2007

2007

I) Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

 1. Jerzy Gawinecki, Beata Sikorska. Gen Nakamura, Józef Rafa, Mathematical and physical interpretation of the solution to the initial-boundary value problem in linear hyperbolic thermoelasticity theory, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, ZAMM 87 , No 10 (2007), p. 715-746
 2. Shuji Yoshikawa, Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Quasi-linear thermoelasticity system arising in shape memory materials, SIAM Journal on Mathematical Analysis Society for Industrial and Applied Mathematics, , Vol. 38, No 6, 2007, pp.1733-1759
 3. Wojciech Zajączkowski, Global axially symmetric solutions with large swirl to the Navier-Stokes equations, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Journal of the Juliusz Schauder Center, Vol 29, 2007, pp. 295-331
 4. Marek Andrzej Kojdecki, Esther Ruiz de Sola (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), Francisco Javier Serrano (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), Estefanía Delgado-Pinar (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), María Mercedes Reventós (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), Vicente José Esteve (Departament de Química Inorganica i Organica, Universitat Jaume I, Ap. 224, 12080 Castelló, Spain), José María Amigó (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), Javier Alarcón (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain): Microstructural evolution of mullites formed from heated single-phase gels; Journal of Applied Crystallography 40 (2007), 260-276.
 5. Pablo Pardo (Departamento de Geología, Universidad de Valencia, 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Joaquín Bastida (Departamento de Geología, Universidad de Valencia, 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Marek Andrzej Kojdecki, Rafael Ibanez (Instituto de Ciencia de Materiales, Universidad de Valencia, 46980 Paterna, Valencia, Spain), Marek Zbik (Ian Wark Research Institute, University of South Australia, Mawson Lakes, South Australia 5095): X-ray diffraction line broadening in dry grinding of kaolinites; Zeitschrift für Kristallographie Supplement 26 (2007), 549-554.
 6. Marek Andrzej Kojdecki, Witold Mielcarek (Instytut Elektrotechniki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 50-950 Wrocław), Krystyna Prociów (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Joanna Warycha (Instytut Elektrotechniki, Wrocław): Crystalline Microstructure of Zinc Oxide Powder Sintered into Varistor Body; Solid State Phenomena 130 (2007), 237-240.
 7. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT): Fréedericksz transitions in nematic liquid crystals as boundary eigenvalue problems; Phase Transitions 80 (2007), 675-685.
 8. Esther Ruiz de Sola (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), Francisco Javier Serrano (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), Estefanía Delgado-Pinar (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), María Mercedes Reventós (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100-Burjassot, Spain), Ana Isabel Pardo (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), Marek Andrzej Kojdecki, José María Amigó (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), Javier Alarcón (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain): Solubility and microstructural development of TiO2-containing 3Al2O3.2SiO2 and 2Al2O3.SiO2 mullites obtained from single-phase gels; Journal of European Ceramic Society 27 (2007), 2647-2654.

II) Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym:

 1. Cezary Ziółkowski, Józef Rafa, Jan. M. Kelner, Przestrzenno-częstotliwościowe uwarunkowania lokalizacji źródeł fal radiowych wykorzystującej efekt Dopplera, Biul. WAT, Vol. LVI, Nr 3, 2007, str. 7-20
 2. Piotr Kacprzyk, Free boundary problem for the equations of magnetohydrodynamic incompressible viscous fluid, Applicationes Mathematicae, 34, 1, 2007 pp. 75-95
 3. Piotr Kacprzyk, Global regular nonstationary flow for the Navier-Stokes equations in a cylindrical pipe, Applicationes Mathematicae, 34, 3, 2007 pp. 289-307
 4. Wojciech Zajączkowski, Existence of solutions to the nonstationary stokes system in in a domain with a distinguished axis, Part 1. Existence near the axis in 2d., Applications Mathematicae, Vol. 34, No 2, 2007, pp. 121-141
 5. Wojciech Zajączkowski, Existence of solutions to the nonstationary stokes system in , in a domain with a distinguished axis, Part 2. Estimate in the 3d case., Applications Mathematicae, Vol. 34, No 2, 2007, pp. 143-167
 6. Zenon Kosowski, Unique Global Solvability of 1D Fried-Gurtin Model, Applicationes Mathematicae 34, 3, 2007, pp. 269-288
 7. Marian Brzeziński, Jarosław Łazuka, Michał Misztal, Model analityczny systemu logistycznego przedsiębiorstwa, Systemy Logistyczne Wojsk Nr 33, str. 31-40
 8. Marian Brzeziński, Jarosław Łazuka, Michał Misztal, Teoriomnogościowy model systemu logistycznego, Systemy Logistyczne Wojsk Nr 33, str. 23-30
 9. Wacław Borkowski, Józef Rafa, Stanisław Dobrociński, Elementary terms related to propagation of elastic waves with discrete description of the body, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 14, No 1, 2007, str. 63-100
 10. Józef Rafa, Mirosław Graczyk, The selected problems of multi-layer pavements modelling in design and diagnostics, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 14, No 1, 2007, str. 207-218
 11. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jolanta Rutkowska (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska), Ludwika Lipińska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa), Jerzy Borycki (Wydział Chemii, Politechnika Radomska): Ageing effects in nematics-substrate coupling characteristics studied by using wedge cells; 16th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), 18-21 September 2005, Stare Jabłonki, Poland, Conference Proceedings (ISBN: 978-83-89399-47-2), 2007, 335-340.
 12. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Paweł Perkowski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Wiktor Piecek (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska): Photo-induced nematics-substrate coupling characteristics studied by using wedge cells; 16th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), 18-21 September 2005, Stare Jabłonki, Poland, Conference Proceedings (ISBN: 978-83-89399-47-2), 2007, 265-270.
 13. Jerzy Borycki (Wydział Chemii, Politechnika Radomska), Marcin Kostrzewa (Wydział Chemii, Politechnika Radomska), Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki: Polyimides as photo-induced aligning layers for nematic liquid crystals; 16th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), 18-21 September 2005, Stare Jabłonki, Poland, Conference Proceedings (ISBN: 978-83-89399-47-2), 2007, 235-239.
 14. Mateusz Pasternak, Józef Rafa, Analytical model of SAW gas sensor with viscoelastic layer, IEEE Computer Society, 2007 International Conference on Sensor Technologies and Applications, str. 1-4
 15. Jerzy Gawinecki, Józef Rafa: Physical aspects of mathematical description of the Doppler effect, 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Zurich, 15-21.07.2007r., Abstract for ICIAM 07, str. 78;
 16. Jerzy Gawinecki, Jarosław Łazuka, Józef Rafa: Mathematical and physical aspect of the solution of the Cauchy problem to the system of equation describing nonlocal model of propagation of heat with finite speed, 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Zurich, 15-21.07.2007r., Abstract for ICIAM 07, str. 84-85
 17. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jolanta Rutkowska (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Wiktor Piecek (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Paweł Perkowski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska): Study of nematics elastic constants and nematics-substrate coupling characteristics in dependence on cell thickness; 17th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), 17-22 September 2007, Augustów, Poland, Programme and abstracts, p. 130 (referat D15). (w ramach pracy badawczej N507(T08A))
 18. Guillermo Cozzi (Servicio Geológico Minero Argentino, Av. Julio Argentino Roca 651 P.B. (C1067ABB) Capital Federal, Buenos Aires, Argentina), Joaquín Bastida (Departamento de Geologia, Universidad de Valencia. 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Ángel Álvarez Larena (Universidad Autónoma de Barcelona, Servicio de Difracción de Rayos X, Facultad Ciencias, 08071-Bellaterra, Cerdanyola del Valles, Barcelona, Spain), Marek Andrzej Kojdecki, Pablo Pardo (Instituto de Ciencia de Materiales. Universidad de Valencia. 46980 Paterna, Valencia, Spain): Apparent 001 crystallite size of kaolinites in bauxites of the Cantaperdius Fm. (NE Spain); Size-Strain V Diffraction Analysis of the Microstructure of Materials, October 7-9, 2007, Garmisch-Partenkirchen, Germany, Abstracts, 67-68 (poster LBA_P_5).
 19. Ángel Sanz (Departamento de Geologia, Universidad de Valencia. 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Joaquín Bastida (Departamento de Geologia, Universidad de Valencia. 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Marek Andrzej Kojdecki, Ángel Caballero (Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Universidad Autónoma de Madrid, Spain), Francisco Javier Serrano (Departamento de Geologia, Universidad de Valencia. 46100 Burjasot, Valencia, Spain): Crystallite size and shape of mullite in triaxial porcelain; Size-Strain V - Diffraction Analysis of the Microstructure of Materials, October 7-9, 2007, Garmisch-Partenkirchen, Germany, Abstracts, 81-82 (poster LBA_P_13).

III) Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym

 1. Witold Mielcarek (Instytut Elektrotechniki Oddział Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 50-950 Wrocław), Krystyna Prociów (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Joanna Warycha (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Marek Andrzej Kojdecki: Pomiary funkcji poszerzenia aparaturowego; 49 Konwersatorium Krystalograficzne, 28-29 czerwca 2007, Wrocław, streszczenie w materiałach konferencji na str. 129-130 (referat A54).
 2. K Jaworska, Modelling of short term interest rate based on fractional relaxation equation, 3 Ogólnopolskie Sympozjum Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Wrocław 22-24.11.2007, materialy konferencyjne str. 10-11
 3. Jerzy Gawinecki, Mathematical aspects of the initial-boundary value problems in nonlinear thermoelasticity of simple and non-simple materials, 36 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane, 11-18.09.2007, materiały konf. str. 34
 4. Jarosław Łazuka, Oszacowania typu L1 - L? rozwiązania zagadnienia początkowego dla niejednorodnego równania płyty, 36 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane, 11-18.09.2007, materiały konf. str. 63
 5. Jerzy Gawinecki, Michał Misztal, Kryptograficzne funkcje skrótu – aktualny stan badań, 36 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane, 11-18.09.2007, materiały konf. str. 35
 6. Piotr Bora, Możliwości implementacyjne wybranych algorytmów strumieniowych trzeciej fazy projektu ECRYPT, 36 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane, 11-18.09.2007, materiały konf. str. 13
 7. L. Kowalski, Optymalizacja użyteczności portfela z wielowartościową stopą zwrotu, 36 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane, 11-18.09.2007, materiały konf. 56
 8. Krzysztof Mańk, Gdy testy badają to samo, 36 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane, 11-18.09.2007, materiały konf. str. 66
 9. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT): Przejścia Fréedericksza i ich rola w wyznaczaniu stałych materiałowych ciekłych kryształów; V Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej", 3-6 czerwca 2007, Dom Pracy Twórczej "Reymontówka", Chlewiska k/Siedlec, jednostronicowe streszczenie referatu w zbiorze streszczeń. (w ramach pracy badawczej N507(T08A))

IV) Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim:

 1. E. Łakoma, Learning mathematical modelling – from the perspective of probability and statistics education, w: Blum W., Galbraith P., Henn H.W., Niss M. (eds), Modelling and applications in mathematics education, the 14th ICMI Study, Springer, New York 2007, s. 387-394, ISBN: 13:978-0-387-29820-7.
 2. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Regular weak solutions to 3d Cahn-Hilliard system in elastic solids, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Supplement 2007, p.824-833 in: Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Ed. B. Belinskiy, Kunquan Lan, Xin Lu, A. Miranville, R. Shivaji

V) Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim :

 1. Marek Cieciura, Janusz Zacharski, „Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym”, Wyd. VIZJA PRESS&IT Sp. z o o., Warszawa 2007, stron 598.

VI) Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim:

 1. E. Łakoma, Edukacja matematyczna a proces kształtowania kompetencji medialnych w społeczeństwie wiedzy, w: Siemieniecki B. (red.), Manipulacja – media – edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 483-491, ISBN: 978-83-7441-579-8.
 2. E. Łakoma, Rola technologii informacyjnej w edukacji matematycznej społeczeństwa wiedzy, w: Siemieniecka D., Siemińska-Łosko A. (red.), Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 19-30, ISBN: 978-83-7441-696-2.
 3. E. Łakoma, Edukacja matematyczna w społeczeństwie wiedzy, w: Kozielska M. (red.), Edukacja dla społeczeństwa wiedzy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 180-195, ISBN: 978-83-7441-800-3.
 4. E. Łakoma, Multimedia w kształceniu matematycznym na poziomie akademickim, w: Wenta K., Perzycka E. (red.), Pedagogika informacyjna – Neomedia w dydaktyce i działaniach wychowawczo-opiekuńczych, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 137-144, ISBN: 978-83-751805-5-8.
 5. E. Łakoma, Technologia informacyjna w edukacji matematycznej – z perspektywy samokształcenia ustawicznego społeczeństwa wiedzy, w: Perzycka E., Stachura A. red., Pedagogika informacyjna – media w kształceniu ustawicznym, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 267-281, ISBN: 978-83-751805-4-1.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.