Seminarium instytutu

P L A N

SEMINARIÓW I KONWERSATORIÓW

INSTYTUTU MATEMATYKI I KRYPTOLOGII

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

poniedziałki (M), sala 203/65 w godzinach 13:30-15:00,

środy (K), sala 087/100 w godzinach 13:30-15:00

L.p. Data T* Referujący Temat
1.
23.10
S/K
Michał Wroński
Hybrydowy schemat wymiany klucza SIDH-DH
2. 30.10 S/K Mariusz Jurkiewicz

Zwiększanie bezpieczeństwa zagnieżdżonych schematów podpisu elektronicznego

3. 04.11 S/M Tadeusz Iwaniec

Granice homeomorfizmów Soboleva i przekształcenia o najmniejszej energii.

Limits of Sobolev homeomorphisms and energy-minimal deformations.
4. 06.11
S/K Robert Dryło Zastosowania metody mnożeń zespolonych.
5. 20.11
S/K  Maciej Grześkowiak (UAM) Algorytm Shora
6.
18.12 S/K 

Tomasz Kijko

 
7. 08.01 S/K  Krzysztof Mańk
8.
27.01
S/M O nauczaniu matematyki - wymiana doświadczeń
9. 12.02
S/K  Elżbieta Burek

Metody sprzętowych implementacji operacji arytemtycznych w ciałach skończonych

*Tematyka: seminarium (S) lub konwersatorium (K) / matematyczne (M) lub kryptologiczne (K)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.