2009

2009

I) Autorstwo publikacji w czasopiśmie wyróżnionym w JCR według listy A ministra właściwego do spraw nauki

 1. Marek Andrzej Kojdecki, Esther Ruiz de Sola, Francisco Javier Serrano, José María Amigó, Javier Alarcón, Comparative X-ray diffraction study of crystalline microstructure of tetragonal and monoclinic vanadium - zirconium dioxide solid solutions produced from gel precursors, Journal of Applied Crystallography, 42, 2009, pp. 198-210 poz. 4054.
 2. Pablo Pardo, Joaquín Basitda, Francisco J. Serrano, Tafael Ibánez (Universytet Walencki), Marek Kojdecki, X-ray diffraction line-broadening study on two vibrating, gry-milling procedures in kaolinites, Clays and Clay Minerals, Vol. 57, No 1, pp. 25-34, 2009 poz. 1611
 3. Shuji Toshikawa (Ube National College of Technology), Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, A quasilinear thermoviscoelastic system for shape mempry alloys with temperature dependent specific heat, Communications on Pure and Applied Analysis, Vol. 8, No 3, pp. 1093-1115, 2009
 4. Wojciech Zajączkowski, Z. Banach, W. Larecki, Stability analysis of phonon transport equation derived via the Chapman-Enskoo method and transformation of variables, Physical Review E, 80 (4), 2009, pp. 41114-41128 poz. 6638
 5. Włodzimierz Domański, Andrew N. Norris (Rutgers University), Degenerate weakly nonlinear elastic plane waves, International Journal of Non-Linear Mechanics, 44, 2009, pp.486-493
 6. Włodzimierz Domański, Propagation and interaction of nonlinear elastic plane waves in soft solids, International Journal of Non-Linear Mechanics, 44, 2009, pp. 494-498 poz. 3727
 7. Marek Kojdecki, Jerzy Kędzierski, Zbigniew Raszewski, Comments on free elastic energy for uniaxial nematic liquid crystals, Liquid Crystals, Vol. 36, Issue 5, 2009, pp. 549-556
 8. Guillermo Cozzi (Servicio Geologico Minero Argentino), Joaquín Bastida (Universidad de Valencia) Ángel Álvarez Larena (Universidad Autónoma de Barcelona), Marek Andrzej Kojdecki, Pablo Pardo ( Universidad de Valencia), Crystallite size of kaolinites as indicator of different geochemical types of bauxite, Zeitschrift für Kristallographie Suppl., No 30, pp. 441-446, 2009 poz. 8187
 9. Ángel Sanz (Universidad de Valencia), Joaquín Bastida (Universidad de Valencia), Marek Andrzej Kojdecki, Ángel Caballero (Universidad Autónoma de Madrid), Francisco Javier Serrano (Universidad de Valencia), Evolution of size and shape of mullite crystallites in triaxial porcelains, Zeitschrift für Kristallographie, Suppl., No 30, pp. 435-440, 2009 poz. 8187
 10. Marek Kojdecki, W. Mielcarek, K. Prociów, J. Warycha (Instytut Elektrotechniki, Wroclaw), Comparison of two standards for powder X-ray diffractometry, Zeitschrift für Kristallographie, Suppl., No 30, pp. 183-188, 2009 poz. 8187
 11. K. Pileckas, W. Zajączkowski, Global solvability of the Cauchy problem for the Navier-Stokes equation I R-3 some class of initial data, Mathematische Zeitschrift, 260 (2), 2008, pp. 305-327 (nie uwzględniono w 2008) poz. 5762
 12. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Weak solutions to 3-D Cahn-Hilliard system in elastic solids, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Vol. 32 (2), pp. 347-377, 2008 poz. 7875
 13. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Global regular solutions to Cahn-Hilliard system coupled with viscoelasticity, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 32 (17), 2009, pp. 2197-2242
 14. K. Pileckas, W. Zajączkowski, Global solvability for a large flux of a three-dimensional time-dependent Navier-Stokes problem in a straight cylinder, Mathematical Methods in the Applied Sciences, Vol. 31, No 13, 2008, pp. 1607-1633 poz. 5744
 15. Ewa Zadrzyńska, Wojciech Zajączkowski, Global regular solutions with large swirl to the Navier-Stokes equations in cylinder, Journal of Mathematical Fluid Mechanics, 11 (1), 2009, pp.126-169
 16. Wojciech Zajączkowski, Global regular solutions to the Navier-Stokes equations in an axially symmetric domains, Topological Methods in Nonlinear Analysis, 33 (2), 2009, pp. 233-274
 17. Jerzy Kedzierski (IF WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (IF WAT), Jolanta Rutkowska (IF WAT), Jerzy Zieliński (IF WAT), Emilia Miszczyk (Inst. Fizyki, Politechnika Radomska), Experimental Study of anchoring characteristics and spay-bend surface elasticity of nematics with using non-twisted nematic cells, Molecular Crystals and Liquid Crystals, Vol. 512, pp. 109-123, 2009 poz. 5966

II) Autorstwo publikacji w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub krajowym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki na liście B

 1. Wojciech Zajączkowski, Existence of solutions to the (rot, div) – system in L2 weighted spaces, Applicationes Mathematicae, 36 (1), 2009, pp. 83-106 poz. 127
 2. Bernard Nowakowski, W. Zajączkowski, Global existence of solutions to Navier-Stokes equations in cylindrical domains, Applicationes Mathematicae, 36, 2, 2009, pp. 169-182, poz. 127
 3. Bernard Nowakowski, W. Zajączkowski, Global attractor for Navier-Stokes equations in cylindrical domains, Applicationes Mathematicae, 36, 2, 2009, pp. 183-69-194, poz. 127
 4. Piotr Kacprzyk, Global existence for the inflow-outflow problem for the Navier-Stokes equations in a cylinder, Applicationes Mathematicae, 36, 2, 2009, pp. 195-212, poz. 127
 5. Adam Kubica, The Dirchlet problem in weighted spaces on dihedral domain, Nonlocal and abstract parabolic equations and their applications, Banach Center Publications, Vol. 86, 2009,
 6. pp. 207-222 poz. 188
 7. Marian Brzeziński, Jarosław Łazuka, Michal Misztal, Agnieszka Gawinecka, Analityczny model kosztów systemu logistycznego przedsiębiorstwa, Logistyka Nr 2, 2009, s. 1-8 poz. 600 -.
 8. Wojciech Zajączkowski, Large time existence of solutions to NSE in axially symmetric domais with inflow and outflow, Funciones Et Approximatio Commentarii Mathematici, 40 (2), 2009, pp. 209-250 poz. 417

III) Autorstwo rozdziału monografii w języku angielskim lub podstawowym dla danej dziedziny

 1. Włodzimierz Domański, Third order nonlinear effects in plane waves in soft solids, Proseedings of Meetings on Acoustics, vol. 7, 2009, pp.045006-045019

IV) Autorstwo monografii w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dal danej dziedziny

 1. Adam Kubica, Rozprawa doktorska, Modelowe zagadnienia eliptyczne i paraboliczne w przestrzeniach wagowych, wyd. Politechnika Warszawska, str. 147, 2008

V) Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dal danej dziedziny

 1. E. Łakoma, Konstruktywistyczno-kognitywistyczne koncepcje edukacji matematycznej, w: Siemieniecka D. (red.), Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 21- 33, ISBN: 978-83-7611-251-0.

VI) Autorstwo artykułów oraz naukowych referatów konferencyjnych opublikowanych odpowiednio w czasopismach lub materiałach konferencyjnych nie wymienionych w wykazie ministra właściwego do spraw nauki

 1. E. Zadrzyńska, W. Zajączkowski, The Cauchy-Dirichlet problem for the heat equation in basov spaces, Journal of Mathematical Sciences, 152 (5), 2009, pp. 638-673
 2. Wojciech Zajączkowski, Special global regular solutions to the Navier-Stokes equations, Zapiski Naucznych Seminarow, POMI, 362, 2008, pp. 120-152
 3. Wojciech Zajaczkowski, Special global regular solutions to the Navier-Stokes equations, Journal of Mathematical Sciences, 159 (4), 2009, pp. 452-471

VII) Publikacje konferencji międzynarodowych

 1. Marek Kojdecki, Second discreapancy principle as parameter choice rule for Tikhonov regularization of linear operator equations and its application to solving convolution integral equation, International Scientific Conference “Integral Equations – 2009”, Kijów 26-29.01.2009, materiały konferencyjne str. 12-14
 2. Marian Brzeziński, Jarosław Łazuka, Michal Misztal, Agnieszka Gawinecka, Analityczny model kosztów systemu logistycznego przedsiębiorstwa, III Międzynarodowa Konferencja Logistyki Stosowanej, Rynia maj 2009, materiały konferencyjne str. 95
 3. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Kelvin-Voigt type thermoviscoelastic system. Existence of regular solutions, konferencja "Nonlinear Evolution Equations and Mathematical Modeling", Kyoto University, Japonia 20-23.10.2009, materiały konf. Research Institute for Mathematicval Sciences, str. 36-38
 4. Marek Grądzki, Fast implementation of MASH hash function family, Western European Workshop on Research in Cryptology, Graz University of Technology, Austria, 7-11.07.2009, materiały konf. str. 107-109
 5. Włodzimierz Domański, Propagation and Interaction of Weakly Non-linear Elastic Plane Waves Along Acoustic Axes, 7th EUTOMECH Solid Mechanics Conference, Lizbona, Portugalia 6-11.09.2009, mater. konf. str. 95
 6. Włodzimierz Domański, Propagation and Interaction of Nonlinear Elastic Plane Waves in Soft Solids, XIV International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials, Lizbona, Portugalia 31.05. – 6.06.2009, Abstract , 2 str.
 7. Mirosław Graczyk, Józef Rafa, Wybrane aspekty zachowania nawierzchni podatnych w modelach materiałów termolepkospreżystych, II International Conference Environmentally Friendly Roads, 15-16.10.2009, materiały konf. wersja elektroniczna

VIII) Publikacje konferencji krajowych

 1. Marek Kojdecki, O swobodnej energii sprężystości nematycznych ciekłych kryształów”, VI Ogólnopolska Konferencja „Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych”, Chlewiska, 14-18.06.2009, streszczenie – 1 str.
 2. J. Kędzierski, Z. Raszewski (IF WAT), M. Kojdecki, E. Kruszelnicki-Nowinowski (Politechnika Radomska), Determination of ordinary and extraordinary refractive indices of Nematics by using wedge cell, XVIII Conference on Liquid Crystals, 14-18.09. 2009 Augustów, Abstract str. C-8
 3. Jarosław Łazuka, O rozwiązalności zagadnień Cauchy’ego dla nieliniowych równań opisujących termosprężyste materiały nieproste, 38 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 8-15.09.2009, materiały konferencyjne str. 44
 4. Wojciech Zajączkowski, Globalne regularne rozwiązania równań Naviera-Stokesa, 38 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 8-15.09.2009, materiały konferencyjne str. 81
 5. Michał Miształ, Nowe funkcje skrótu w konkursie SHA-3, 38 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 8-15.09.2009, materiały konferencyjne str. 46
 6. Łukasz Dzieł, Analiza możliwości implementacji algorytmu NLSv2 w strukturach programowalnych, 38 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 8-15.09.2009, materiały konferencyjne str. 19
 7. Mateusz Buczek, Analiza bezpieczeństwa szyfrów w oparciu o twierdzenia Luby-Rackoff'a, 38 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 8-15.09.2009, materiały konferencyjne str. 9
 8. Michał Glet, Analiza metod projektowania funkcji skrótu oraz możliwości zastosowania w projekcie przekształceń trójkątnych, 38 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 8-15.09.2009, materiały konferencyjne str. 22
 9. Piotr Bora, Tomasz Kijko, System klucza publicznego oparty na krzywych eliptycznych, 38 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 8-15.09.2009, materiały konferencyjne str. 5
 10. Krystyna Jaworska, Rentier strategy of optimal consumption, Fourth Polish Sympsium on Econo- and Sciophysicsm FENS 2009, Rzeszów 6-10.05.2009, materiały konf. str.9

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.