Kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Instytut Matematyki i Kryptologii

Kierunek studiów kryptologia i cyberbezpieczeństwo  

Kierunek studiów kryptologia i cyberbezpieczeństwo  prowadzony jest w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej od 2016 roku, w kontynuacji specjalności systemy kryptograficzne prowadzonej od 1998 roku na kierunku informatyka. Studia o profilu ogólno-akademickim prowadzone są w języku polskim jako dwustopniowe: inżynierskie(pierwszego stopnia – siedmio-semestralne, stacjonarne i niestacjonarne, dla cywilnych studentów, z tytułem absolwenta inżynier) i magisterskie (drugiego stopnia – trój-semestralne, stacjonarne i niestacjonarne, dla cywilnych studentów, z tytułem absolwenta magister inżynier) oraz jednolite magisterskie (dziesięcio-semestralne, stacjonarne, tylko dla wojskowych studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, z tytułem absolwenta magister inżynier  i stopniem wojskowym podporucznik). Kierunek studiów kryptologia i cyberbezpieczeństwo  zalicza się do nauk inżynieryjno-technicznych i dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja. Kierunek prowadzony jest przez Instytut Matematyki i Kryptologii, a poszczególne specjalności profilowane są przez wszystkie instytuty Wydziału Cybernetyki.

 

Specjalności:

 • systemy kryptograficzne(Instytut Matematyki i Kryptologii)
 • cyberobrona(Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa)
 • bezpieczeństwo informacyjne(Instytut Systemów Informatycznych)
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych (Instytut Systemów Informatycznych)

Plany i programy studiów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod ikonką BIP na głównej stronie internetowego portalu Wojskowej Akademii Technicznej.

Absolwent studiów o kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo 

jest inżynierem lub magistrem inżynierem informatykiem – specjalistą o dobrze ugruntowanej wiedzy o systemach komputerowych i informatycznych, z umiejętnością modelowania, projektowania, konstruowania, analizowania, konfigurowania i testowania systemów informatycznych i teleinformatycznych, szczególnie w zakresie:

 • konstrukcji i implementacji systemów kryptograficznych 
  (przy specjalizacji „systemy kryptograficzne”);
 • projektowania i oceny systemów bezpiecznego przetwarzania informacji (przy specjalizacji „bezpieczeństwo informacyjne”); 
 • projektowania i oceny bezpiecznych systemów informatycznych (przy specjalizacji „bezpieczeństwo systemów informatycznych”); 
 • projektowania i oceny bezpiecznych systemów teleinformatycznych (przy specjalizacji „cyberobrona”). 

Studia pierwszego stopnia 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia inżynierskie)

Główne przedmioty kształcenia podstawowego (pierwszy rok): 

 • matematyka (podstawy, algebra, analiza i probabilistyka); fizyka; 
 • teoria grafów i sieci; wstęp do kryptologii; podstawy informatyki, optymalizacji, modelowania matematycznego, bezpieczeństwa informacji.

Główne przedmioty kształcenia kierunkowego (drugi rok):

 • architektura i organizacja komputerów; technika, podzespoły, interfejsy komputerów oraz systemy operacyjne;
 • algorytmy i struktury danych, teoria informacji i kodowania, analiza kodu; języki i techniki programowania, inżynieria oprogramowania; sieci komputerowe; podstawy symulacji;
 • bazy danych; struktury algebraiczne, teoria liczb; systemy klucza publicznego, zastosowania kryptografii w internecie, protokoły kryptograficzne.

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia inżynierskie)

Specjalność: systemy kryptograficzne 

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego (trzeci i czwarty rok):

 • systemy klucza publicznego, szyfry blokowe i strumieniowe, krzywe eliptyczne, zastosowania teorii krat w kryptologii, funkcje skrótu; 
 • metody statystyczne w kryptologii; narzędzia kryptoanalizy; 
 • projektowanie kryptograficznych układów cyfrowych; 
 • certyfikacja urządzeń kryptograficznych; bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia inżynierskie)

Specjalność: cyberobrona 

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego (trzeci i czwarty rok):

 • sieci komputerowe; ataki sieciowe i złośliwe oprogramowanie; bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych; systemy bezpieczeństwa sieciowego; 
 • technologie projektowania systemów teleinformatycznych; podstawy przetwarzania rozproszonego; technologie javaee, html i aplikacje webowe; eksploracja sieci teleinformatycznych; zabezpieczenia teleinformatyczne;
 • systemy operacyjne unix; zarządzanie środowiskiem windows.  

 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia inżynierskie)

Specjalność: bezpieczeństwo informacyjne

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego (trzeci i czwarty rok):

 • modelowanie i symulacja procesów biznesowych; metody projektowania i wdrażania systemów informatycznych; projektowanie zabezpieczeń organizacyjnych;
 • bezpieczeństwo systemów informacyjnych; metody ilościowe analizy ryzyka; metody prognozowania; metody eksploracji danych; hurtownie danych;
 • technologie usługowe i mobilne; analiza i wizualizacja danych; metody sztucznej inteligencji.

 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo  (studia inżynierskie)

Specjalność: bezpieczeństwo systemów informatycznych

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego (trzeci i czwarty rok):

 • modelowanie i symulacja procesów biznesowych; metody i systemy wspomagania decyzji; metody projektowania i wdrażania systemów informatycznych; projektowanie zabezpieczeń organizacyjnych;
 • ataki sieciowe i złośliwe oprogramowanie; bezpieczeństwo sieci komputerowych; bezpieczeństwo systemów informacyjnych; metody ilościowe analizy ryzyka; metody eksploracji danych; podstawy projektowania bezpiecznego oprogramowania;
 • metody i narzędzia programowania; technologie usługowe i mobilne; metody sztucznej inteligencji.

Studia drugiego stopnia 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia magisterskie)

Specjalność: systemy kryptograficzne

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego:  

 • algebraiczna teoria liczb; teoria ciał skończonych; generacja i testowanie losowości; metody statystyczne i numeryczne w kryptologii; 
 • kryptografia kwantowa i postkwantowa; systemy klucza publicznego; krzywe hipereliptyczne w kryptologii;
 • kryptoanaliza algorytmów blokowych i strumieniowych; ataki algebraiczne;
 • projektowanie kryptograficznych układów cyfrowych; akredytacja systemów teleinformatycznych.

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia magisterskie)

Specjalność: cyberobrona

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego:

 • modelowanie systemów teleinformatycznych; analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych; systemy rozproszone; 
 • zarządzanie sieciami teleinformatycznymi; bezpieczeństwo sieci ipv6; zarządzanie bezpieczeństwem informacji; projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji 
 • ergonomia systemów interaktywnych; technologie mobilne; wirtualizacja systemów technologii informatycznych; technologie internetu rzeczy;
 • techniki dochodzeniowe i śledcze; studium ataków i incydentów;
 • walka w cyberprzestrzeni.

 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia magisterskie)

Specjalność: bezpieczeństwo informacyjne

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego:

 • podstawy współczesnej kryptologii; 
 • zaawansowane technologie usługowe i mobilne; modelowanie i analiza sieci złożonych; zarządzanie wiedzą;
 • ilościowe metody oceny bezpieczeństwa i projektowanie bezpiecznych systemów teleinformatycznych; niezawodność i wydajność systemów informatycznych; zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • zaawansowane metody eksploracji danych; technologie internetu rzeczy; teoria wojny informacyjnej.

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia magisterskie)

Specjalność: bezpieczeństwo systemów informatycznych

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego:

 • podstawy współczesnej kryptologii;  
 • zaawansowane technologie usługowe i mobilne; modelowanie i analiza sieci złożonych; systemy webowe;
 • ilościowe metody oceny bezpieczeństwa i projektowanie bezpiecznych systemów teleinformatycznych; niezawodność i wydajność systemów informatycznych; zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • inżynieria wsteczna systemów informatycznych; inżynieria wsteczna złośliwego oprogramowania; zaawansowane metody eksploracji danych; teoria wojny informacyjnej.

Jednolite studia magisterskie (wojskowe) 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (jednolite studia magisterskie)

 

Szkolenie oficerskie (wszystkie lata studiów):

 • przygotowanie do  dowodzenia; działania wojsk; sprzęt wojskowy; 
 • kształtowanie sprawności fizycznej;
 • nauka języka angielskiego.

Główne przedmioty kształcenia podstawowego (pierwszy rok): 

 • matematyka (podstawy, algebra, analiza i probabilistyka); fizyka; 
 • teoria grafów i sieci; wstęp do kryptologii; podstawy informatyki, optymalizacji, modelowania matematycznego, bezpieczeństwa informacji.

Główne przedmioty kształcenia kierunkowego (drugi rok):

 • architektura i organizacja komputerów; technika, podzespoły, interfejsy komputerów oraz systemy operacyjne;
 • algorytmy i struktury danych, teoria informacji i kodowania, analiza kodu; języki i techniki programowania, inżynieria oprogramowania; sieci komputerowe; podstawy symulacji;
 • bazy danych; struktury algebraiczne, teoria liczb; systemy klucza publicznego, zastosowania kryptografii w internecie, protokoły kryptograficzne. 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (jednolite studia magisterskie)

Specjalność: systemy kryptograficzne

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego (trzeci, czwarty i piąty rok):

 • systemy klucza publicznego, szyfry blokowe i strumieniowe, krzywe eliptyczne, zastosowania teorii krat w kryptologii, funkcje skrótu; 
 • metody statystyczne w kryptologii; narzędzia kryptoanalizy; 
 • projektowanie kryptograficznych układów cyfrowych; 
 • certyfikacja urządzeń kryptograficznych; bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
 • algebraiczna teoria liczb; teoria ciał skończonych; generacja i testowanie losowości; metody statystyczne i numeryczne w kryptologii; 
 • kryptografia kwantowa i postkwantowa; systemy klucza publicznego; krzywe hipereliptyczne w kryptologii;
 • kryptoanaliza algorytmów blokowych i strumieniowych; ataki algebraiczne;
 • projektowanie kryptograficznych układów cyfrowych; akredytacja systemów teleinformatycznych.

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (jednolite studia magisterskie)

Specjalność: cyberobrona 

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego (trzeci, czwarty i piąty rok):

 • sieci komputerowe; ataki sieciowe i złośliwe oprogramowanie; bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych; systemy bezpieczeństwa sieciowego; 
 • technologie projektowania systemów teleinformatycznych; podstawy przetwarzania rozproszonego; technologie javaee, html i aplikacje webowe; eksploracja sieci teleinformatycznych; zabezpieczenia teleinformatyczne;
 • systemy operacyjne unix; zarządzanie środowiskiem Windows;
 • modelowanie systemów teleinformatycznych; analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych; systemy rozproszone; 
 • zarządzanie sieciami teleinformatycznymi; bezpieczeństwo sieci ipv6; zarządzanie bezpieczeństwem informacji; projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji 
 • ergonomia systemów interaktywnych; technologie mobilne; wirtualizacja systemów technologii informatycznych; technologie internetu rzeczy;
 • techniki dochodzeniowe i śledcze; studium ataków i incydentów;
 • walka w cyberprzestrzeni.

 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (jednolite studia magisterskie)

Specjalność: bezpieczeństwo informacyjne

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego (trzeci, czwarty i piąty rok):

 • modelowanie i symulacja procesów biznesowych; metody projektowania i wdrażania systemów informatycznych; projektowanie zabezpieczeń organizacyjnych;
 • bezpieczeństwo systemów informacyjnych; metody ilościowe analizy ryzyka; metody prognozowania; metody eksploracji danych; hurtownie danych;
 • technologie usługowe i mobilne; analiza i wizualizacja danych; metody sztucznej inteligencji;
 • podstawy współczesnej kryptologii; 
 • zaawansowane technologie usługowe i mobilne; modelowanie i analiza sieci złożonych; zarządzanie wiedzą;
 • ilościowe metody oceny bezpieczeństwa i projektowanie bezpiecznych systemów teleinformatycznych; niezawodność i wydajność systemów informatycznych; zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • zaawansowane metody eksploracji danych; technologie internetu rzeczy; teoria wojny informacyjnej.

 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (jednolite studia magisterskie)

Specjalność: bezpieczeństwo systemów informatycznych 

Główne przedmioty kształcenia specjalistycznego (trzeci, czwarty i piąty rok):

 • modelowanie i symulacja procesów biznesowych; metody i systemy wspomagania decyzji; metody projektowania i wdrażania systemów informatycznych; projektowanie zabezpieczeń organizacyjnych;
 • ataki sieciowe i złośliwe oprogramowanie; bezpieczeństwo sieci komputerowych; bezpieczeństwo systemów informacyjnych; metody ilościowe analizy ryzyka; metody eksploracji danych; podstawy projektowania bezpiecznego oprogramowania;
 • metody i narzędzia programowania; technologie usługowe i mobilne; metody sztucznej inteligencji;
 • podstawy współczesnej kryptologii;  
 • zaawansowane technologie usługowe i mobilne; modelowanie i analiza sieci złożonych; systemy webowe;
 • ilościowe metody oceny bezpieczeństwa i pojektowanie bezpiecznych systemów teleinformatycznych; niezawodność i wydajność systemów informatycznych; zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • inżynieria wsteczna systemów informatycznych; inżynieria wsteczna złośliwego oprogramowania; zaawansowane metody eksploracji danych; teoria wojny informacyjnej.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.