three-dimensional non-linear thermoelasticity system arising in shape memory materials, Mathematical Methods in the Applied Sciences, Vol. 28, 2005, 407-442

II) Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym:

 1. Zbigniew Dudek, On the equation associated with bounded paraconcave entropies, Demonstratio Mathematica, Vol. 38, No 2, 2005, 401-411
 2. Jerzy Kędzierski (IFT WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (IFT WAT), Jerzy Zieliński (IFT WAT), Ludwika Lipińska (ITME): Determination of anchoring energy, diamagnetic susceptibility anisotropy and elasticity of some nematics by means of semiempirical method of self-consistent director field, Proc. of SPIE, Vol. 6023, 2005, 6022305-1 – 602305-15
 3. Piotr Kacprzyk, Global existence of solutions of the free boundary problem for the equations of magnetohydrodynamic compressible fluid, Banach Center Publication, Vol. 70, 2005, 105-129
 4. M. Wiegner, Wojciech Zajączkowski, On stability of axially symmetric solutions to Navier-Stokes equations in a cylindrical domain and with boundary slip conditions, Banach Center Publ., Vol. 70, 2005, 251-278
 5. Jerzy Gawinecki, Jarosław Łazuka, Lp – Lq estimates to the solution of the Cauchy problem for partial Differential Equation Describing non-simple thermoelastic materials, PAMM, Proc. Appl. Math. Mech, 5, 2005, 619-620, Book of abstracts, p. 269
 6. Jerzy Gawinecki, Michał Misztal, The Advanced Encryption Standard – standard for the third millennium ?, Proceedings of the IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety, TEHOSS 2005, 28-30.09.2005 Gdańsk, str. 255-260
 7. Krzysztof Mańk, Statistical testing of random numbers and random bit sequences generators, Proceedings of the IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety, TEHOSS 2005, 28-30.09.2005 Gdańsk, str. 269-272
 8. Tomasz Kijko, Applications of Boolean functions in cryptography, Proceedings of the IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety, TEHOSS 2005, 28-30.09.2005 Gdańsk, str. 273-280
 9. Jerzy Gawinecki, Michał Misztal, Międzynarodowa konferencja naukowa w Wojskowej Akademii Technicznej w 100-lecie urodzin Mariana Rejewskiego, Przegląd Historyczno-Wojskowy Nr 5 (210), 2005, 236-252 (wydanie specjalne)
 10. Łukasz Bartkowiak, Irena Pawłow, Problemy separacji faz w stopach sprężystych, XV Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa, 27-30.06.2005r, materiały konf. 373-378
 11. Jerzy Kędzierski (IFT WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (IFT WAT), Jerzy Zieliński (IFT WAT), Emilia Miszczyk (IF Politechnika Radomska): Study of nematic-substrate coupling characteristics and nematic material parameters in dependence on cell thickness by using wedge cells of different cover coatings; 8th European Conference on Liquid Crystals, February 27 - March 4, 2005, Sesto, Italy, poster P58, book of abstracts p. P58
 12. Jerzy Kędzierski (IFT WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (IFT WAT), Jerzy Zieliński (IFT WAT), Jolanta Rutkowska (IFT WAT), Emilia Miszczyk (IF Politechnika Radomska), Ludwika Lipińska (ITME), Jerzy Borycki (Politechnika Radomska): Ageing effects in nematics-substrate coupling characteristics studied by using wedge cells; 16th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), 18-21 September 2005, Stare Jabłonki, Poland, Book of abstracts, p. 126 (referat B42)
 13. Jerzy Kędzierski (IFT WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (IFT WAT), Jerzy Zieliński (IFT WAT), Paweł Perkowski (IFT WAT), Wiktor Piecek (IFT WAT), Emilia Miszczyk (IF Politechnika Radomska): Photo-induced nematics-substrate coupling characteristics studied by using wedge cells; 16th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), 18-21 September 2005, Stare Jabłonki, Poland, Book of abstracts, p. 73 (referat A32)
 14. Jerzy Borycki (Politechnika Radomska), Jerzy Kędzierski (IFT WAT), Marek Andrzej Kojdecki: Polyimides as the photoaligning layers for nematic liquid crystals; 16th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), 18-21 September 2005, Stare Jabłonki, Poland, Book of abstracts, p. 65 (referat A24)

III) Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym

 1. Krystyna Jaworska, Asymptotyka zmiennych losowych o rozkładach eliptycznych, XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 12-20.09.2005, materiały konferencyjne str. 26
 2. Józef Rafa, Cezary Ziółkowski, Wpływ warunków granicznych na fizyczne implikacje matematycznego opisu efektu Dopplera, XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 12-20.09.2005, materiały konferencyjne str. 82
 3. Jarosław Łazuka, Oszacowania Lp – Lq rozwiązania zagadnienia Cauchy’ego dla układu równań różniczkowych cząstkowych opisujących termosprężyste materiały nieproste, XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 12-20.09.2005, materiały konferencyjne str. 108
 4. Krzysztof Mańk, O teście Maurer’a, XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 12-20.09.2005, materiały konferencyjne str. 109
 5. Tomasz Kijko, Symetryczne względem cyklicznego przesunięcia argumentów funkcje boolowskie o nieparzystej liczbie zmiennych, XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 12-20.09.2005, materiały konferencyjne str. 110
 6. Jerzy Gawinecki, Michał Misztal, AES – standard na trzecie milenium?, XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 12-20.09.2005, materiały konferencyjne str. 111
 7. Jerzy Gawinecki, Michał Misztal, Międzynarodowa konferencja naukowa w Wojskowej Akademii Technicznej w 100-lecie urodzin Mariana Rejewskiego, Przegląd Historyczno-Wojskowy Nr 5 (210), 2005,

IV) Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim:

 1. Wojciech Zajączkowski, Global special regular solutions to the Navier-Stokes equations in axially symmetric domains under boundary slip conditions, Dissertationes Mathematicae, No 432, 2005

V) Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim:

 1. Ewa Łakoma, The Role of Information Technology in the Process of Developing Probabilistic Thinking, w: Olivero F., Sutherland R. (eds), Visions of Mathematics Education: Embedding Technology in Learning, University of Bristol Publ., 2005, Vol.2, s. 113-120

VI) Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim :

 1. Lucjan Kowalski, Statystyka, wyd. Bel Studio Sp. z o o., wydanie 3 rozszerzone, 2005, 360 stron
 2. Lucjan Kowalski, Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną, wyd. Bel Studio Sp. z o o , wydanie II rozszerzone, 2005, stron 200

VII) Podręczniki szkolne

 1. Ewa Łakoma wspólnie z W. Zawadowskim i in,, Matematyka 2001, podręcznik wraz z płytą CD-ROM dla klasy IV szkoły podstawowej, wydanie zmienione, WSiP, Warszawa 2005, 240 stron.
 2. Ewa Łakoma wspólnie z W. Zawadowskim i in,, Matematyka 2001, zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej, część I, wydanie zmienione, WSiP, Warszawa 2005, 96 stron.
 3. Ewa Łakoma wspólnie z W. Zawadowskim i in,, Matematyka 2001, zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej, część II, wydanie zmienione, WSiP, Warszawa 2005, 96 stron.
 4. Ewa Łakoma wspólnie z W. Zawadowskim i in,, Matematyka 2001, zbiór zadań dla klasy IV szkoły podstawowej, wydanie zmienione, WSiP, Warszawa 2005, 90 stron.
 5. Ewa Łakoma wspólnie z W. Zawadowskim i in (tłumaczenie z języka angielskiego), Ziarenka matematyczne, wydawca SNM, Bielsko-Biała 2005, 34 strony.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.