Seminarium instytutu

P L A N

SEMINARIÓW I KONWERSATORIÓW

INSTYTUTU MATEMATYKI I KRYPTOLOGII

w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

 

poniedziałki, sala 203/65 w godzinach 13:30-15:00 

L.p. Data T* Referujący Temat
1.
23.10
S/K
mgr inż. Łukasz Dzieł
Generacja losowości w FPGA - omówienie uzyskanych wyników
2.
06.11 S/M
prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński
Układy całkowalne – inwarianty Riemanna
3.
20.11
S/M
dr hab. Marek Kojdecki, prof. WAT
O inspiracjach matematyczno-fizycznych na przykładzie krystalografii rentgenowskiej
4.
04.12
S/M
dr inż. Piotr Kowaleczko
Algorytmy analizy i przetwarzania obrazów w optoelektronicznych głowicach obrazujących
5.
11.12
S/M
dr hab. Kazimierz Napiórkowski, prof. WAT
Różniczkowanie i generatory grup automorfizmów
6.
08.01
S/M
dr Ewa Łakoma
Doskonalenie jakości kształcenia
7.
 15.01
K/MK
dr hab. Marek Kojdecki, prof. WAT
mgr Wojciech Matuszewski
Zebranie pracowników Instytutu. Organizacja sesji egzaminacyjnej, przydział godzin dydaktycznych na semestr letni 2017/2018.

 

*Tematyka: seminarium (S) lub konwersatorium (K) / matematyczne (M) lub kryptologiczne (K)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.