Specjalność kryptologia

Instytut prowadzi kształcenie studentów na kierunku "Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo" . Jest to jedyny kierunek w Polsce i drugi w Europie. Od 1997 r. na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej IMK prowadził kształcenie studentów na specjalności "Kryptologia" na kierunku studiów "Informatyka". W latach 1997-2011 specjalność tę ukończyło broniąc prace dyplomowe 146 studentów. W bieżącym roku przygotowywanych jest około 20 kolejnych prac. Obecnie mamy ponad 40 studentów. Absolwent specjalności „Kryptologia” jest przygotowany do pracy w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych.

Studia na tej specjalności obejmują m. in.:

Szyfrator Narodowy

  • matematyczne podstawy kryptologii
  • projektowanie algorytmów szyfrowania i ich kryptoanalizę
  • implementacje sprzętowe algorytmów kryptograficznych
  • akredytację i certyfikację urządzeń i pomieszczeń
  • zastosowania kryptologii

Krzywe eliptyczneAbsolwent specjalności "Kryptologia" jest przygotowany do pracy w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych.
W latach 1997 – 2010 wypromowano łącznie 100 prac dyplomowych z zakresu kryptologii,w bieżącym roku przygotowywanych jest około 20 kolejnych prac.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.