Współpraca międzynarodowa

Udział w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowo-badawczych

 1. International Association for Cryptologic Research (IACR) – prof. J. Gawinecki, dr J. Szmidt
 2. Gesellschaft für Angewantde Mathematik und Mechanik (GAMM) - prof. J. Gawinecki
 3. The Mathematical Association of America (MAA) - prof. J. Gawinecki
 4. NATO, Information and Communications Security (ICS) Advisory Panel - prof. J. Gawinecki
 5. Współpraca z międzynarodową Komisją the International Commission on Mathematics Instruction ICMI – w ramach sekcji the History and Pedagogy in Mathematics HPM – dr E. Łakoma
 6. Uczestnictwo w komitecie naukowym czasopisma naukowego HMS Journal in Mathematics Education (HMS-JME) wydawanego przez Greckie Towarzystwo Matematyczne the Hellenic Mathematical Society (HMS) – dr E. Łakoma
 7. Editor Elsevier Editorial System Journal of Sound and Vibration - prof. J. Gawinecki
 8. Recenzent Zentralblat für Mathematik - prof. J. Gawinecki
 9. Recenzent Mathematical Reviews - prof. J. Gawinecki
 10. Recenzent Journal of Applied Physics - dr M. Kojdecki (1 recenzja w 2008 r.)
 11. Recenzent Applied Physics Letters - dr M. Kojdecki (4 recenzje w 2008 r.)
 12. Współredagowanie czasopisma naukowego DIDACTICA MATHEMATICAE (DYDAKTYKA MATEMATYKI), wydawanego przez Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM)– dr E. Łakoma

Współpraca naukowa IMK z ośrodkami zagranicznymi

 1. Udział w realizacji projektu ECRYPT (Network of Excellence) w zakresie kryptologii, w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, 2004-2008.
  (prace w dwóch głównych laboratoriach (Virtual Labs) ww. projektu: SVTL – Laboratorium Algorytmów Symetrycznych i AZTEC – Laboratorium Algorytmów Asymetrycznych (klucza publicznego). Konsultacje, konferencje i warsztaty naukowe (J. Gawinecki, M. Misztal , P. Bora, K. Mańk).
 2. Institut für Mathematik und Rechneranwendung, Fakultät für Luft-und Raumfahrttechnik, Universität der Bundeswehr, Monachium, Niemcy - prof. Kurt Marti.
  temat: Zastosowanie metod analizy funkcjonalnej i metod optymalizacji w wybranych problemach techniki. Współpraca naukowa od 1996r. Kontakty naukowe, wizyty jako visiting professor, udziały w konferencjach, wspólne publikacje (J. Gawinecki, L. Kowalski).
 3. Institut für Mathematik und Geometrie University of Innsbruck, Austria, Prof. Peter Wagner, prof. Gerhard Kirchner
  temat: Konstrukcja rozwiązań podstawowych dla równań różniczkowych cząstkowych mikropolarnej termosprężystości. Współpraca naukowa od 1991r. Wizyty jako visiting professor, konsultacje naukowe, 4 wspólne publikacje i 2 w przygotowaniu. Konsultacje naukowe. (J. Gawinecki), J. Łazuka).
 4. Graz University of Technology (Austria), Institute for Applied Information Processing and Communications, dr Christian Rechberger
  temat: kryptologia. Udziały w konferencjach, seminariach, konsultacje naukowe, wspólna publikacja (dr J. Szmidt)
 5. Faculty of Mechanics Engineering (prof. A. Solan, prof. Pinhas Bar-Yoseph), Technion-Israel Institute of Technology, Hajfa, Izrael.
  Temat: Analityczne i numeryczne metody badania rozwiązalności zagadnień granicznych dla liniowych i nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych opisujących ośrodki sprężyste, termosprężyste i termodyfuzyjne. Współpraca naukowa od 1996r. Wizyty jako visiting professor, konsultacje naukowe, wspólne publikacje, wykłady (J. Gawinecki)
 6. Faculty of Mechanics Engineering Department of Computer Science (prof. Eli Biham), Technion-Israel Institute of Technology , Hajfa, Izrael.
  Temat: Kryptologia. Jerzy Gawinecki, dr Janusz Szmidt – współpraca naukowa od 1997r., wizyty jako vissiting professor (w Polsce i w Izraelu), konsultacje naukowe, wspólne publikacje, wykłady na konferencjach kryptologicznych organizowanych przez IMK WAT. Prof. E. Biham był konsultantem grantów z dziedziny kryptologii realizowanych w WAT. Współudział w organizacji międzynarodowej kryptologicznej konferencji EUROCRYPT 2003 (general chair był prof. J. Gawinecki)
 7. Tel Aviv Univesity, Izrael, prof. Alexander Gelfgat, prof. Alexandra Yu, prof. Jacoba Aboudi
  prof. Jerzy Gawinecki, współpraca naukowa od 2003r. konsultacje naukowe w zakresie nieliniowej termosprężystości, termolepkosprężystości, wzajemne wizyty.
 8. Universidad de Valencia, Valencia, Hiszpania, Departamento de Geología: prof. dr Joaquín Bastida Cuairán, prof. dr José María Amigó Descarrega, prof. dr María Mercedes Reventós Porcar, dr Francisco Javier Serrano Esteve, Departamento de Química Inorgánica: prof. dr Javier Alarcón Navarro
  Współpraca naukowa od 1997r. Konsultacje naukowe, liczne wspólne udziały w konferencjach, liczne wspólne publikacje, staże naukowe, 3 recenzje rozpraw doktorskich, 3-krotnie udział w komisjach przewodów doktorskich, współpracujący dr Marek Kojdecki

  temat: Krystalografia rentgenowska, metody rozwiązywania zagadnień odwrotnych i badania mikrostruktury polikryształów
 9. Katholieke Universiteit Leuven ESAT, Heverlee, Belgia, dr R. Vincent Rijmen, dr Christian Rechberger.
  Temat: kryptologia. Współpraca od 1999r., konsultacje naukowe, udziały w konferencjach, wspólne publikacje, współorganizowanie konferencji i workshopów, staż naukowy, Realizatorzy: J. Gawinecki, M. Misztala, J. Szmidt, M. Grądzki, M. Buczek.
 10. Department of Mathematics Macquarie University, Sydney, Australia, prof. J. Pieprzyk,
  Współpraca od 2000r., konsultacje naukowe, staż (K. Mańk), współorganizowanie konferencji i workshopów. Temat: Kryptologia
 11. Technische Universität Darmstadt, Niemcy, dr Patrizo Neff.
  Współpraca od 2003r. w dziedzinie ośrodków mikro-polarnych, udział w konferencji GAMM, cykl wykładów w IMK w 2004, 2006 (J. Gawinecki, J. Łazuka), wspólne publikacje w przygotowaniu.
 12. Department of Computer Science, Darmstadt University of Technology (Darmstadt, Niemcy), dr V. Muller.
  Tematyka – kryptologia. Współpraca od 1998r., konsultacje naukowe, udziały w konferencjach
 13. Uniwersytet Santa Barbara, USA - prof. Adi Shamir.
  Temat: kryptologia. Udział w corocznych konferencjach CRYPTO, konsultacje naukowe. Realizatorzy: J. Szmidt. M.Misztal
 14. Department of Mathematics, Science University of Tokyo, Japonia, Prof. Gen Nakamura.
  Współpraca naukowa od 1992r., konsultacje naukowe w zakresie nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych, wspólna publikacja.
 15. Uniwersytety w: Torino, Ferrara, Brescia, Pizie (Włochy).
  Współpraca naukowa z prof. H. Beirao da Veiga w zakresie teorii równań Navier-Stokes. Wykłady prof. J. Zajączkowskiego
 16. Uniwersytet Chiba, Uniwersytet Washeda (Japonia), współpraca naukowa z prof. Szibatą
  w zakresie teorii równań Navier-Stokes. Wykłady prof. J. Zajączkowskiego
 17. Ube National College of Technology, Department of Business Administration, Ube, Japonia
  współpraca z prof. Shuji Yoshikawa; wspólne badania i publikacje – prof. I. Pawlow, prof. W. Zajączkowski
 18. Waseda University (prof. Mitsuharu Ôtani), Uniwersytet Chiba (prof. Nobuyuki Kenmochi), Kyoto University (prof. Toyohiko Aiki), Japonia.
  Prof. I. Pawlow – udziały w konferenacjach, wykłady, konsultacje naukowe dotyczące asymptotyki rozwiązań dla zagadnień termolepkosprężystych opisujących materiały z pamięcią kształtu.
 19. Department of Mathematics Ajou University w Suwon, Korea Południowa, z prof. Hyeong Ohk Bae.
  Prof. W. Zajączkowski bierze udział we wspólnym projekcie badawczym pt. “Global regular solutions with large data to the compressible Navier-Stokes equations”. Prof. W. Zajączkowski przebywał w Korei 29.10. - 29.11. 2007r. i 16.03. - 8.04.2009r. z cyklem wykładów z zakresu równań Naviera-Stokes opisujących ośrodki ściśliwe. Był współorganizatorem konferencji naukowej Korean-Polish PDE Workshop z zakresu równań Naviera-Stokesa (Warszawa, 7-10.05.2007)
 20. Międzynarodowy komitet programowy International Commision on Mathematical Instruction;
  temat – historia matematyki i jej rola . Współpraca od 1996r.; dr E. Łakoma
 21. SEFI European Seminar and Mathematics in Engineering Education, współpraca od 1998r. – dydaktyka matematyczna, dr E. Łakoma

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.