2010

2010

I) Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

 1. J. Kędzierski, Z. Raszewski, M.A. Kojdecki, E. Kruszelnicki-Nowinowski, P. Perkowski, W. Piecek, E. Miszczyk,, J. Zieliński, P. Morawiak, K. Ogrodnik, Determination of ordinary and extraordinary refractive indices of nematic liquid crystals by using wedge cells; Opto-Electronics Review 18, 2, (2010), 214–218. Poz. 6705.
 2. A. Kawalec, M. Kojdecki, B. Wajszczyk, Determination of electromagnetic emitter position from passive radar bearings as linear least squares problem, Acta Physica Polonica A, 118 (6), 2010, pp. 1171-1173 poz. 126
 3. R. Antkiewicz, A. Gąsecki, A. Najgebauer, D. Pierzchała, Z. Tarapata, Stochastic PERT and CAST Logic Approach for Computer Support of Complex Operation Planning, Lecture Notes In Computer Science, Vol. 6148, 2010, pp. 159-173 poz. 5853

II) Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub krajowym wymienionym w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia

 1. P. Kacprzyk, Global attactor for the Navier-Stokes equations in a cylindrical pipe, Annales Polonici Mathematici, 37, 3, 2010, pp. 201-217 poz. 133
 2. I. Pawłow, W. Zajączkowski, Long time behaviour of a Cahn-Hilliard system coupled with viscoelasticity, Annales Polonici Mathematici, 98, 1, 2010, pp. 1 – 21 poz. 133
 3. P. Kacprzyk, Regularity properties of the attractor to the Navier-Stokes equations, Applicationes Mathematicae, 37, 3, 2010 pp. 341-351 poz. 166
 4. Arkadiusz Szymaniec, Lp - Lq time decay estimates for the solution of the linear partial differential equations of thermodiffusion, Applicationes Mathematicae, 37, 2, 2010, pp. 143-170 166
 5. Arkadiusz Szymaniec, Global solution to the Cauchy problem to the nonlinear termodiffusion in a solid body, Applicationes Mathematicae, 37,4, 2010, pp.437-458 166
 6. J. Rafa, M. Graczyk, Wybrane aspekty zachowania się nawierzchni podatnych w modelach materiałów termolepkosprężystych, Drogi I Mosty, Nr 2, 2010 str. 5-16 398

III) Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych

 1. Jerzy Gawinecki, Józef Rafa, Jarosław Łazuka, Lp - Lq –time decay estimate to the solution of the Cauchy problem of the system of equations describing nonlocal model of the termoviscoelastic body, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics (PAMM), Vol. 9, Issue 1, 2009, pp.511-512 poz. 1782
 2. J. Gawinecki, J. Łazuka, J. Rafa, Mathematical and physical aspects of the solution to the Lamb's problem for nonlocal visco-termo-elastic medium, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics (PAMM), 10, pp. 367-368, 2010 poz. 1782

IV) Autorstwo podręcznika w j. polskim

 1. Jerzy Gawinecki, Matematyka dla ekonomistów, wyd. WSPiH, Warszawa 2010, s. 503 (wydanie rozszerzone) ISBN 978-83-60694-25-1

V) Autorstwo rozdziału w monografii w j. angielskim

 1. I. Pawłow-Niezgódka, W. Zajączkowski, Quasilinear thermoviscoelastic systems. Large time regular solutions, in: Nonlinear evolution equations and mathematical modelling, RIMS Kokyuroku 1693, edited by Toyohiko Aiki, Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japonia, czerwiec 2010, pp. 151-167 ISSN 1880-2818

VI) Autorstwo rozdziału w monografii w j. polskim

 1. J. Szmidt, M. Grądzki, Atak na certyfikaty stron www, praca zbiorowa: Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, "Podpis elektroniczny i biometryczne metody identyfikacji", Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7520-042-3, str. 125-136
 2. M. Buczek, Analiza bezpieczeństwa szyfrów w oparciu o twierdzenie Luby-Rackoffa, praca zbiorowa: Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, "Podpis elektroniczny i biometryczne metody identyfikacji", Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7520-042-3, str. 137-148
 3. M. Glet, Analiza metod projektowania funkcji skrótu oraz możliwości zastosowania w projekcie przekształceń trójkątnych, praca zbiorowa: Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, "Podpis elektroniczny i biometryczne metody identyfikacji", Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7520-042-3, str. 149-164
 4. P. Mroczkowski, J. Szmidt, The cube attack in the algebraic cryptanalysis of CTC2. Konferencja: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies, Wydawnictwo: WAT, Warsaw 2010, ISBN 978-83-61486-70-1 strony 339-551
 5. E. Łakoma, Multimedia w kształceniu matematycznym na poziomie akademickim, w: Wenta K.,Perzycka E. (red.), Edukacja informacyjna – Neomedia w społeczeństwie wiedzy, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 153-158, ISBN 978-83-751818-0-7 (wydane w roku 2010).

VII) Publikacje w materiałach konferencyjnych konferencji krajowych:

 1. P. Bora, T. Kijko, Koprocesor klucza publicznego dla systemów wykorzystujących teorię krzywych eliptycznych, materiały konferencyjne str.6, Konferencja "Metody biometryczne i kryptograficzne w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa", Warszawa 7.05.2010
 2. P. Bora, T. Kijko, Implementacja sprzętowa koprocesora systemu klucza publicznego opartego na krzywych eliptycznych, materiały konferencyjne str. 12, 39 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 6-14.09.2010
 3. Ł. Dzieł, Atak poboru mocy na niektóre implementacje sprzętowe pewnej klasy algorytmów kryptograficznych, materiały konferencyjne str. 20, 39 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane, 6-14.09.2010
 4. J. Gawinecki, Zagrożenia w cyberprzestrzeni, materiały konferencyjne str. 4, Konferencja "Metody biometryczne i kryptograficzne w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa", Warszawa 7.05.2010
 5. J. H. Kołakowski, J. Łazuka, Oszacowania typu Hs rozwiązania zagadnienia Cauchy'ego dla liniowego układu równań nieklasycznej termosprężystości materiałów nieprostych, materiały konferencyjne str. 37, 39 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 6-14.09.2010
 6. K. Mańk, Testowanie losowości - ciekawe przypadki, materiały konferencyjne str. 7, Konferencja "Metody biometryczne i kryptograficzne w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa", Warszawa 7.05.2010
 7. K. Mańk, Zbieranie entropii, materiały konferencyjne str. 46-7, 39 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane 6-14.09.2010
 8. M. Misztal, Nowe funkcje skrótu w konkursie SHA-3, materiały konferencyjne str.7, Konferencja "Metody biometryczne i kryptograficzne w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa", Warszawa 7.05.2010
 9. I. Pawłow, W.M. Zajaczkowski, Kelvin-Voigy type thermoviscoelastic system. Existence of regular solutions, konferencja "Regularity Aspects of PDEs", Bedlewo 5-11.09.2010, materiały konferencyjne, streszczenie str. 15

VIII) Publikacje w materiałach konferencyjnych konferencji zagranicznych:

 1. J. Gawinecki, J. Rafa, Forming of the waves with strong discontinuity in thermoelasticity, materialy konferencyjne str. 57, „Seventh International Symposium on Impact Engineering”, Warszawa 4-7.07.2010
 2. Marek Andrzej Kojdecki: Second discrepancy principle as criterion for choosing parameter in Tikhonov’s regularisation of linear operator equations; 5th International Conference “Inverse Problems: Modeling and Simulation”, 24-29 May 2010, Antalya, Turkey, Abstracts, p. 175-176 (oral presentation).[
 3. José María Amigó, Noemí Montoya), Francisco Javier Serrano, José Luis Pizarro, María Mercedes Reventós, Marek Andrzej Kojdecki and Javier Alarcón, Structure refinement and microstructure of synthetic hexagonal magnesium-cobalt cordierite solid solutions by X-ray powder diffraction; 2nd Meeting of the Italian and Spanish Crystallographic Associations (MISCA II) 30 June – 3 July 2010, Oviedo, Spain, Abstracts, 1 page (oral presentation I-MS3, J.M. Amigó).
 4. Emilia Miszczyk, Zbigniew Raszewski, Jerzy Kędzierski, Edward Nowinowski-Kruszelnicki, Marek A. Kojdecki, Paweł Perkowski,, Wiktor Piecek and Marek Olifierczuk, Interference method for determination of dispersion of refractive indices of liquid crystals; 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Kraków, Poland, Abstracts, 1 page (poster P-1.87).
 5. Jerzy Kędzierski, Zbigniew Raszewski Edward Nowinowski-Kruszelnicki, Marek A. Kojdecki, Wiktor Piecek, Paweł Perkowski and Emilia Miszczyk, Composite method for measurement of splay, twist and bend nematic elastic constants by use of single special in-plane-switched cell; 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Kraków, Poland, Abstracts, 1 page (poster P-1.88).
 6. Joaquín Bastida, Ángel Sanz, Marek Andrzej Kojdecki, Ángel Caballero, Influence of quartz particle size of triaxial compositions on mullite formation in the obtained porcelains; 12th European Powder Diffraction Conference, 27–30 August 2010, Darmstadt, Germany, Abstracts, 1 page (poster MS10-P06).
 7. José Vicente Clausell, Joaquín Bastida, Marek Andrzej Kojdecki, Pablo Pardo, Crystal growth mechanism of kaolinites deduced from crystallite size distribution; 12th European Powder Diffraction Conference, 27–30 August 2010, Darmstadt, Germany, Abstracts, 1 page (poster MS10-P09).
 8. Marek Andrzej Kojdecki, Ángel Miguel López Buendía, Joaquín Bastida, María Mar Urquiola, X-ray diffraction microstructural analysis in pyrites of peats from Moncófar marsh (Castellon, Spain); 12th European Powder Diffraction Conference, 27–30 August 2010, Darmstadt, Germany, Abstracts, 1 page (poster MS10-P11).
 9. Pablo Pardo,, Francisco Javier Huertas, Marek Andrzej Kojdecki, Joaquín Bastida, Crystallite size evolution in hydrotermal formation of kaolinite; 12th European Powder Diffraction Conference, 27–30 August 2010, Darmstadt, Germany, Abstracts, 1 page (poster MS10-P15).
 10. I. Pawlow, W. Zajączkowski, Sixth order Cahn-Hilliard type equation, 8th AIMS International conference on dynamical systems, differential equations and applications, 25-28.05.2010, Drezno, materiały konferencyjne str. 31

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.